Hoeveel scholen Nederland telt en honderden andere weetjes verzameld op website ‘Onderwijs in Cijfers’

Nederland telt 642 scholen voor voortgezet onderwijs. Op het HBO zitten 445.900 studenten, van wie 51,4% vrouw is. In de Europese Unie is het percentage voortijdig schoolverlaters 12%. Van elke honderd leerlingen die op de basisschool beginnen, halen er uiteindelijk 13 een master. Van de studenten die het HBO na schooljaar 2011/’12 verlieten, had meer dan drie kwart op 1 oktober 2012 een baan. En in Nederland is 40,2% van de beroepsbevolking middelbaar opgeleid.

Deze en nog veel meer actuele cijfers over het onderwijs in Nederland zijn vanaf deze week te raadplegen op www.onderwijsincijfers.nlVoor het eerst bundelen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) hun belangrijkste cijfers op het gebied van onderwijs op één website.

Onderwijsincijfers.nl vervangt de publicaties Kerncijfers (OCW) en het Jaarboek Onderwijs (CBS). De website bevat in totaal zo’n 115 kengetallen en ruim 400 grafieken en interactieve kaarten over het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs. Onderwijsincijfers.nl is altijd up-to-date met de laatst gepubliceerde cijfers.

Naast de kengetallen biedt Onderwijs in Cijfers ook uitgebreide thema-analyses. Dit zijn artikelen met analyses van datasets van OCW, CBS en DUO. Zo’n analyse is nu al beschikbaar over de effecten van versnelling in het basisonderwijs, en binnenkort volgt een artikel over doorstroming van MBO’ers naar de arbeidsmarkt.

De cijfers én meer informatie over de herkomst hiervan, de structuur van de website en het gebruik van de grafieken is te vinden op www.onderwijsincijfers.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Congres Kids en Jongeren website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024