LSVb helpt studenten uit de brand met ‘Heet in Huis’-campagne

Kratjes in de gang, geen rookmelders en na het stappen nog even frituren: brandonveilige situaties in studentenhuizen leveren ernstige gevaren op. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) komt in actie en wil met de game en campagne Heet in Huis studenten en verhuurders bewust maken van het belang van een brandveilig huis. LSVb-voorzitter Stefan Wirken: “Brandveiligheid is een onderwerp waar studenten niet echt mee bezig zijn, maar juist daarom gaat het vaak mis.” Vanaf heden is de Heet in Huis-app gratis te downloaden voor iOS en Android

Uit onderzoek van de LSVb bij 330 studentenhuizen blijkt dat in veel gevallen niet aan de minimale brandveiligheidseisen wordt voldaan. Zo komt naar voren dat bij de helft van de studentenhuizen geen of onvoldoende brand- of rookmelders aanwezig zijn. Ook is bij iets minder dan de helft van de ondervraagde huizen het aantal brandblussers en andere blusmaterialen niet in orde. Een ander veelvoorkomend probleem is geblokkeerde vluchtroutes, bijvoorbeeld doordat er in de gangen fietsen, kratten of andere spullen staan. Een vluchtplan ontbreekt in maar liefst 80% van de studentenhuizen. Wirken: “Dit zijn verontrustende cijfers. Het is duidelijk dat er meer aandacht voor brandveiligheid nodig is.”

brandonderzoek

Om deze situatie te verbeteren richt de campagne zich zowel op studenten als op kamerverhuurders. Verhuurders moeten in actie komen om aan de regelgeving te voldoen. Het is hun verantwoordelijk om, onder andere, te zorgen dat brandblussers en rookmelders aanwezig en in orde zijn. Anderzijds is het ook aan de studenten zelf om, bijvoorbeeld, op te letten dat zij niet te veel stekkerdozen aan elkaar koppelen en dat zij brandmelders niet uitschakelen bij een feestje.

De campagne bestaat uit een game, een website en een tour langs verschillende studentensteden. In de game voor iOS en Android komen zeven brandgevaarlijke situaties voorbij. Wirken: “We hopen dat de situaties in de app voor de studenten leuk zijn, maar vooral herkenbaar.” Op de website heetinhuis.nl is meer inhoudelijke informatie te vinden en kunnen studenten een laagdrempelige brandveiligheidscheck voor hun studentenhuis invullen. In de week van 9 november vinden in vijf studentensteden activiteiten plaats in het kader van brandveiligheid in studentenhuizen. Deze activiteiten vinden plaats in samenwerking met Vidius in Utrecht, LSBo in Leiden, AKKU in Nijmegen, VSSD in Delft en GSb in Groningen

De LSVb werkt voor deze campagne samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Brandweer Nederland, brancheorganisatie studentenhuisvesting Kences, Vastgoed Belang, Raetsheren van Orden, Monkeybizniz en de Landelijke Kamer van Verenigingen.

VVN en Shell laten kinderen virtueel de gevaren van fietsen zonder verlichting ervaren

De wintertijd betekent meer fietskilometers in het donker. Fietsen zonder licht kan tot gevaarlijke verkeerssituaties leiden, en daarom hebben Veilig Verkeer Nederland (VVN) en Shell gezamenlijk een virtual reality-game voor kinderen gelanceerd. Maar liefst 90% van de fietsers in de leeftijd 12-18 jaar in grote steden heeft zowel geen voor- als achterlicht op de fiets, blijkt uit recent onderzoek. In de overige steden (72%) en het buitengebied (39%) liggen de percentages iets lager, maar toch… 

Bovenstaande is voor VVN en Shell reden genoeg om hieraan deze winter in combinatie met de verkeerslessen rond het ‘Mobiele Verkeersplein’ extra aandacht te besteden. Om de kwetsbare jonge doelgroep bewust te maken van het belang van fietsverlichting hebben de twee partijen een VR-game ontwikkeld (geen gek idee, aangezien ‘virtual reality’ een geschikte keuze is om publiciteit te genereren). Een groep basisschoolleerlingen verzamelde zich onder begeleiding van ‘Agent Joss’ bij Shell station Slingelandtstraat in Amsterdam voor de primeur van deze game. Met behulp van een geavanceerde virtual reality-bril namen zij zelf plaats achter het stuur van een auto en kwamen zij verschillende verkeerssituaties tegen. Op die manier beleven ze hoe het voor een automobilist is om fietsers zonder licht tegen te komen. VVN en Shell willen hiermee bereiken dat iedereen voortaan gewoon zijn licht aandoet.

joss

“Een ongeluk schuilt in een klein hoekje en de zichtbaarheid van fietsers is aanzienlijk minder wanneer zij geen verlichting op hun fiets hebben. Met dit initiatief hopen we samen met onze partner Shell het toenemende aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Door kinderen zelf, in plaats van hun ouders, te laten inzien hoe belangrijk fietsverlichting is, hopen we dat ze hun fietslamp altijd gebruiken.” [José de Jong, Veilig Verkeer Nederland]

“De cijfers liegen er niet om. Kinderen ervaren meestal pas het belang van fietsverlichting wanneer ze op latere leeftijd zelf achter het stuur zitten. Daarom brengen we deze ervaring virtueel over naar de kinderen. Hierdoor hopen we samen met VVN bij te dragen aan een veiliger verkeer. Het is dan ook mooi om te zien dat de eerste gebruikers van de game enthousiast reageren en ervan leren.” [Bianca Stip, Shell Nederland]

Harde beelden in campagne Infrabel moeten spoorlopers afschrikken

Ondanks alle inspanningen om dit levensgevaarlijke gedrag in te dammen, lopen steeds meer mensen de sporen op waar dat verboden is. Zo is het aantal spoorlopers in België tijdens de eerste zes maanden van 2015 gestegen in vergelijking met dezelfde periode het jaar daarvoor. Dit jaar vielen zelfs al een dode en een zwaargewonde door spoorlopen. Infrabel, in nauwe samenwerking met Securail, NMBS en de politie, lanceert een nieuwe en harde bewustwordingscampagne om spoorlopers te confronteren met de realiteit.

Heel wat mensen schatten de snelheid van een aankomende trein totaal verkeerd in; het is niet omdat jij een trein ziet dat de treinbestuurder jou ook ziet. Om mensen daarvan bewust te maken, werd voor deze campagne een crashtest met paspoppen en een werktrein van Infrabel uitgevoerd (NB speciaal hiervoor werd het spoor buiten dienst gesteld zodat iedereen veilig kon werken).

De test was eenvoudig. De treinbestuurder rijdt 80 km/u. Net na een overweg staan meerdere poppen op de sporen. De treinbestuurder doet er echt alles aan om zo snel mogelijk te stoppen. Maar ondanks het feit dat hij volop remt en ‘maar’ 80 km/u rijdt (de meeste treinen op het Belgische spoornet rijden sneller), zijn meerdere aanrijdingen niet te vermijden. De remafstand is langer dan 400 meter! De boodschap is duidelijk: illegaal op de sporen lopen is levensgevaarlijk en een trein op snelheid kan niet meteen stoppen.

Het is de eerste keer dat Infrabel voor zijn bewustwordingscampagnes met dergelijke harde beelden werkt. Niet om te kwetsen — het is een bewuste keuze om aan alle spoorlopers de realiteit te tonen, hen te laten zien wat de gevolgen kunnen zijn. Het kan niet genoeg benadrukt worden: “Voor je eigen veiligheid, loop nooit op de sporen. Je leven is een omweg waard.”

Om zo veel mogelijk mensen te bereiken, wordt de video in alle bioscoopzalen in België getoond en in alle grote stations hangen affiches van de nieuwe campagne. Daarnaast wordt er ook zwaar ingezet op de sociale media en is er de website www.loopnooitopdesporen.be met extra informatie. De beelden van deze campagne worden daarnaast gebruikt om te sensibiliseren in scholen van het secundair onderwijs die in de buurt van spoorinfrastructuur (hotspots) liggen. Men wil zo veel mogelijk jongeren bereiken omdat we merken dat het vaak zij zijn die op de sporen lopen. 

Naast sensibiliseren wordt er ook ingezet op technische maatregelen: afsluitingen, struikelmatten en camera’s. Spijtig genoeg is ook een repressieve aanpak nodig om overtreders op andere gedachten te brengen — zware boetes voor overtreders dus.

Helft jonge kinderen verkiest huishoudchemicaliën boven speelgoed, waarschuwt campagne: ‘Gaaf of gevaarlijk’

Jaarlijks gebeuren duizenden ongelukken met huishoudchemicaliën. Kinderen tussen de 0 en 4 jaar lopen het grootste risico. De oorzaak? Kinderen zien het gevaar niet en vinden de producten interessant. Onderzoek wijst uit dat 51% van de kinderen zelfs meer aandacht heeft voor huishoudchemicaliën dan voor speelgoed. Met alle gevolgen van dien. Daarom starten VeiligheidNL en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een campagne om deze ongelukken te voorkomen.

Er vonden vorig jaar circa 7.500 ongelukken plaats met huishoudchemicaliën en doe-het-zelf-producten. Bij 1.700 slachtoffers was het letsel zo ernstig dat ze op de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis terecht kwamen. Hierbij waren 360 kinderen jonger dan 5 jaar — elke dag één! Kinderen lopen verreweg het grootste risico. In de meeste gevallen lopen ze na inname een vergiftiging op, en dat kan fatale gevolgen hebben.

Ouders denken vaak dat het zo’n vaart niet loopt. Want zo interessant is een pot verf of een fles bleekmiddel toch niet? VeiligheidNL en de NVWA zetten daarom een experiment op om aan te tonen waar kinderen de voorkeur aan geven: huishoudchemicaliën of speelgoed. Het onderzoek is uitgevoerd door neuropsychologen van BraingineersIn de studie kregen jonge kinderen steeds twee producten voorgelegd, bijvoorbeeld een pot verf en een speelgoedaap. Met eyetracking is in kaart gebracht waar de meeste aandacht van het kind naar toe ging en zijn de lichamelijke reacties gemeten. Wat doet een product met de hartslag of ademhaling van een kind? Daarnaast werd het gedrag geobserveerd; waar gaan de kinderen op af?

De overall conclusie: een krappe meerderheid van de kinderen (51%) heeft meer aandacht voor huishoudchemicaliën. In zeven van de tien voorgehouden combinaties trekken huishoudchemicaliën als eerste de aandacht. Als kinderen de kans krijgen betrekken ze de producten in hun spel: muizengif wordt vracht in een speelgoedtruck, vaatwastabletten worden cakejes en een fles bleek is een flesje voor de pop.

“Kinderen zien geen gevaar en willen alles ontdekken. Dat doen ze door te kijken en te voelen en daarin schuilt nu juist het gevaar. Kinderen moeten dus nooit voor de keus komen te staan; kies ik de pop of de vlekkenspray? Of de knuffel of de verf? Ons motto is daarom: Geef kinderen geen keus.” [Saskia Kloet, programmamanager Opgroeien & ouder worden]

Vandaar dat VeiligheidNL en de NVWA een campagne gestart zijn om ouders aan te sporen huishoudchemicaliën altijd buiten bereik van kinderen op te bergen. De film met de onderzoeksresultaten staat online en ouders worden aangespoord zelf het experiment met hun kind te doen — niet ‘in het echt’, maar digitaal: op www.gaafofgevaarlijk.nl. Zo kunnen ouders testen waar hun kind voor kiest; voor huishoudchemicaliën of speelgoed. De site is gemaakt voor tablets en mobiele telefoons. Op consultatiebureaus hangen posters in de wachtkamer en ligt een informatieve folder voor ouders klaar.

gaafofgevaarlijk

Om ongevallen te voorkomen, krijgen ouders het advies om huishoudchemicalien altijd buiten bereik van kinderen te houden, etiketten te lezen en de voorzorgsmaatregelen op te volgen en altijd de dop op de fles te doen of de verpakking te sluiten, ook tijdens gebruik.

[Creatie campagne door Lemz]

Interpolis wil rijvaardigheid jongeren vergroten met Auto Experiment

Jaarlijks vinden in Nederland circa 100.000 verkeersongevallen plaats. De kosten op jaarbasis bedragen voor Nederland 12,5 miljard euro. Jongeren tussen 18 en 25 jaar maken 5 tot 7 keer meer kans* op een verkeersongeval met de auto ten opzichte van ervaren automobilisten van 30-59 jaar (ouderen boven de 75 jaar zijn de meest kwetsbare bestuurders; voor hen is de kans op overlijden per afgelegde kilometer ruim 8 keer zo hoog als gemiddeld). ​Interpolis wil jongeren en ouderen helpen hun rijveiligheid te vergroten, zodat zij zelfbewuster aan het verkeer deelnemen en minder ongevallen veroorzaken.

De verzekeraar start daarom een speciaal programma van zo’n anderhalf jaar, met als doel om de rijveiligheid van jongeren en ouderen te vergroten en daarmee het aantal verkeersongevallen en de schadelast te verminderen. Want, zo zeggen ze bij Interpolis: een verzekering voorkomt geen ongevallen, rijveiligheid wel. Met het programma wil Interpolis de verkeersveiligheid vergroten, het aantal verkeersongevallen fors terugdringen, en daarmee de schadelast met minimaal 25% verlagen.

interpolis experiment

Het programma bestaat uit 5 fases. Per fase kijkt Interpolis waar de grootste risico’s zich bevinden, en start de dialoog met deelnemers hoe deze te verkleinen of weg te nemen. Zo nodig worden de suggesties getoetst aan de hand van een experiment. Na iedere fase maakt Interpolis de balans op. En wordt de bestaande autoverzekering inclusief premie, opnieuw bekeken. Volgend jaar richt men zich op de ouderen, maar in 2015 zijn eerst de jongeren aan de beurt.

Afgelopen weekend startte het programma met een onderzoek gericht op jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar. Tijdens dit tweedaagse experiment, in kapitalen het Het Auto Experiment genoemd, toetste Interpolis onder 480 jongeren in Tilburg en Den Bosch welke vormen van training het best bijdragen aan de rijvaardigheid:

  • een fysieke rijvaardigheidstraining (op de weg);
  • een virtual reality rijvaardigheidstraining (met Oculus Rift-bril);
  • een mobiele rijvaardigheidstraining (via iPad).

Het onderzoek wordt uitgevoerd samen met Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). De eerste resultaten van het experiment worden in september bekendgemaakt. Zie onder andere NOS op 3 voor een impressie van de testen.

*Jongeren maken tot 5 keer meer kans op een verkeersongeval, doordat ze gevaarlijke situaties niet herkennen en niet weten hoe daarop te reageren, snel zijn afgeleid onder het rijden en hun snelheid onvoldoende aanpassen aan de situatie.

Organisatoren feesten en festivals zetten zich in voor verminderen gezondheidsrisico’s: ‘Celebrate Safe’

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) steunt de komende drie jaar het initiatief ‘Celebrate Safe’. Dit is een aanpak van de uitgaansbranche zelf, waarin ze actief aan de slag gaan met voorlichting aan bezoekers over veilig feesten waarin drugs, alcohol, gehoorschade, veilig thuiskomen en seksuele gezondheid aan de orde komen. De staatssecretaris is blij dat organisatoren van feesten en festivals zich gaan inzetten voor het verminderen van gezondheidsrisico’s. De campagne richt zich op een aantal beleidsprioriteiten van de bewindspersoon, zoals gehoorschade, alcohol en drugs.

Van Rijn maakte zich begin dit jaar al zorgen over de normalisering van middelengebruik onder jongeren die vaak uitgaan en drugsgerelateerde incidenten. Deze zomer stuurt de staatssecretaris zijn visie over drugspreventie- en zorg naar de Tweede Kamer. Daarin staan alle voornemens op het gebied van het drugsbeleid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: “Het voorkomen van gezondheidsincidenten door voorlichting en preventie in samenwerking met evenementenorganisatoren en gezondheidsprofessionals is een belangrijk onderdeel van ons drugspreventiebeleid.” 

Celebrate Safe is een PPS-project (publiek private samenwerking) van initiatiefnemer ID&T met Jellinek, Unity, Educare en Greater Good. Organisatoren van festivals en party’s kunnen ook bijdragen aan het creëren van een veilige uitgaansomgeving. Met Celebrate Safe werken de initiatiefnemers daar aan. Op de website worden bijvoorbeeld tien tips voor veilig feesten gegeven: 

tips voor veilig feesten

Naar eigen zeggen is Celebrate Safe een platform met tips en betrouwbare informatie over bewust en veilig feesten (via de diverse sociale netwerksites worden ook tips gedeeld, maar daar loopt het nog niet storm; de Facebook-pagina werd tot nu toe slechts 320 keer leuk gevonden). Doel van Celebrate Safe is nu om het aantal deelnemers aan de campagne uit te breiden met andere organisatoren van evenementen, kleinere feesten en clubs. Wie zelf een bijdrage wil leveren, kan meedoen met het Party Panel: ‘De eerste panel-studie in het uitgaansleven waarbij het niet gaat om wat je doet, maar waarom.’ Onderzoeksresultaten worden in 2016 verwacht. 

Infrabel waarschuwt spoorlopers met fraaiste inzending van creatieve wedstrijd: ‘je laatste selfie’

Infrabelde infrastructuurbeheerder van het Belgische spoornet, deed een paar maanden geleden een oproep aan hogeschool- en universiteitsstudenten om een creatieve en originele visual uit te werken om het grote publiek bewust te maken van de gevaren van spoorlopen. In 2014 stierven negen personen die zich ongeoorloofd langs en op de sporen begaven, meer dan de helft daarvan waren jongeren. Ook veroorzaken spoorlopers veel hinder op het hele spoornetwerk, dus een waarschuwing is blijkbaar nodig. 

De bedoeling van de wedstrijd Je leven is een omweg waard was tweeledig: enerzijds kan Infrabel zelf inspiratie opdoen door getalenteerde jongeren de kans te bieden hun creativiteit de vrije loop te laten. Anderzijds maakt de thematiek van de wedstrijd de jonge deelnemers bewust van het veiligheidsprobleem en dragen zij de boodschap van veiligheid mee uit.

Veerle Van Loenhout werd de grote winnaar van de trespassing-wedstrijd. Haar inzending prijkt binnenkort in alle Belgische stations en op Boomerangkaartjes. Het gegeven van ‘je laatste selfie’ dat zij toepaste, is geen onbekend fenomeen op het www, en sluit dus goed aan bij de belevingswereld van de doelgroep. Saillant detail: om deze foto te maken, ging Veerle zelf het spoor op: “Tegenwoordig is het ongelooflijk om overal selfies te nemen. Het zijn ook vooral jongeren die aan spoorlopen doen en zo ontstond het idee om de twee te combineren. Op een woensdagnamiddag heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken en ben ik op pad gegaan. De treinen reden die dag niet door een staking.”

laatste selfie infrabel

Hieronder de andere genomineerde, fraaie posters.

infrabel1

infrabel3

infrabel2

infrabel5

infrabel6

infrabel7

infrabel4

[Via Newsmonkey]

Overheid en providers starten campagne tegen smartphonegebruik in verkeer: ‘Fiets op, modus aan’

Smartphonegebruik speelt een rol bij een op de vijf fietsongelukken waarbij een jongere betrokken is. Daarom wordt in de vandaag gelanceerde publiekscampagne ‘Aandacht op de weg’ dit jaar extra aandacht besteed aan deze kwetsbare doelgroep. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) trapte de campagne af: “De zwakste schakel in het verkeer is ons eigen gedrag. De smartphone maakt ons leven leuker en makkelijker, maar het kan ook flink afleiden. Via deze campagne maken we verkeersdeelnemers bewuster van de risico’s van smartphonegebruik in het verkeer.”

Om jongeren veilig gedrag in de praktijk te laten ervaren is een nieuwe mobiele app ‘Fietsmodus’ ontwikkeld. Deze applicatie beloont de jongere als die onderweg op de fiets de smartphone niet gebruikt. De gebruikers van de app maken kans op bioscoopkaartjes, een t-shirt of een fiets (hoe langer ze van hun telefoon weten af te blijven, hoe groter de kans op een prijs). De prijzen worden door betrokken providers beschikbaar gesteld. De app is gratis te downloaden voor Android- en Apple-toestellen.

[vimeo 106922153 w=560 h=315]

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt in de periode 2014-2016 nauw samen met KPN, T-Mobile, UPC, Vodafone en Ziggo om verantwoord gebruik van de smartphone in het verkeer te stimuleren. Uit onderzoek blijkt dat de kans op een verkeersongeval minstens 25 keer groter is als iemand tijdens het rijden bezig is met het lezen of schrijven van tekstberichten, mailen en sociale media. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) schat dat hierdoor jaarlijks enkele tientallen verkeersdoden en honderden ernstig gewonden vallen.

Vorig jaar richtte de campagne ‘Aandacht op de weg’ zich vooral op het ontmoedigen van het gebruik van de smartphone tijdens het autorijden. Hiermee zijn al goede resultaten geboekt. Uit onderzoek blijkt dat het aantal automobilisten dat zegt een parkeerplaats te zoeken voor gebruik van de smartphone is toegenomen. Maar een flink deel blijkt nog steeds de smartphone niet te kunnen weerstaan. In recent NIPO-onderzoek geeft één op de tien automobilisten aan ‘zeer vaak of regelmatig’ tijdens het rijden de smartphone voor social media te gebruiken. Onder jonge fietsers (12-24 jaar) is zelfs één op de drie personen onderweg druk in de weer met zijn of haar smartphone.

De nieuwe publiekscampagne loopt van 23 september tot half december 2014. Met tv- en radiocommercials en mottoborden langs de weg worden verkeersdeelnemers gewezen op de risico’s en veilige alternatieven. Daarnaast worden digitale kanalen ingezet zoals websites, een online game, YouTube en Facebook. De telecomproviders zetten samen hun eigen kanalen in om de campagne onder de aandacht te brengen bij hun klanten. TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland (VVN)  ondersteunen de campagne met acties in het land voor respectievelijk automobilisten en fietsers, en de Nationale Politie let extra op het handheld-gebruik van de smartphone in het verkeer.

[Creatie door N=5; zie de website van het bureau voor meer uitingen]

Hiphopnummer ‘De Baas’ moet ervoor zorgen dat kinderen veilig terug naar school gaan

De scholen zijn weer begonnen en dus is de bekende landelijke campagne met dat motto weer overal te zien — dit jaar niet alleen op volwassenen gericht, maar juist ook op de kinderen zelf. Als extra impuls in deze campagne hebben Veilig Verkeer Nederland (VVN) en Shell een Nederlands hiphopnummer over verkeer en veiligheid gelanceerd: De Baas (featuring Monsif) is uit als single en videoclip. Jaarlijks vallen er nog steeds te veel gewonden en overlijden er kinderen door een verkeersongeval op weg naar school, vandaar.

VVN en Shell willen met het nummer de kennis over verkeersregels bevorderen. Want als kinderen de verkeersregels beter kennen, zijn ze baas in het verkeer. Het lied bevat een serieuze boodschap en legt kinderen uit wat ze wél en wat zje niet moeten doen in het verkeer. Muziek slaat goed aan bij de doelgroep en als ze meezingen, leren ze meteen de verkeersregels uit het hoofd, zo is de gedachte. ‘Hiphop’, ‘agent Jos‘, ‘jongerentaal’ én een opgeheven vingertje worden ingezet, wat leidt tot een clip die je nauwelijks serieus kan nemen. Maar misschien is dat anders voor de doelgroep? Oordeel zelf.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=pNeeoS5OLNM]

“Hey hippe low-riders & hi-riser! Dit zijn de dikke beats die je op je bikka veilig houden. Boom shaka laka laka boom.”

VVN en Shell bereiken elk jaar meer dan 20.000 scholieren met het Mobiele Verkeersplein. Hier raken kinderen uit de groepen 4, 5 en 6 van basisscholen beter vertrouwd met verkeersregels en -situaties. Het uitbrengen van de single en videoclip De Baas betrekt kinderen op een speelse manier bij verkeersveiligheid. De actie ondersteunt de landelijke campagne De scholen zijn weer begonnen, die van 18 augustus 2014 tot medio september 2014 automobilisten attent maakt op scholieren die weer onderweg zijn.

Q4U-onderzoek: ‘Jeugd tegen smartphones in het verkeer’

Er worden veel campagnes gevoerd om de verkeersveiligheid te bevorderen. Alleen deze week al kwamen twee indrukwekkende voorbeelden langs. Het BIVV (België) heeft een zestal hardrijders uitgenodigd op hun eigen begrafenis om hen wakker te schudden en de National Highway Traffic Safety Administration (VS) plaatste een schokkend filmpje online om jonge automobilisten aan te sporen om hun telefoon onderweg te laten liggen. Toevallig wordt vandaag ook een persbericht naar buiten gebracht over een onderzoek binnen het Q4U MediaJeugdPanel* naar dit onderwerp.

En ja, natuurlijk: kinderen en jongeren keuren het gebruik van smartphones door ouders tijdens het autorijden af. Een overgrote meerderheid van de kinderen van 7-12 jaar (85%) geeft aan het gevaarlijk te vinden dat hun ouders op hun mobiel kijken tijdens het autorijden. Bij de jongeren van 13-16 is dat 74%. Dat ouders de mobiele telefoon gebruiken tijdens het autorijden in het bijzijn van hun kinderen, blijkt uit het gegeven dat een kwart van de respondenten aangeeft hiervan getuige van te zijn. Vooral meisjes tussen de 13 en 16 jaar geven aan dat zij het gevaarlijk gedrag van hun ouders vinden, namelijk 78%, ten opzichte van 68% van de jongens die zich daarover zorgen maken.

Van de jongeren tussen de 13 en 16 jaar geeft 42% aan zelf ook een smartphone te gebruiken tijdens het fietsen. Meisjes maken zich daar met 44% iets vaker schuldig aan dan jongens, 38%.  Dat jongeren dat niet echt een goed idee vinden blijkt uit het feit dat een meerderheid (55%) van de jongeren het gebruik van een smartphone tijdens het fietsen gevaarlijk vindt. Wederom vinden de meisjes het iets vaker gevaarlijk, 65%, ten opzichte van 35% van de jongens.

*Q4U is het MediaJeugdPanel van Kidsweek, 7Days en de Nationale Academie voor Media en Maatschappij. Een aantal malen per jaar zal aan het panel enkele vragen of stellingen worden voorgelegd, om zo de mening van kinderen en jongeren over actuele en media-gerelateerde zaken te kunnen brengen. Voor dit onderzoek zijn, eind 2013, 1.143 kinderen tussen 7 en 13 jaar ondervraagd en 704 jongeren tussen 13 en 16 jaar. Eerder las je hier de resultaten van een vragenlijstje over verlanglijstjes.

PS  Vergelijk de genoemde campagnes uit België en de VS eens met die uit Nederland. Wat zou effectiever zijn?

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=lcziGxl5U8U]

TeamAlert wijst jongeren met scootersimulator op risico’s asociaal scootergedrag

Vanaf 9 april 2014 trekken voorlichtingsmedewerkers van stichting TeamAlert met een scootersimulator langs mbo-opleidingscentra in Nederland, in het kader van het Scooter Eliteproject. De verkeersveiligheidsorganisatie voor en door jongeren wil met deze actie scooterrijders in de leeftijd van 15 tot en met 20 jaar bewust maken van hun kwetsbare positie in het verkeer en zodoende risicovolgedrag verminderen. Wegens het grote succes van deze campagne uit 2013, heeft TeamAlert besloten om deze dit jaar nogmaals te voeren.

De scootersimulator gaat zes maanden lang langs verschillende mbo-opleidingscentra in Nederland. De insteek van de serious game is dat de deelnemer als ‘pizzabezorger’ de pizza’s op tijd, maar ook veilig op locatie krijgt. Onveilig en asociaal gedrag op de simulator zorgt voor minpunten en beïnvloedt de eindscore. Er wordt onder andere een beroep gedaan op gevaarherkenning en het kunnen anticiperen op andere weggebruikers. Aan het eind van de game krijgen de jongeren direct feedback op hun prestatie, en deze bespreken zij vervolgens met een voorlichtingsmedewerker van TeamAlert. De speler met de hoogste score die dag krijgt een beloning.

Scooter+Elitejpg

De game is vanaf 9 april ook online te spelen op www.scooterelite.nl. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidieverlening van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en verschillende decentrale overheden.

Volgens cijfers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Dutch Hospital Data raken er jaarlijks zo’n 3.000 jongeren van 16 t/m 24 jaar gewond door een scooterongeval (t/m 2009). Scooterjongeren vertegenwoordigen daarbij slechts 0,2% van de verkeersdeelnemers, maar vormen maar liefst 13,5% van alle gewonden (2013). Jonge brommer- en snorfietsrijders hebben bovendien een verhoogd risico om slachtoffer te worden van een verkeersongeval. Dit komt met name door de hoge rijsnelheid in verhouding tot de kwetsbaarheid van de bestuurders. Om scooterrijders hiervan bewust te maken, heeft TeamAlert de scootergame ontwikkeld.

VVN lanceert app, want te weinig kinderen oefenen voor verkeersexamen

Je kan het zo gek niet bedenken of er is een mobiele applicatie voor beschikbaar. Wakker worden met de geur van bacon, een game voor je kat, weten hoe je eruitziet met een snor of luisteren naar de hartslag van de baby in je buik? Ja hoor, there’s an app for that! Een app op de smartphone of tablet als oplossing voor alles? Dan moet het aantal basisschoolleerlingen dat zakt voor het Praktisch Verkeerexamen van Veilig Verkeer Nederland (dit blijkt toe te nemen; in 2007 zakte 1,5% van de leerlingen, in 2012 4%) ook naar een acceptabel niveau terug te brengen zijn.

Kinderen oefenen het verkeer te weinig in de praktijk, vandaar. Je raadt het al: om kinderen en hun ouders te stimuleren meer te oefenen, introduceerde VVN, in samenwerking met de provincie Utrecht en Shell, vandaag een verkeersexamenapp voor mobiele apparaten. In de app begint het kind met de theorievragen. Nadat de theorie is gehaald, kunnen ouders met hun zoon of dochter checken of de fiets in orde is en welke onderdelen nog in orde gemaakt moeten worden.

Bij het oefenen is een bijzondere rol weggelegd voor de ouders. Het doel is dat zij de straat op gaan met hun kinderen. Hoe meer de kinderen aan het verkeer deelnemen, hoe meer ervaring en inzicht zij opdoen. Een kind van 11 jaar oud kijkt met hele andere ogen naar de weg dan een ouder. De app geeft daarom verschillende tips voor de ouders waarop ze moeten letten tijdens het oefenen.

“Het teruglopende aantal geslaagden is een zorgwekkende ontwikkeling. Kinderen krijgen te weinig gelegenheid om te oefenen, terwijl dit juist dé manier is om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Als zij te weinig oefenen weten ze niet hoe ze veilig met het verkeer kunnen omgaan. Verkeer leer je door te doen. Met onze nieuwe app is oefenen voor het VVN Praktisch Verkeersexamen een stuk aantrekkelijker en faciliteren we een dialoog tussen ouder en kind.” [Linda van der Eijck, directeur VVN]

niet klaar

Het landelijke VVN Verkeersexamen bestaat uit twee delen: een theorie-examen voor kinderen uit groep 7, dit jaar op 10 april, en een praktijkexamen voor groep 7 of 8 dat vanaf maart wordt georganiseerd. De app is te downloaden via de iTunes Store (iOs/iPad/iPhone/iPod) en Google Play (Android), zoekwoord verkeersexamen.

De app is onwwikkeld door IJsfontein naar een concept van Glasnost Communications.

Update (10/4): Sinds de lancering op 10 maart is de gratis VVN-app al 88.000 keer gedownload.

Uit een peiling onder de ruim 190.000 kinderen die het VVN schriftelijk Verkeersexamen maken, is daarnaast  gebleken dat kinderen verkeer moeilijk vinden. Vooral bij oversteekplaatsen, rotondes en voorrangssituaties letten ze extra goed op.

De kinderen van groep 7 en 8 konden thuis extra oefenen voor hun VVN schriftelijk Verkeersexamen op een speciale oefensite van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Hier werd hen gevraagd wat ze meemaken in het verkeer. Uit de vele reacties komt naar voren dat kinderen fietsen erg leuk vinden,  maar soms ook moeilijk en eng. De kinderen geven aan dat ze de wegen smal vinden en het verkeer druk en soms onoverzichtelijk. Daarnaast worden ze vaak ‘overvallen’ door andere weggebruikers, deze plotselinge situaties  vinden ze lastig. Ze hebben moeite met het inschatten van de situatie. Ook vinden ze grote voertuigen als vrachtwagens en tractoren gevaarlijk. In deze situaties letten ze extra goed op.

Horeca voert campagne tegen straatroof: ‘Ben jij het waard om beroofd te worden?’

Om het aantal straatroven, overvallen en diefstallen in horecagebieden terug te dringen, hebben Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en het ministerie van Veiligheid en Justitie de handen ineen geslagen. Met de lancering van een bioscoopspot, een poster en een (mobiele) website is deze week het startschot gegeven van de campagne ‘Ben jij het waard om beroofd te worden?. Doel is om jongeren te laten zien wat ze zelf kunnen doen om de kans om slachtoffer te worden van een straatroof of diefstal te verkleinen.

De campagne maakt jongeren bewust van de waarde van hun mobiele telefoon of tas. Zij worden aangespoord om hun spullen goed bij zich te houden, dit maakt de kans kleiner dat zij slachtoffer worden van beroving. De helft van alle straatroven worden in het weekend gepleegd, de meeste daarvan ’s avonds. Het blijkt vooral een grootstedelijk probleem: 79% van de berovingen vindt in gemeenten met meer dan 100.000 inwoners plaats. Bij ongeveer de helft van de straatroven wordt een smartphone gepikt. De meeste slachtoffers zijn jonger dan 25 jaar (54%), de meeste daders ook (bijna 80%).

Via mijnstraatwaarde.nl kan een ieder zijn straatwaarde berekenen. Het resultaat (bijvoorbeeld: ‘Jouw kans om beroofd te worden is gigantisch groot. Jij bent een bierbaas met een heerlijke knoflookadem’) kan vervolgens op Facebook gedeeld worden.

straatwaarde

“De campagne vertelt je wat je zelf kunt doen om de kans dat je beroofd wordt te verkleinen. Je smartphone wegstoppen als je dronken naar huis loopt bijvoorbeeld.”

In tien grote horecagebieden in zeven steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven, Tilburg en Haarlem) wordt in samenwerking met de lokale politie en gemeente een pakket van maatregelen aangeboden die de criminaliteit in die gebieden moet verminderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de intensivering van het toezicht, de verbetering van de straatverlichting, het stimuleren van horecabezoekers om bij het afrekenen gebruik te maken van hun pinpas en het uitnodigen van horecapersoneel om deel te nemen aan overvaltrainingen. Daarbij is de samenwerking tussen de partijen van essentieel belang om gezamenlijk ook op te kunnen treden en alert te kunnen handelen.

Duizenden jongeren bezoeken elke week de uitgaansgebieden in de grote steden en veilig uitgaan is een van de speerpunten van KHN. De Taskforce Overvallen en het ministerie van Veiligheid en Justitie ondersteunen deze campagne als onderdeel van een landelijk offensief tegen criminaliteit in horecagebieden.

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie lanceerde eind vorig jaar ook al de campagne ‘Straatroof is Triest’, om jongeren bewust te maken van de gevolgen van straatroof voor zowel dader als slachtoffer.

Campagne voor vuurwerkbrillen richt zich op basisschoolleerlingen: ‘Ik zie je volgend jaar’

De ‘Nationale Campagne Vuurwerkbril’ is officieel van start gegaan, met een ambitieuze doelstelling: ervoor zorgen dat niemand meer blind wordt door vuurwerk. Het opzetten van een vuurwerkbril bij het afsteken van (of kijken naar) vuurwerk is van essentieel belang. Het dragen van een vuurwerkbril door kinderen én ouders moet net zo vanzelfsprekend worden als het dragen van een autogordel. Dit jaar richt de campagne zich met een online quiz en vuurwerklesbrief over vuurwerk vooral op basisschoolleerlingen van groep 7 en 8.

Vandaag werd de website ikziejevolgendjaar.nl gelanceerd, alwaar schoolklassen een quiz kunnen spelen en leerkrachten een lesbrief (‘op onderzoek met het EYE Team: Project Boem’) kunnen downloaden. Daarnaast is er een fotowedstrijd op Facebook, waarbij kinderen en hun ouders opgeroepen worden een foto mét vuurwerkbril te uploaden. De leukste foto wordt in januari 2014 beloond met een iPad mini. Voor de echte liefhebbers is er een vuurwerkbrillenlied gemaakt.

De partijen die zich hard maken voor ‘nul blinde ogen door vuurwerk’ zijn het Oogfonds, Het Oogziekenhuis Rotterdam, de Nederlandse Unie voor Optiekbedrijven (NUVO), het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), Vuurwerkpreventie, Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Tsja, prima doel natuurlijk. Maar op het gebied van creativiteit doet het terugverlangen naar de vuurwerkcampagnes uit het verleden waarin reclamebureaus zich flink mochten uitleven. Of zou deze bravere, wat kneuterige aanpak in de praktijk effectiever zijn?

Kids en Jongeren Marketing blog website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright © 2021