‘Veel onzekerheid bij ouders over opvoeden, opgroeien en gezondheid’

Jonge ouders met één kind, een relatie en een parttime baan zijn buitengewoon tevreden over hun eigen opvoedkunsten. Eén op de vijf geeft zichzelf een negen of een tien. Ben je echter een alleenstaande, oudere ouder die veel werkt en meerdere kinderen heeft, dan is de kans groot dat je jezelf een mager zesje of een onvoldoende geeft. Dat blijkt uit het eerste ‘Opvoed- en Opgroei-onderzoek’ van Stichting Opvoeden.nl* onder ruim 1.200 ouders en opvoeders, uitgevoerd door Maurice de Hond.

Ook al zit het wel goed met het zelfbeeld van ‘startende ouders’, toch kennen ook zij, net als veel andere ouders en opvoeders, veel onzekerheden, zo laat het onderzoek zien. Gemiddeld genomen heeft circa driekwart van de ouders met thuiswonende kinderen vaak of regelmatig vragen of onzekerheden over opvoeden, opgroeien of de gezondheid van de kinderen. Jongere ouders zijn het vaakst onzeker en vrouwen significant vaker dan mannen. Ruimschoots de helft (56%) van de ondervraagden heeft dan ook regelmatig of vaak behoefte aan opvoedinformatie.

Uit het onderzoek blijkt verder dat bijna negen op de tien ouders en opvoeders gemiddeld genomen meer vertrouwen hebben in de eigen partner dan in de huisarts als het aankomt op opvoeden, opgroeien en gezondheid. Een scheiding doet dit vertrouwen kelderen. Onder die omstandigheden wint men liever advies in bij familie (76%), andere ouders (62%) of objectieve opvoedingssites (60%), dan bij de ex-partner (40%). Ouders en opvoeders vinden sociale media overigens erg onbetrouwbaar. Negen op de tien ouders zal ze niet snel gebruiken om opvoedvraagstukken op te lossen. Ruim de helft vindt kanalen als Facebook en Twitter ronduit onbetrouwbaar. Opvallend daarbij is overigens dat ouders en opvoeders boven de 35 sociale media veel minder vaak afwijzen dan jongere ouders.

Onderstaande grafiek laat zien hoe betrouwbaar ouders en opvoeders de verschillende informatiekanalen en afzenders vinden als het gaat om opgroeien, opvoeden en gezondheid.

betrouwbaar

Er is een grote behoefte aan websites met opvoedinformatie waarvan de betrouwbaarheid buiten kijf staat. Bijna twee op de drie ouders en opvoeders is van mening dat dit de verantwoordelijkheid moet zijn van een onafhankelijke instantie. Er moet ook een keurmerk komen voor onafhankelijke online informatie over opvoeden, vindt ruim de helft van de geënquêteerden.

De informatiebehoefte van ouders en opvoeders is het grootst tijdens de babyfase. Daarna zakt de informatiebehoefte langzaam, om weer toe te nemen als de kinderen in de puberteit komen. Als er sprake is van een kinderwens en er nog geen kinderen zijn, is de informatiebehoefte relatief laag.

“De perfecte ouder bestaat niet. En dan praat ik ook uit eigen ervaring als moeder. Iedere opvoeder heeft wel eens twijfels en vragen over bijvoorbeeld mediagebruik, voeding, driftbuien, pesten op school of seksualiteit. Probeer je de antwoorden op internet te vinden, dan vind je heel veel informatie, maar wat klopt wel en wat niet? Dan is het goed te weten dat er een onafhankelijke stichting is die in opdracht van gemeenten objectieve en betrouwbare informatie geeft.” [Els Verkerk van Stichting Opvoeden.nl]

*Stichting Opvoeden.nl verzorgt in opdracht van bijna 400 gemeenten de informatievoorziening over opvoeding, opgroeien en gezondheid. Deze informatie is gevalideerd door (wetenschappelijke) kennis- en themainstituten op het gebied van jeugd(gezondheids)zorg, onderwijs en welzijn. Gemeenten zijn wettelijk verplicht hun inwoners voor te lichten over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Daarom is door de VNG en het ministerie van VWS Stichting Opvoeden.nl in het leven geroepen. Deze stichting biedt in opdracht van gemeenten onafhankelijke informatie via de Centra voor Jeugd en Gezin en de consultatiebureaus. Ook biedt de stichting een keurmerk dat de betrouwbaarheid van de informatie garandeert. Stichting Opvoeden.nl werkt samen met vrijwel alle landelijke kennisinstituten rond jeugd en gezin en organisaties voor jeugdgezondheidszorg en welzijn.

[Afbeelding betreft een ‘guerilla klaslokaal’ van Milwaukee-based COA Youth & Family Centers (COA), om duidelijk te maken dat ouders die betrokken zijn bij de educatie van hun kinderen een positieve invloed hebben op hun succes op school]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Congres Kids en Jongeren website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024