Natuur & Milieu doopt kinderen tot Generatie C: ‘Als je 10 bent, bepaalt klimaatverandering je leven’

Basisschoolleerlingen van nu zijn de eersten die volop te maken krijgen met de gevolgen van klimaatverandering. Tijdens hun leven worden regenbuien heftiger, zomers warmer, vinden er vaker overstromingen plaats en neemt de biodiversiteit af. Deze generatie kan echter zelf ook al invloed uitoefenen op de toekomst; met een paar kleine gedragsveranderingen kan deze generatie ruim anderhalve megaton CO2 besparen. Om aan hen een stem en handelingsperspectief te bieden, hebben Natuur & Milieu en Klimaatverbond Nederland het platform GeneratieC.nl gelanceerd.

De lancering vond plaats tijdens de start van ‘Groene Voetstappen’, een actie waarbij basisschoolleerlingen worden uitgedaagd om een week lang te voet of per fiets naar school te gaan. In totaal doen zo’n 25.000 kinderen hieraan mee, en zo helpen ze te besparen op brandstof, uitstoot en verkeersoverlast van auto’s bij de school. Op GeneratieC.nl zijn nog tal van andere acties en tips te vinden waarmee kinderen zelf aan de slag kunnen tegen klimaatverandering.

De organisaties achter het platform dopen de huidige acht- tot twaalfjarigen Generatie Climate, ofwel Generatie C. Zij zijn de eerste ’toekomstige generatie’ die in alle aspecten van hun leven het effect van klimaatverandering zal ondervinden. Maar ze zijn inmiddels ook al oud genoeg om zelf aan de slag te kunnen. Met een paar aanpassingen in hun dagelijks leven, kan Generatie C zelf veel CO2-uitstoot voorkomen. Door onder andere voortaan wat korter te douchen, de verwarming iets lager te zetten, minder vlees te eten en de fiets of benenwagen te nemen, kan deze generatie gezamenlijk ruim anderhalve megaton CO2 besparen, zo berekende Natuur & Milieu.

Kinderen die willen aansluiten, kunnen bijvoorbeeld hun ‘climate-foto’ insturen. Bedoeling is om daarbij je hand in de vorm van een C (van ‘climate’, maar ook van ‘coole toekomst’) omhoog te houden. Deze generatie heeft daarmee meteen een eigen symbool.

De effecten van klimaatverandering op Nederland worden de komende jaren steeds beter merkbaar, zo onderzocht het KNMI vorig jaar in hun uitgebreide KNMI’14-Klimaatscenario’s. Al in 2030, als Generatie C 25 jaar oud is, zal de gemiddelde temperatuur 1°C hoger liggen, de zeespiegel minstens 10 cm hoger en er 5% meer neerslag vallen, die extremer van aard zal zijn. In het dagelijks leven zal dit leiden tot bijvoorbeeld meer overstromingen en hittegolven, hogere verzekeringspremies en risico’s voor de internationale handel, zo concludeerde het PBL op basis van het KNMI-rapport. Om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan, is het van belang dat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen de komende jaren flink wordt beperkt.

Eind november 2015 vindt in Parijs COP 21 plaats, de VN-top waarop nieuwe klimaatdoelstellingen moeten worden bepaald. Voor Generatie C en de generaties na hen zijn deze onderhandelingen cruciaal: de uitkomsten bepalen hoe groot de gevolgen van klimaatverandering zullen ingrijpen op hun dagelijks leven. In de aanloop naar de Klimaattop kunnen kinderen via acties en activiteiten op GeneratieC.nl hun stem laten horen richting de Nederlandse onderhandelaars die naar Parijs zullen gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Congres Kids en Jongeren website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024