‘Jongeren en jongvolwassenen zijn traditioneler in hun nieuwsconsumptie dan gedacht’

Het clichébeeld is dat jonge mensen nauwelijks nog het nieuws volgen, en dat digitale media geleidelijk de nieuwsvoorziening hebben overgenomen van traditionele media. Uit onderzoek van communicatiewetenschapper Anna van Cauwenberge blijkt die afname niet: zij neemt juist een prominente rol voor traditionele media waar, in het bijzonder televisie. Van Cauwenberge ging na hoe en waarom Vlaamse en Nederlandse jonge mensen tussen 15 en 34 jaar aandacht geven aan nieuws. Ze promoveerde vandaag aan de Radboud Universiteit en de KU Leuven.

Eerder onderzoek in de VS en Europa wees op enkele grote tendensen in nieuwsgebruik onder jongeren: van meer naar minder nieuws, van offline naar online en van professionele naar niet-professionele nieuwsbronnen. Gecombineerd met de bevinding dat nieuws geen vast onderdeel meer vormt van de dagelijkse routine van jonge mensen, leek dit een zorgelijke ontwikkeling gezien de cruciale functie van nieuws binnen een democratische samenleving.

Uit het onderzoek van Anna van Cauwenberge blijkt deze daling in nieuwsconsumptie niet; traditionele media hebben bij veel jonge mensen juist een prominente rol. Ze onderscheidde vijf verschillende groepen nieuwsgebruikers, waaronder de ‘Dabblers’ – zo noemt Van Cauwenberge de groep met weinig interesse in nieuws – maar ook een groep ‘Traditionals’, met de krant als belangrijkste nieuwsbron. Van Cauwenberge: “Opvallend was een grote dagelijkse tijdsbesteding aan het televisienieuws, over de verschillende groepen heen schommelend tussen 11 en 34 minuten per dag.”

Op basis van haar onderzoek geeft Van Cauwenberge concrete aanbevelingen voor nieuwsmakers. Om de aandacht van jonge mensen te trekken moeten ze per verschillende soort nieuwsgebruiker een ander soort strategie bedenken die past bij de manier waarop jonge mensen nieuws betekenis geven en begrijpen en hoe aandacht voor nieuws ingebed is in hun dagelijkse routines. Onderdeel van zo’n strategie zou een crossmediale, doelgroepgerichte benadering kunnen zijn waarin tekst, beeld en verschillende soorten platforms (zoals krant, televisie en smartphone) elkaar aanvullen en versterken.

Daarnaast zijn innovatieve vormen van nieuwsstorytelling die nieuwsgebeurtenissen in context plaatsen veelbelovend. Van Cauwenberge testte in samenwerking met de krant De Standaard en AxzMedia een nieuwe manier om het nieuws aan te bieden door middel van een zogenaamde developing news story op de tablet: “Dat is een nieuwsstructuur die nieuwsartikelen presenteert als een chronologisch verhaal, zeg maar zoals een soap die je op de voet volgt. Uit mijn onderzoek blijkt dat die manier beter werkt dan een traditionele printnieuwsstructuur, zoals bijvoorbeeld een krant, om nieuws te begrijpen.”

Tot slot toont het onderzoek van Van Cauwenberge dat het cruciaal is om in een gevarieerd nieuwsaanbod te voorzien. Opvallend hierbij was dat jonge mensen eerder geïnteresseerd zijn in het begrijpen van hoe bepaalde gebeurtenissen tot stand komen en evolueren, in plaats van het keer op keer krijgen van feitelijke gegevens over een bepaalde nieuwsgebeurtenis.

[Afbeelding uit advertentie voor KTK News: ‘You cannot hide from the truth’ — via AOTW]
Dit bericht is gepost in Media. Bookmark de link.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Congres Kids en Jongeren website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024