Generatie Y moeilijker te winnen, maar veel loyaler aan merken, volgens onderzoek Havas Media

Mediabureau Havas Media onderzocht* de afgelopen maanden hoe Generation Y (de 3 miljoen consumenten in Nederland in de leeftijd van 17 t/m 33 jaar) omgaat met merken, reclame en media. Haar koopkracht is sterk in opkomst en ze beschikt over een sterk vermogen om andere generaties te beïnvloeden bij hun aankoopbeslissingen. Daarbij heeft Gen Y ook een hoger vertrouwen in merken: 39% van de Gen Y’ers geeft aan merken te vertrouwen, terwijl dit percentage bij oudere generaties op 28% ligt.

Gevormd door de technologische ontwikkelingen (en het internet bij uitstek), de groeiende welvaart en een andere vorm van opvoeding, zijn Gen Y’ers gewend aan het hebben van een enorme keuzevrijheid. Dit bevordert hen zeer kieskeurig te zijn. Merken die niet aan al hun voorwaarden voldoen, worden niet of veel minder in ogenschouw genomen. En dus bestaat Gen Y uit praktische consumenten die gaan voor producten die het leven gemakkelijker maken waarbij een goede service een noodzakelijke voorwaarde is. Zo geeft 64% van de geïnterviewde Gen Y’ers aan dat producten vooral het leven gemakkelijker moeten maken terwijl dit percentage bij andere generaties op 40% ligt. Daarnaast kiezen ze vooral voor ‘entertainende’ merken en merken waarmee ze hun identiteit kunnen uitdrukken. Hierbij dienen het steeds meer maatschappelijk goede merken te zijn zodat men op een gemakkelijke manier ‘iets voor de wereld’ kan doen.

Gen Y’ers zijn in het algemeen minder bekend met merken. Ze worden fors minder bereikt met reclame en content van merken. Eén van de redenen is dat ze snel hun interesse verliezen en continue nieuwe content en impulsen zoeken (74% geeft aan continue op zoek te zijn naar nieuwe content). Ook is deze generatie opgegroeid en getraind in het negeren van niet relevante content. Dat geldt offline maar ook online. Interessante content is het sleutelwoord om Gen Y te bereiken. Entertainment, waaronder humor en sensatie (dit laatste geldt vooral voor mannen) blijkt een sterke stimuli om interessant te worden gevonden.

Een andere reden is dat Gen Y ‘peer to peer’-aanbevelingen en ‘word of mouth’ bij uitstek als de belangrijkste informatiebron ziet. Onderbrekende reclame speelt een flink bescheidener rol in de beïnvloeding. Ook is zij ondanks haar positieve en optimistische insteek zeer kritisch ten aanzien van reclame en neemt ze claims aanzienlijk minder voor waarheid aan. Co-creatie, een online community en een ‘always on’ snelle klantenservice zijn andere connectie-elementen waarvoor Gen Y’ers gaan.

Hoewel Gen Y meer tijd besteedt aan mediaconsumptie (gemiddeld 8 uur en daarmee 15% meer dan andere generaties), wordt een groot gedeelte op een ‘multitasking’ en ‘media meshing’ (simultaan gebruik van verschillende mediatypen) wijze geconsumeerd waarbij het moeilijker is haar aandacht te krijgen en deze even vast te houden. ‘On demand’ zonder onderbrekende reclame, dat is wat Gen Y wil en het internet geeft haar deze vrijheid. Alle vormen van online en digitale mediatypen zijn dan ook snelle stijgers. Door middel van sociale en community platforms kan Gen Y zich te allen tijde uiten, meningen delen en in contact blijven met haar vrienden. Hiervoor gebruikt ze vaak smartphones, zodat ze nooit wordt afgesneden van vrienden of content. Deze behoefte is zo manifest dat veel Gen Y’ers zich angstig voelen wanneer ze hun smartphone niet bij de hand hebben.

Hoewel Gen Y’ers nog steeds gebruik maken van traditionele media, doen ze dit veel minder vaak en voor kortere periodes. De jongste groep Gen Y’ers besteedt 37% minder tijd aan televisie en 29% minder tijd aan radio dan de gemiddelde Nederlandse consument. De traditionele manier van tv-kijken wordt gereduceerd tot sociale activiteiten en het zien van ‘fear of missing out’-programma’s (evenementen, sport en talent shows). Muziek wordt steeds vaker via online radio (41% voor Gen Y versus 27% voor andere generaties) en via services zoals Spotify and Soundcloud geluisterd.

Opmerkelijk is dat hoewel Gen Y kritisch staat ten opzichte van reclame, zij juist merken een belangrijker rol toekent. Zo geeft 46% aan dat merken de kwaliteit van leven kunnen verbeteren. Bij oudere generaties is dit percentage 40%. Ook vindt 28% van de Gen Y’ers dat merken hier hard aan werken terwijl 20% onder oudere generaties dit vindt. Daarbij is Gen Y bereid meer te betalen voor merken die voldoen aan haar eisen en verwachtingen. Gen Y’ers laten een hogere merktrouw zien dan oudere generaties. Maar liefst 60% geeft aan graag merken te willen vinden waaraan ze loyaal kan zijn.

Nu de maatschappij een meer geglobaliseerd karakter krijgt, voelen Gen Y’ers zich steeds minder uniek en willen ze hun identiteit uiten in de massa. Vaak gebeurt dit via internet en via merken. Het gebruik van merken kan bijvoorbeeld helpen hun houding ten aanzien van sociale en milieukwesties te uiten. Verder houdt Gen Y sowieso van het uiten van haar mening, goed of slecht, en zal zij niet aarzelen merken en andere consumenten te laten weten wat ze denkt. Zo geeft 70% aan negatieve ervaringen direct door te geven aan vrienden of kenbaar te maken door middel van het plaatsen van een online review (40% geeft aan al eens een negatieve online review te hebben gepost en 70% vindt dat het zelfs haar verantwoordelijkheid is dat te doen).

*Als onderdeel van de Meaningful Brands-studie, welke door Havas Media in 22 landen werd uitgevoerd, werden in Nederland 1.000 Gen Y’ers ondervraagd. Daarnaast werd gebruik gemaakt van eye tracking en focusgroepen. Ook zijn alle Nederlandse bereiksonderzoeken geanalyseerd op Gen Y.

[Afbeelding: Advertentie van Getty Images: ‘Inspiring Brands Since 1974.’]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Congres Kids en Jongeren website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024