Ontsnappen aan je ouders?

Eén van de onderwerpen, die in de opleiding Jongerenmarketing aan bod zal komen, is de verhouding tussen jongeren en hun ouders. Een onderwerp dat voor veel marketeers, die succes willen boeken op de jongerenmarkt, erg belangrijk is.

Recent bleek uit een aantal studies over het risicogedrag van jongeren dat de invloed van ouders op jonge middelbare scholieren nog steeds heel groot is. Maar ook als jongeren ouder worden, blijven ouders op diverse terreinen belangrijke adviseurs (en dus belangrijk als secundaire doelgroep).

Het is interessant is om te zien wat de invloed van sociale media is op deze relatie. Want inmiddels zijn veel jongeren en hun ouders ook via sociale media met elkaar verbonden. Uit het jubileumonderzoek, dat wij eerder dit jaar met de bladen Kidsweek en 7Days uitvoerden, blijkt dat vrijwel alle middelbare scholieren op Facebook ook een ouder op Facebook hebben. Een grote meerderheid heeft zijn of haar ouders toegevoegd als vriend. Ze volgen elkaar, wisselen handige informatie uit, reageren op elkaar, hebben lol met elkaar. Deze digitale contacten vormen een nieuwe dimensie in de relatie tussen kinderen en hun ouders.

Maar het is ook boeiend om te volgen wat de gevolgen zijn van de economische recessie op de verhoudingen tussen (oudere) jongeren en hun ouders. Inmiddels woont meer dan 20% van de jongeren tussen de 25 en 29 jaar nog thuis of weer thuis. Het gaat in toenemende mate om jongeren die na hun studie geen baan kunnen vinden en het geld niet hebben om ergens zelfstandig te gaan wonen. Of om jongeren die een relatie achter de rug hebben en weer thuis gaan wonen omdat ze zelf geen geschikte woonruimte kunnen betalen.

Je kunt wel zeggen dat het voor jongeren tegenwoordig steeds moeilijker is om aan de aandacht van hun ouders te ontsnappen. Voor veel jongeren is dat geen probleem; anderen gaan naarstig op zoek naar sociale media waar hun ouders (nog) niet van gehoord hebben, om weer even met hun vrienden ‘onder elkaar’ te zijn.

Door: Paul Sikkema, directeur Qrius. Paul is één van de hoofddocenten van de opleiding Jongerenmarketing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Congres Kids en Jongeren website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024