GfK-onderzoek naar trends in digitale media & entertainment: ‘Bijna alle jongeren bezitten een smartphone’

Het aantal bezitters van tablets en smartphones blijft jaarlijks met enkele procenten groeien. Inmiddels heeft 65% van de Nederlanders van 13 jaar en ouder een tablet in bezit (8,6 miljoen personen). Door het stabiele aantal bezitters van een vaste computer (60%), zijn er nu meer tabletbezitters (65%) dan desktopbezitters. Van de Nederlanders heeft 80% (10,6 miljoen) een smartphone. Jongeren zonder smartphone bestaan echter nauwelijks nog; 96% van hen is in het bezit van een dergelijk toestel. Er zijn meer jongeren die appen (84%) dan bellen (76%) met hun smartphone.

Het aantal Nederlanders met een actief Facebook- (74%) en Twitter-account (30%) blijft stabiel, ook onder de jongeren (13-19 jaar), respectievelijk 89% en 52%. Instagram, Pinterest en Snapchat groeien, met name onder jongeren. Dit blijkt uit de resultaten van het onderzoek GfK Trends in Digitale Media & Entertainment* die vandaag bekend zijn gemaakt. Dit onderzoek verschaft inzicht in bezit en gebruik van mobiele apparaten en digitale media.

Het bezit van tablets blijft licht groeien, van 61% (december 2014) naar 65% (juni 2015). Met name het tabletbezit onder jongeren stijgt behoorlijk. In december 2014 was nog 50% van de jongeren in het bezit van een tablet. In juni 2015 zijn er 57% tabletbezitters onder deze doelgroep. Nog steeds lopen de jongeren hiermee iets achter op totaal Nederland (65%). Ook het aantal Nederlanders met een smartphone blijft met enkele procenten groeien, van 76% naar 80%. Onder de jongeren is slechts 4% niet in het bezit van een smartphone. 

Zowel het aantal jongeren met een Facebook-account als met een Twitter-account blijft stabiel. Nog steeds 89% van de jongeren heeft een Facebook-account (versus 74% van het totaal aantal Nederlanders). Meer dan de helft van de jongeren (52%) heeft een actief Twitter-account (versus 30% totaal Nederlanders). Van een daling van het aantal jongeren met Facebook-accounts is dus geen sprake in Nederland. Onder alle Nederlanders groeit Instagram (13% in december 2014 naar 18% juni 2015), Pinterest (van 10% naar 17%) en Snapchat (van 6% naar 9%). Op zowel Snapchat als Instagram is zelfs meer dan de helft van de jongeren actief.

Tot slot nog wat andere resultaten uit het periodieke onderzoek van GfK:

 • Slechts 1,5% van de Nederlanders zegt een smartwatch te hebben. Ten opzichte van dec. 2014 neemt de aanschafintentie af van 17% naar 11%.
 • 38% van de Nederlanders maakt gebruik van betaalde Video on Demand-diensten (36% in december 2014). De jongeren zijn vaker bereid om te betalen voor het kijken naar films en series. Onder 13-19 jarigen is het gebruik van betaalde VODdiensten 53%. Op welke devices er gekeken wordt, verschilt niet veel: 51% kijkt via TV, 49% via een mobiel apparaat.
 • Sociale media zijn nog steeds onder jongeren het meest populair. De 13-19 jarigen hebben zowel meer Facebook- en Twitter-accounts alsook Instagram, Pinterest en Snapchat.

*Het onderzoek is uitgevoerd door GfK en bevat twee modules. Trends in Digitale Media is uitgevoerd door GfK in samenwerking met PMA. De steekproef bestaat uit 1.258 Nederlanders van 13 jaar of ouder die gebruik maken van internet en is representatief voor 13.250.000 internetters. Dit onderzoek wordt twee keer per jaar uitgevoerd en gaat in op het gebruik van mobiele devices in het algemeen, en specifiek voor het gebruik van media. Trends in Digitaal Entertainment is uitgevoerd onder een extra steekproef van 1.010 gebruikers van video on demand en/of streaming muziek. Het onderzoek linkt het bezit en gebruik van connected devices aan digitale entertainment content zoals, VoD, streaming muziek en games. Het onderzoek verschijnt twee keer per jaar. Beide rapporten zijn tegen betaling te verkrijgen bij het onderzoeksbureau.

[Afbeelding: Samsung Galaxy S6]

a.s.r. organiseert ‘Andere Spelen’, want 1 op de 5 kinderen beweegt te weinig, en ouders geven slechte voorbeeld

Uit onderzoek* uitgevoerd in opdracht van a.s.r. blijkt dat 21% van dekinderen in de leeftijd van 7 t/m 14 jaar nog altijd te weinig beweegt. Slechts iets meer dan de helft beweegt meer dan een uur per dag, het absolute minimum voor kinderen om te bewegen. Dit blijkt ook uit het sportgedrag van deze groep kinderen, want ze sporten niet of nauwelijks. Volgens hun ouders komt dit vooral omdat sport te duur is (28%), het kind andere vrijetijdsactiviteiten leuker vindt (33%) of gewoonweg niet vaker wil sporten (27%).

Toch zegt een derde (34%) van de kinderen die geen lid zijn van een sportvereniging zelf wel te willen sporten en bij meisjes is dit percentage zelfs nog hoger (42%). Belangrijk gegeven is dat ruim 40% van de ouders van de kinderen zichzelf niet ziet als sporter of iemand die veel beweegt. En dat ziet het kind: fors meer dan de helft van de kinderen in deze leeftijd (63%) vindt dat zijn ouders (te) weinig sporten.

Meer bewegen door de Andere Spelen
Deze cijfers zijn mede aanleiding voor a.s.r. om op 9 november het sportevenement ‘de Andere Spelen’ voor kinderen en hun ouders te organiseren. Hiermee wil de verzekeraar bijdragen aan de maatschappelijke uitdaging om kinderen meer te laten bewegen: op hun eigen manier en met plezier. Ook wil het gezinnen in Nederland kennis laten maken met  – minder bekende en betaalbare – ‘andere’ sporten, zoals freestyle frisbee, kaatsen, fierljeppen, onderwaterhockey, sjoelen en bossaball.

Van de kinderen staat 81% ervoor open om eens een andere relatief onbekende sport uit te proberen. a.s.r. wil ‘helpen door te doen’ en doet dit onder meer door samen te werken met ‘andere’ sportverenigingen door het hele land. Voor en met hen realiseert a.s.r op zondag 9 november 2014 in de Utrechtse Jaarbeurs een groot – gratis toegankelijk – sportevenement voor kinderen (van 7 t/m 14 jaar) en hun ouders.

Met ruimte voor ruim 10.000 bezoekers roept de verzekeringsmaatschappij gezinnen in Nederland op tijdens ‘de Andere Spelen’ 10 andere spelen te zien of eraan deel te nemen. Via de eigen pagina’s op Facebook, Twitter, Instagram en YouTube en via reclame in andere media wordt het initiatief onder de aandacht gebracht, met frisse afbeeldingen en video’s.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=hlVor7ZjBqs]

a.s.r. vindt het naar eigen zeggen zeer belangrijk dat kinderen makkelijk en meer kunnen sporten en ontwikkelt daarom de Speelkaart. Met deze gratis Speelkaart wordt het voor kinderen mogelijk om de andere sporten bij een vereniging in de buurt op een prettige manier te leren kennen. En zo doet a.s.r. het na ‘Olli’ weer anders dan de andere verzekeraars.

Geld speelt nog altijd een grote rol
Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau bleek eerder dat 350.000 kinderen geen lid van een sportclub zijn omdat ouders dit niet kunnen betalen. Dat signaleert a.s.r. in het eigen onderzoek ook: ruim een kwart van de ouders van wie de kinderen niet sporten (28%) geven aan dat zij het beoefenen van een sport te duur vindt. Ook blijkt 45% van de kinderen – die geen lid zijn van een sportvereniging én waarvan hun ouders ‘te duur’ als reden hebben genoemd waarom hun kind niet (vaker) sport – eigenlijk wel op een sport te willen.

Dit zijn de belangrijkste overige onderzoeksresultaten:

 • Slechts 11% van de ouders vindt dat zijn/haar kind in de afgelopen 12 maanden te weinig heeft bewogen. Dit terwijl 21% van de kinderen de beweegnorm voor kinderen van tenminste 60 minuten per dag niet haalt;
 • 82% van de ouders vindt het belangrijk dat hun kind voldoende sport, 57% dat hun kind lid is bij een sportvereniging en 24% van de ouders verplicht zijn/haar kind om te sporten;
 • 76% van de ouders is zelf geen lid bij een sportvereniging (exclusief fitnesscentra);
 • 43% van de ouders heeft minder dan 1 keer per maand gesport in het afgelopen jaar; dit geldt voor 21% van de kinderen;
 • 21% van de kinderen beweegt minder dan een uur per dag;
 • 29% van ouders beweegt een half uur of minder per dag (tenminste 30 minuten beweging per dag is de beweegnorm voor volwassenen);
 • 28% van de kinderen uit een gezin met een beneden modaal inkomen heeft minder dan 11 keer gesport in het afgelopen jaar tegenover 14% van de kinderen uit een gezin met een boven modaal inkomen;
 • De meest genoemde vrijetijdsactiviteit die kinderen het liefst doen na school is gamen/computeren (52%) gevolgd door buiten spelen (50%);
 • 78% van de kinderen zegt het leuk te vinden om te sporten;
 • Als kinderen lid zijn van een sportvereniging, dan vinden veruit de meesten (81%) het ook echt leuk om lid van een sportvereniging te zijn;
 • 37% van de jongens wil graag een bekende topsporter worden (tegen 18% van de meisjes).

*In opdracht van a.s.r. voerde marktonderzoeksbureau GfK van 22 september t/m 1 oktober 2014 online onderzoek uit onder ruim 1.000 ouders en bijna 900 kinderen van 7 t/m 14 jaar.

[Creatie campagne door 72andSunny]

Update (6/11): Mooie stunt ter promotie van het evenement. Een saaie betonflat in het Utrechtse Kanaleneiland werd veranderd in een klimmuur. Hoezo willen kinderen niet buitenspelen?

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=y7GT3C7lQuA]

Update (10/11): De interesse van kinderen en ouders in het uitproberen van ‘andere’ sporten tijdens de Andere Spelen was zelfs groter dan verwacht. Op zondag 9 november organiseerde a.s.r. dit gratis sportevenement voor kinderen en schreven meer dan de verwachte 10.000 deelnemers zich in om bij de Utrechtse Jaarbeurs te kunnen glow-in-the-dark sjoelen, bossaballen, onderwaterhockeyen en meer — voor de organisatie een signaal dat hier behoefte aan is. Daarom lanceert  a.s.r. ook de gratis Speelkaart, waarmee kinderen in hun buurt ‘andere’ sporten kunnen uitproberen.

Vanaf dinsdag 18 november kunnen alle kinderen van Nederland tussen de 7 en 14 jaar de gratis Speelkaart aanvragen op de website van de Andere Spelen. Na ontvangst van hiervan kunnen kinderen via de website één van de 10 gekozen andere sporten selecteren en één of meer gratis proeflessen aanvragen bij een aangesloten sportvereniging.

Kids en Jongeren Marketing blog website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright © 2021