FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2015: ‘Jongeren verdienen steeds minder met hun vakantiewerk’

Ruim een miljoen jongeren gaan deze zomer aan de slag als vakantiekracht. Met gemiddeld 7,29 euro per uur verdienen jongeren minder dan voorgaande jaren, blijkt uit het Vakantiewerkonderzoek 2015 (pdf) van FNV Jong; de verdiensten dalen dit jaar naar het niveau van 2010. Opvallend is dat de meeste jongeren in de detailhandel werken, terwijl dit met gemiddeld €5,71 per uur de slechts verdienende sector is. Ook opmerkelijk is dat meisjes aangeven meer te gaan verdienen dan jongens. Slechts 30% van de jongeren zegt stellig ‘Nee’ als ze gevraagd wordt of ze onderbetaald worden.

Hoewel FNV Jong het in het persbericht over de meest recente editie van het jaarlijkse onderzoek* allemaal wat somberder voorstelt, geeft het merendeel van de jongeren aan tevreden te zijn over het salaris. Wel zou iets meer dan een kwart van de jongeren liever werk doen dat beter aansluit bij hun studie. Twee derde van de jongeren vindt dat jonge werknemers worden ondergewaardeerd door werkgevers. Een derde van de jongeren geeft aan rond te moeten komen van vakantiewerk, maar velen kunnen dat niet door het lage minimum jeugdloon. Uit het vakantiewerkonderzoek blijkt ook dat een groot deel van de jongeren te hoge verwachtingen heeft bij de hoogte van het minimum jeugdloon.

Dit zijn de belangrijkste andere resultaten uit de peiling:

  • In vergelijking met vorig jaar gaan in 2015 meer jongeren vakantiewerk doen (41%) en minder jongeren extra werken bij hun huidige bijbaan (36%);
  • Het grootste deel van de jongeren heeft zonder veel moeite vakantiewerk kunnen vinden (gemiddeld hebben jongeren 3 weken lang 4,5 uur per week gezocht naar vakantiewerk);
  • De meeste jongeren gebruiken het internet of hun connecties om aan vakantiewerk te komen;
  • Werkervaring, het CV en verveling voorkomen zijn nog steeds de belangrijkste redenen naast geld om vakantiewerk te doen;
  • Jongeren schatten het minimum uurloon voor 18-jarigen, dat €3,96 bedraagt, gemiddeld €1,70 hoger in dan het werkelijk is;
  • 72% van de vakantiewerkers zet het verdiende salaris op een spaarrekening.

“Al deze jongeren houden deze zomer de Nederlandse economie draaiende en daar zou meer waardering en een betere vergoeding tegenover moeten staan.” [Esther Crabbendam, voorzitter van FNV Jong]

Tijdens de zomerperiode organiseert FNV Jong elk jaar de ‘Vakantiewerkcampagne’. Hiermee trekt de jongerentak van de vakbond het land in om jongeren te bezoeken op hun vakantiewerkplekken van Nederland. Het thema dit jaar is: ‘Krijg wat je waard bent!’.

*Het onderzoek is in juni uitgevoerd op het panel van NovioData. De steekproef van n=420 is representatief voor de Nederlanders tussen 13 en 29 jaar op geslacht, leeftijd en opleiding.

Vakantiewerkonderzoek FNV Jong: ‘Jongeren zien vakantiebaan als goede stap in hun carrière’

De meeste jongeren in Nederland werken tijdens hun vakantiewerk in de detailhandel. Geld verdienen, het opdoen van werkervaring en een beter CV zijn voor jongeren de belangrijkste redenen om een vakantiebaan te hebben. Dit maakten Robbert Coenmans (FNV Jong) en Mirjam Sterk (ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid) gisteren bekend tijdens de landelijke start van de vakantiewerkcampagne Haal meer uit je vakantiewerk. Tijdens de lancering zijn ook de uitkomsten van het Vakantiewerkonderzoek 2014 (pdf) van FNV Jong gepresenteerd.

Uit het onderzoek blijkt dat de detailhandel de meest populaire branche is om een vakantiebaan in te hebben, gevolgd door horeca en zorg & welzijn. De salarissen lopen flink uiteen. Het meest verdienen jongeren met een vakantiebaan in de industrie, met een salaris van gemiddeld € 11,06. Het minst verdienen jongeren in de landbouw (€ 4,25). Gemiddeld verdient een vakantiewerker in 2014 per uur € 7,66. Jongeren zien vakantiewerk als een goede stap in hun carrière. Van de ondervraagde jongeren vindt 60% vakantiewerk belangrijk om werkervaring op te doen. Een kwart van alle jongeren heeft zelfs minder salaris over voor een vakantiewerkplek die goed aansluit bij de opleiding.

De campagne Haal meer uitje vakantiewerk heeft als doel de positie van jongeren op de arbeidsmarkt te versterken. De campagne is een samenwerking tussen FNV JongSterk Team (jaja, zo heeft Mirjam Sterk haar club genoemd) en Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche (STOOF). Op de website haalmeeruitjevakantiewerk.nl kunnen jongeren via diverse uitzendorganisaties vakantiebanen vinden. Jongeren die via een uitzendorganisatie werken kunnen gratis een ‘e‐portofolio’ aanmaken, een interactief CV, waarin competenties, ervaringen, referenties, drijfveren en wensen uitgebreid aan de orde komen

“Samen met de jongeren vanNederland vinden wij dat vakantiewerk om meer gaat dan geld alleen. Het moet ook de kans bieden om werkervaring en vaardigheden op te bouwen. Deze campagne gaat daar bij helpen.” [Robbert Coenmans]

“Door vakantiewerk te doen in je opleidingsrichting kun je kijken waarje goed in bent, kun je je beter oriënteren op de arbeidsmarkt en er achter komen of een
opleiding echt wat voor je is.” [Mirjam Sterk]

“Met het e-portfolio bieden we een hulpmiddel aan om zelf een uitgebreid CV op te stellen. Wanneer je hier ook getuigschriften aan toevoegt, kun je als je later gaat solliciteren voor een stage of baan, goed laten zien wat jouw talenten en vaardigheden zijn.” [Adriana Stel, STOOF]

Omjongeren beter voor te bereiden op wat de mogelijkheden zijn met vakantiewerk gaan medewerkers van een aantal uitzendorganisaties vanaf komend studiejaar op (V)MBO‐scholen gastlessen aan jongeren geven.

Update (10/7):
Ook StudentenWerk, naar eigen zeggen Nederlands grootste uitzendbureau voor jongeren, heeft deze week een onderzoek naar dit onderwerp gepubliceerd, met zowaar dezelfde conclusie: ‘Vakantiebaan is cruciaal voor carrière’. Van de 1.157 jongeren noemt 41% het opdoen van werkervaring als belangrijkste reden voor het zoeken van een vakantiebaan, 19% hoopt door goede prestaties als vakantiekracht een vaste (bij)baan bij een bedrijf te bemachtigen. Geld blijft wel een belangrijke rol spelen: 27% neemt een vakantiebaan om snel geld te verdienen. Daarnaast is vakantiewerk voor een op de tien jongeren vooral een leuke manier om nieuwe mensen te leren kennen. Slechts 3% werkt in de zomer om zich niet te vervelen.

“De jongeren van nu zijn heel bewust bezig met hun toekomstige kansen op de arbeidsmarkt. Vakantiewerk zien zij als een manier om alvast nuttige werkervaring op te doen en zichzelf in de kijker te spelen bij potentiële werkgevers. Daarom kiezen zij ook vaker dan vroeger voor functies die goed staan op hun CV, zoals klantcontactmedewerker of administratief medewerker.” [Ineke Kooistra, YoungCapital]

Kids en Jongeren Marketing blog website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright © 2021