Onderzoek UAntwerpen: ‘Eten met het gezin zorgt voor gezonder eetpatroon’

Maaike Dijkhof, masterstudente communicatiewetenschappen aan de Universiteit Antwerpen, schreef haar masterscriptie over de factoren die het eetgedrag van kinderen beïnvloeden. Daarin concludeerde ze dat media een belangrijke positieve rol spelen en dat familiemaaltijden ontzettend belangrijk zijn. In haar scriptie onderzocht ze de impact van kookprogramma’s op het eetgedrag van kinderen en hun attitude met betrekking tot gezonde voeding, aan de hand van een kwantitatief experiment.

Een groep kinderen tussen 10 en 12 jaar moest voor en na het kijken naar een kookprogramma een vragenlijst invullen. Hetzelfde werd gevraagd aan een controlegroep, die naar een neutraal tv-programma gekeken had. Het bekijken van het kookprogramma bleek geen invloed te hebben op de attitude van de kinderen ten opzichte van gezonde voeding. Dijkhof: “Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de kinderen voor het bekijken van het programma al vrij positief dachten over gezonde voeding, en dat het bekijken van één aflevering hier dus nog weinig invloed op heeft gehad.”

Het bekijken van het programma bleek daarentegen wel een positieve invloed te hebben op het gezonde eetgedrag van de kinderen. Wie in de experimentele groep zat, koos vaker voor het gezonde bedankje (fruit) dan wie in de controlegroep zat. Die kinderen kozen vaker voor het koekje.

In de enquête zat ook een onderdeel waarin gemeten werd in hoeverre de kinderen op dat moment zin hadden in gezonde en ongezonde voedingsproducten. Zowel in de voor- als de nameting hadden de meisjes aanzienlijk meer zin in gezonde voedingsproducten dan de jongens. Volgens Dijkhof sluit deze bevinding goed aan bij eerdere onderzoeken waarin is aangetoond dat meisjes meer waarde hechten aan gezond eten en meer bezig zijn met hun gewicht, zelfs op jonge leeftijd alt. De kinderen die positiever tegenover gezonde voeding staan, blijken ook daadwerkelijk vaker gezonde voedingsproducten te eten. Hetzelfde geldt voor het gezamenlijk eten met de rest van het gezin. Hoe vaker dit gebeurt, hoe vaker de kinderen gezonde voeding eten. Familiemaaltijden zijn dus ontzettend belangrijk.

Toen de kinderen gevraagd werd om zelf hun eetgedrag te beoordelen, bleek dat maar liefst 75% van zichzelf vindt dat hij/zij (heel) gezond eet. De kinderen zijn wel positiever over fruit dan over groenten. Ze vinden de smaak van fruit lekkerder en proberen liever nieuwe soorten fruit uit dan nieuwe soorten groenten. Dat verklaart waarschijnlijk waarom 71% aangeeft dagelijks fruit te eten, maar slechts 58% iedere dag groenten eet.

De meeste kinderen (65%) eten één tot drie keer per maand fastfood, 26% geeft aan één tot twee keer per week fastfood te eten. Opmerkelijk: van de overige 9% eet de helft vaker dan tweemaal per week fastfood, en de andere helft bijna nooit. Ook eten de meeste kinderen één à twee keer per week zoute snacks als chips en nootjes, en vier keer per week tot bijna iedere dag zoete snacks als snoep, koek en ijs.

Dijkhof: “De belangrijkste conclusie uit mijn onderzoek is dat media niet altijd een negatieve impact op het eetgedrag van kinderen hebben. Sommige mediavormen, zoals culinaire tv-programma’s, kunnen juist een positieve bijdrage leveren. Daarnaast heeft dit onderzoek nog maar eens aangetoond hoe belangrijk het is om als gezin samen te eten. Gezamenlijke familiemaaltijden zijn dus niet alleen gezellig, maar zorgen over het algemeen ook voor een gezonder eetpatroon bij kinderen.”

[Foto: Chef Boyardee]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Congres Kids en Jongeren website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024