Online lesmateriaal ondersteunt ‘De Mooiste Chick van het Web’

Op YouTube wordt de voorlichtingsfilm De Mooiste Chick van het Web over de ‘loverboy 2.0’ goed bekeken. De video heeft als doel om jongeren in het voortgezet onderwijs voor te lichten over de risico’s van het gebruik van sociale media – die door loverboys steeds meer als werkterrein gebruikt worden. Daarnaast is de voorlichtingsfilm bedoeld voor de omgeving van de kwetsbare groep slachtoffers; vriendinnen, ouders en leraren. Want hoe merk je nou aan je dochter, vriendin of leerling dat er iets aan de hand is?

De ruim 240.000 kijkers geven luid en duidelijk commentaar. Hier en daar is zelfs een reactie verwijderd, zo meldt Codename Future met enige trots in een persbericht. De kijkers zijn van mening dat loverboys geen mensen zijn. Ze vinden de hoofdrolspeler gemeen. Het geeft meisjes stof tot nadenken. Je kunt niemand vertrouwen, al helemaal niet via internet. Kort samengevat valt er nog veel te leren over het onderwerp. Afgelopen week is daarom ook online lesmateriaal bij de voorlichtingsfilm gelanceerd.

Met een thuisopdracht proberen de makers het gesprek tussen jongeren en hun ouders op gang te brengen. Het thema biedt ook ruimte om over andere onderwerpen in gesprek te gaan met de klas: wat laat je van jezelf zien in de sociale media? hoe gaan we met elkaar om? wat is een gezonde relatie? De docentenhandleiding biedt handreikingen hoe om te gaan met deze problematiek binnen de school, en geeft informatie waar de school terecht kan voor ondersteuning en deskundig advies.

Het lespakket is kosteloos beschikbaar. Hieronder nog even de video.

De film is door IDTV geproduceerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en wordt sinds vorig jaar ingezet als voorlichtingsfilm op scholen door het hele land. Codename Future heeft in opdracht van het ministerie De Mooiste Chick van het Web nu dus ook geïntegreerd in digitaal lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Congres Kids en Jongeren website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024