Jeugd weinig kritisch? Codename Future en Nieuws in de klas lanceren lespakket ‘Informatievaardigheden’

Het CBS publiceerde gisteren de bevinding dat Nederlanders tussen 2010 en 2013 weer vaardiger geworden in het gebruik van internet. Chauvinistisch als we zijn, laten we de subconclusie niet onvermeld: de internetvaardigheid van de Nederlandse bevolking is hoger dan gemiddeld in de Europese Unie. Interessante kost. De Volkskrant wist vanochtend tóch een zure draai aan dit positieve nieuws te geven, door te koppen dat de jeugd weinig kritisch is: “Bij de jongere gebruikers zie je geregeld dat ze de gevonden informatie klakkeloos aannemen.”

Tsja. Voor wie de ontwikkelingen een beetje volgt, is dit geen onbekend gegeven, maar blijkbaar was het aansprekend genoeg om veel gedeeld te worden.

Toeval of niet, tegelijkertijd met het CBS-bericht kwam een persbericht binnen dat perfect aansluit bij het voorgaande. Codename Future brengt namelijk in samenwerking met Nieuws in de klas het lespakket ‘Informatievaardigheden’ uit. Dit lespakket helpt leerlingen in het voortgezet onderwijs om effectief en efficiënt online informatie te zoeken, vinden, interpreteren en verwerken. Leerlingen maken met het lespakket kennis met nieuwsmedia als informatiebron. Zij maken daarvoor gebruik van de Nieuwsservice van Nieuws in de klas.

De leerlijn bestaat uit drie modules informatievaardigheden:

  • Informatievaardigheden 1 – Basislessen: Hierin worden de basisvaardigheden behandeld, zoals het onderscheid maken tussen feiten en meningen, objectiviteit en subjectiviteit en een stappenplan voor het beoordelen van informatie.
  • Informatievaardigheden 2 – Nieuwsbronnen: In deze module worden diverse bronnen onderzocht en vergeleken en maken de leerlingen kennis met nieuwsmedia als informatiebron.
  • Informatievaardigheden 3 – Check it out!: Via een stappenplan controleren de leerlingen een nieuwsfeit en komen zij tot een journalistieke productie

In de modules maken leerlingen gebruik van nieuwsmedia (want ja, Nieuws in de klas is immers het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia). Docenten ontvangen kosteloos dag- en weekbladen via de Nieuwsservice van Nieuws in de klas. De leerlingen maken ook gebruik van de Nieuwsmediaportal, het online overzicht van aangesloten nieuwstitels met toegang tot de websites, apps en social media accounts.

De modules hebben een oplopende moeilijkheidsgraad, zodat ze gespreid over de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs ingezet kunnen worden. Het lesmateriaal is geschikt voor het vak Nederlands in het vmbo, havo en vwo. De modules sluiten aan bij de thema’s mediawijsheid en burgerschap. Zie de docentenhandleiding (pdf) voor meer informatie over de aanpak.

Online lesmateriaal ondersteunt ‘De Mooiste Chick van het Web’

Op YouTube wordt de voorlichtingsfilm De Mooiste Chick van het Web over de ‘loverboy 2.0’ goed bekeken. De video heeft als doel om jongeren in het voortgezet onderwijs voor te lichten over de risico’s van het gebruik van sociale media – die door loverboys steeds meer als werkterrein gebruikt worden. Daarnaast is de voorlichtingsfilm bedoeld voor de omgeving van de kwetsbare groep slachtoffers; vriendinnen, ouders en leraren. Want hoe merk je nou aan je dochter, vriendin of leerling dat er iets aan de hand is?

De ruim 240.000 kijkers geven luid en duidelijk commentaar. Hier en daar is zelfs een reactie verwijderd, zo meldt Codename Future met enige trots in een persbericht. De kijkers zijn van mening dat loverboys geen mensen zijn. Ze vinden de hoofdrolspeler gemeen. Het geeft meisjes stof tot nadenken. Je kunt niemand vertrouwen, al helemaal niet via internet. Kort samengevat valt er nog veel te leren over het onderwerp. Afgelopen week is daarom ook online lesmateriaal bij de voorlichtingsfilm gelanceerd.

Met een thuisopdracht proberen de makers het gesprek tussen jongeren en hun ouders op gang te brengen. Het thema biedt ook ruimte om over andere onderwerpen in gesprek te gaan met de klas: wat laat je van jezelf zien in de sociale media? hoe gaan we met elkaar om? wat is een gezonde relatie? De docentenhandleiding biedt handreikingen hoe om te gaan met deze problematiek binnen de school, en geeft informatie waar de school terecht kan voor ondersteuning en deskundig advies.

Het lespakket is kosteloos beschikbaar. Hieronder nog even de video.

De film is door IDTV geproduceerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en wordt sinds vorig jaar ingezet als voorlichtingsfilm op scholen door het hele land. Codename Future heeft in opdracht van het ministerie De Mooiste Chick van het Web nu dus ook geïntegreerd in digitaal lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs.

Kids en Jongeren Marketing blog website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright © 2021