OCW publiceert spelregels sponsoring op scholen: ‘Geen reclame in lesmaterialen’

Het is belangrijk goede afspraken te maken als een school in zee gaat met een sponsor, vindt men bij de Rijksoverheid. Om schoolleiders, schoolbesturen, ouders en leerlingen houvast te bieden bij het nadenken over een verantwoord sponsorbeleid, zijn de spelregels vastgelegd in het convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring (pdf). Dit convenant is ondertekend door de staatssecretaris van OCW en tien belangenorganisaties uit onderwijs en bedrijfsleven: “Een krachtig middel tot zelfregulering.”

De afspraken in het convenant gelden tot en met 2018 en dienen als basis voor het sponsorbeleid. Om aan alle betrokkenen duidelijk te maken welke speelruimte er is, heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de brochure Spelregels sponsoring op scholen (pdf) gepubliceerd. Samenvattend komt het op het volgende neer:

  • Sponsoring mag het onderwijsproces niet beïnvloeden en de belangen van leerlingen niet schaden.
  • Een sponsor mag geen misbruik maken van onwetendheid of goedgelovigheid van leerlingen. 
  • Reclame in lesmaterialen en leermiddelen is niet toegestaan (de school beslist zelf of er sprake is van reclame of functioneel gebruik van productafbeeldingen, en bestaande producten mogen alleen worden afgebeeld als dat functioneel is en er niet eenzijdig naar één merk wordt verwezen). Voor klachten over reclame-uitingen moet men naar de Reclame Code Commissie.
  • Sponsoring kan alleen met instemming van de medezeggenschapsraad (MR).
  • Het sponsorbeleid wordt door de school toegelicht in het schoolplan en de schoolgids.

Gezien de aanvullende voorwaarden die genoemd worden in het document lijkt het erop dat sponsors buiten de lesmaterialen om – als ’tegenprestratie’ – wel reclame mogen maken: “Reclame van sponsors mag de leerlingen niet verleiden tot een ongezonde leefstijl en/of gevaarlijke activiteiten, dit onder meer om overgewicht en blessures te vermijden. (…) De reclame mag leerlingen niet aanmoedigen om hun ouders over te halen om producten of diensten van de sponsor af te nemen.” Dat biedt dus ruimte voor adverteerders…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Congres Kids en Jongeren website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024