Scholier ziet baankansen in gezondheidszorg, techniek & ICT

De sectoren gezondheidzorg, techniek en ICT bieden volgens Nederlandse jongeren de beste kansen op werk. Bij overheid, toerisme en transport schatten zij de baankansen een stuk minder rooskleurig in. Bij beroepskeuze gaan meisjes vooral voor sfeer en jongens voor het geld. Dit blijkt uit een groot onderzoek op Habbo en Hyves naar het oriëntatiegedrag van scholieren bij studie- en beroepskeuze, uitgevoerd in opdracht van Scholieren.tv.

De ondervraagde jongeren gaven aan in welke sectoren zij de kans op werk het hoogst inschatten. Net als voorgaande jaren scoorden de sectoren gezondheidzorg (25%) en techniek (15%) het beste. Jongens zien vooral baankansen in de techniek en meisjes in de gezondheidzorg. Transport en logistiek wordt gezien als de sector met minst gunstige perspectieven op werk. Opvallend is dat de kans op een baan binnen de sectoren gezondheidzorg en ICT in de ogen van de jongeren is gestegen. De sector onderwijs is voor wat betreft verwachte baankansen juist flink gedaald, deze stond in 2010 nog op de tweede plek.

Zo'n 60% van de jongeren geeft aan een goed beeld te hebben van de keuzemogelijkheden, dat is flink minder dan een jaar geleden, toen lag dat nog op 78%. Het percentage jongeren dat een goed beeld heeft van de te kiezen beroepen stijgt van 50% op 10-jarige leeftijd naar 75% op 15-jarige leeftijd.

Voor de scholieren is de sfeer op het werk het belangrijkst. Voor 34% is het de doorslaggevende factor om voor een bepaalde beroepsgroep of werkgever te kiezen, 23% van de ondervraagden vindt salaris het belangrijkst. Jongens hechten de meeste waarde aan salaris en meisjes aan werksfeer. Gemiddeld neemt het belang van salaris af naarmate de jongeren ouder worden en neemt het belang van werksfeer juist toe. Baangarantie wordt steeds belangrijker voor jongeren in hun beroepskeuze, waadoor deze keuzefactor steeds vaker wordt meegenomen in studievoorlichting.

Uit het onderzoek bleek dat de scholieren zich vooral op school (45%) en thuis (35%) oriënteren. Ouders blijven erg belangrijk als studiekeuzeadviseurs, maar naarmate de scholieren ouder worden krijgt de school een grotere rol. Het maken van online studie- en beroepskeuzetesten blijft de voornaamste informatiebron, gevolgd door het bezoeken van open dagen. Ruim 4% geeft aan de Beroepenkrant te gebruiken als informatiebron tijdens hun oriëntatie op studie en beroep.

*Het onderzoek is uitgevoerd in juli en augustus 2012 door Scholieren.tv op Habbo Hotel en Hyves. In totaal hebben 4.405 scholieren op Habbo en 1.041 scholieren op Hyves in de leeftijd van 10 tot 17 jaar oud meegewerkt aan het online onderzoek.

[Foto: Peretz Partensky]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Congres Kids en Jongeren website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024