Technologieverslaving jongeren in minimalistische posters gevat #This_Generation

De Engelse student Ajit Johnson Nirmal heeft een serie minimalistische posters op zijn Facebook-pagina gepost die het delen waard zijn. Onder de noemer #This_Generation verbeeldt hij op een felrode achtergrond de technologieverslaving van de huidige generatie jonge mensen. Niet alle posters zijn even geslaagd, maar die hieronder zou je zonder problemen in een presentatie kunnen opnemen. Wat kort door de bocht misschien, of op z’n minst vooroordeelbevestigend, maar met een knipoog gebracht.

Aan onze jongeren de schone taak om het tegendeel te bevestigen, en te laten zien dat er heus wel andere prioriteiten dan internet en selfies zijn. ;-)

thisgeneration5

thisgeneration3

thisgeneration8

thisgeneration7

thisgeneration2

thiisgenerationx

[Klik hier voor meer plaatjes; via Neatorama]

HvA-opleiding Communication and Multimedia Design lanceert test: ‘Wat voor digital creative ben jij?’

Nice! De opleiding Communication and Multimedia Design (CMD) van de Hogeschool van Amsterdam lanceert een online test waarmee toekomstige studenten meer inzicht krijgen in wat voor soort probleemoplosser ze zijn. De test, ontwikkeld door ontwerpbureau Grrr, maakt deel uit van een online campagne die tot doel heeft om aankomende studenten, die mogelijk interesse hebben in CMD, te informeren over de opleiding en hen te wijzen op de deadline voor inschrijven: 15 maart 2015. Je vindt de test op www.digital-creative.nl.

Op een speelse manier krijgt een scholier zo inzicht in wat voor type CMD’er hij of zij is. Het gaat om een paar korte vragen waarbij wordt gevraagd hoe scholieren bepaalde situaties/problemen zouden oplossen. Uit de antwoorden volgt dan wat voor soort probleemoplosser de scholier is. Voor deze test zijn vier types bedacht: ‘Dreamcatcher’, ‘Visualizer’, ‘Fixer’ en ‘Chief’. Na de test volgt een korte beschrijving van het type en een advies vanuit CMD. Ook wordt duidelijk gemaakt dat de verschillende types elkaar nodig hebben en aanvullen in het ontwerpproces.

[Creatie door Grrr in samenwerking met Team Rory]

*Communication and Multimedia Design (CMD) is een ontwerpopleiding voor digital design, verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Binnen CMD ontwerpen studenten oplossingen voor diverse problemen en uitdagingen van uiteenlopende organisaties en maatschappelijke vraagstukken. Studenten leren hoe ze interactieve communicatieproducten en -diensten, zoals websites, apps en interactieve installaties, moeten onderzoeken, bedenken én maken. De gebruiker en zijn of haar wensen, behoeften en eigenschappen staan daarbij altijd centraal.

Kinderen ontwerpen hun stad van de toekomst in wereldwijde ‘Design-a-thon’

Morgen (15 november 2014) zullen 150 kinderen tegelijkertijd, in Nairobi, Dublin, Amsterdam, Berlijn, Rio de Janeiro, gezamenlijk hun stad van de toekomst ontwerpen. Tijdens de eerste, van een reeks, wereldwijde ‘Design-a-thons’ voor kinderen leren kinderen omgaan met de methode van ontwerpend leren met gebruik van nieuwe technologie, zoals Arduino en LittleBits. Deze aanpak combineert Design thinking en Makersonderwijs, die beiden wereldwijd terrein aan het winnen zijn in het onderwijs.

Belangrijkste doel van de Design-a-thon is om dit nieuw type onderwijs te demonstreren aan ouders, onderwijzers en beleidsmakers; om deze manier van maken en leren in toenemende mate te integreren in het dagelijkse onderwijs; om kinderen beter voor te bereiden op de continu veranderende en steeds complexer wordende wereld.

Initiatiefnemer Emer Beamer heeft de afgelopen 15 jaar een groot aantal design-gerichte onderwijsprojecten gerealiseerd in Afrika, Zuid-Amerika en Azië met de stichting Butterfly Works. Gedreven door haar achtergrond als interaction designer en haar wil om alle kinderen een kans te bieden, heeft zij duizenden kinderen aan kennis en werk geholpen. Met haar nieuwe bedrijf Unexpect wil zij kinderen over de hele wereld bereiken. Bovendien maakte zij haar onderwijsmethode geschikt voor jongere kinderen. Deze is vereenvoudigd naar 4 stappen: ‘onderzoek doen’, ‘bedenken en schetsen van je idee’, ‘bouwen van een prototype met motors, sensors, en andere nieuwe techniek’ en ‘presenteren van je idee’.

designathonprocedure

“We vergeten kinderen vaak om hun mening te vragen. Stel ze de vraag: ‘Wat zou je het liefst veranderen in de wereld, en hoe zou je dat aanpakken?’. Dan roepen ze niet ‘meer speelgoed!’, maar willen ze een 3D-printer ontwikkelen om de honger op te lossen, of een zelf-schrijvende pen ontwikkelen voor kinderen met dyslexie. Als je kinderen de juiste vraag stelt, hen de ruimte geeft voor hun fantasie, en ze met een ontwerpend leren methode en technologie helpt om een oplossing te bedenken, dan kunnen wij heel veel van hun leren.” [Emer Beamer]

designathonmethode

Het evenement op 15 november is de wereldwijde introductie van deze ‘future-proof’ onderwijsmethode. De 150 kinderen zullen dan hun stad van de toekomst ontwerpen rondom mobiliteit, voeding en afval. Hoogtepunt op de dag is het moment waarop alle kinderen elkaar ontmoeten via Skype en hun ontwerpen en ideeën uitwisselen.

De Design-a-thon wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Doen, Amsterdam Smart City, Motivaction, FreedomLab, Software Improvement Group, Yoxi en IXDS, en gesteund door Daan Roosegaarde, Ralien Bekkers, Jeroen van Erp en Gesche Joost.

Ontwerpwedstrijd voor jong ontwerptalent: ‘Het Klokhuis zoekt ontwerpers’

Het Klokhuis is gestart met een serie van vijf wekelijkse afleveringen over design: ‘Het Klokhuis zoekt ontwerpers’. Aan deze serie is tevens een ontwerpwedstrijd gekoppeld. Onder het motto ‘Iedereen aan tafel’ worden kijkers uitgenodigd alle attributen te ontwerpen voor een Klokhuis Design Diner dat tentoongesteld zal worden tijdens Dutch Design Week 2015. Het Klokhuis hoopt met deze afleveringen jonge kijkers bewust te maken van het feit dat alles om hen heen ‘ontworpen’ is en dat nog steeds veel voor verbetering vatbaar is.

In de vijf televisieafleveringen, van 23 september t/m 28 oktober 2014 te zien bij de NTR op NPO3, worden jonge ontwerpers geportretteerd die de kijker aan de hand van vijf concrete objecten (stoel, tafel, bestek, servies, licht) deelgenoot maakt van hun ontwerpproces. Centrale vraag daarbij is telkens: Hoe kun je de wereld beter maken?

Kijkers die zelf aan de slag willen gaan kunnen meedoen aan de ontwerpwedstrijd. Wie een goed idee heeft voor het Klokhuis Design Diner, kan zijn/haar ontwerp tot 19 december 2014 insturen. In elke categorie wint één ontwerp; de vijf winnende ontwerpen worden echt gemaakt en later gepresenteerd op de Dutch Design Week. Via www.hetklokhuis.nl is ook een lesbrief te downloaden voor scholen die mee willen doen.

Tijdens de Dutch Design Week van kunnen jonge ontwerpers van 18 tot en met 23 oktober workshops volgen. Het Klokhuis organiseert in samenwerking met De Ontdekfabriek onder de titel ‘Iedereen aan tafel’ workshops in Eindhoven.

[Het programma is tot stand gekomen in samenwerking met de Ontdekfabriek , Dutch Design Week en Design Academy Eindhoven. De serie en de ontwerpwedstrijd zijn mede mogelijk gemaakt door Gemeente Eindhoven, Het Prins Bernhard Cultuurfonds en het door het Prins Bernhard Cultuurfonds beheerde Ahrend Fonds, SNS REAAL Fonds, Stichting DOEN en VSBfonds.]

Liever coderen dan vervelen

Kinderen weten nauwelijks wat hen overkomt als ze zich een keer vervelen, want daar hebben ze normaal gesproken helemaal geen tijd voor. Buiten schooluren en huiswerk (en eventuele buitenschoolse opvang) zijn er sportclubs, muzieklessen, verjaardagen, hobby’s, afspraakjes met vriendjes (M/V), games, uitstapjes en klusjes van ouders die de nodige aandacht vragen. En eigenlijk vinden we dat ze nog meer moeten doen, want ze zijn niet voor niets tot ‘prestatiegeneratie’ gedoopt. De verwachtingen zijn hooggespannen en het aanbod speelt daarop in: opvoeders die hun mini-ikjes een duwtje in de richting van een succesvolle toekomst willen geven, kunnen al vroeg terecht bij cursussen Chinees praten, blind typen of verhalen schrijven, om maar wat te noemen. Wie echter écht wil inzetten op de latere loopbaan, zet z’n kroost aan om zich te verdiepen in de ‘achterkant’ van de schermpjes die ze dagelijks gebruiken. Daar vinden ze ‘broncode’, en dat klinkt eigenlijk best spannend.

Aangezien de wereld de komende jaren nog veel digitaler zal worden, moeten we kinderen in de basisschoolleeftijd al leren om te programmeren, zo is de overtuiging van steeds meer experts. Mijn Kind Online en Kennisnet bijvoorbeeld bieden het lespakket Codekinderen aan “om jonge kinderen de kans te geven om hun digitale talenten al vroeg te ontdekken en uit te bouwen, en de kans te vergroten dat zij deze talenten later benutten in een baan in de ict-techniek.” Het gaat er niet alleen om de taal tussen mens en computer te kunnen spreken, want de programma’s uit de les stimuleren creatief en logisch denken en bevorderen samenwerking. In de woorden van Mediawijzer.net: “Leren programmeren is niet per definitie bedoeld om kinderen op te leiden tot programmeur, maar om ze vaardigheden te leren waarvan ze later in elk beroep profijt hebben. Programmeren leert kinderen creëren in plaats van consumeren.” Dat kan je je niet snel genoeg eigen maken, logisch dus dat scholen hierover nadenken en app-ontwikkelaars hierop inspelen.

Over creëren gesproken: dat is aan kinderen wel toevertrouwd. Vanuit hun natuurlijke onervarenheid, onbevangenheid en speelsheid kijken ze anders tegen hun omgeving aan dan volwassenen. Waar wij moeite moeten doen om ‘out of the box’ te denken, is dat bij hen vanzelfsprekend. Als je een tekening van een muis omkeert, is het opeens een raket, verzin het maar. Sommige organisaties zetten competities uit om van deze creativiteit gebruik te maken. Altijd leuk. De Vlaamse jeugdzender Ketnet bijvoorbeeld is op zoek naar originele manieren om de gebruiksvoorwaarden op diens website gebruikersvriendelijker te maken voor kinderen en ouders. En dus worden deze doelgroepen uitgenodigd voor workshops om onder begeleiding van een onderzoeker samen ideeën te bedenken hoe op een minder saaie manier overgebracht kan worden wat kan en wat niet.

Met de juiste begeleiding kunnen mooie dingen ontstaan. Hopelijk zijn degenen die niet overweg kunnen met broncode, wel goed met hun handen — ook belangrijk. We zijn immers niet allemaal voorgeprogrammeerd om in nulletjes en eentjes te denken.

[Dit artikel is ook verschenen in MarketingTribune nummer 11, 2014.]

Kids en Jongeren Marketing blog website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright © 2021