Onderzoek Media Ukkie Dagen: ‘Digitale media geen structureel onderdeel van de kinderopvang’

Vier  van de tien Nederlandse kinderopvanginstellingen gebruiken geen digitale media (zoals radio, televisie, tablets of spelcomputers) bij de opvang van kinderen van 2 t/m 4 jaar. Zij doen dit of omdat zij deze media niet geschikt vinden voor kinderen (47%) of omdat zij daar de financiële middelen niet voor hebben (40%). Het merendeel van deze instellingen (80%) is ook niet van plan om digitale media in de nabije toekomst te gaan inzetten. Dat blijkt uit vandaag gepresenteerd onderzoek Media in de kinderopvang (pdf) onder 238 kinderopvanginstellingen.

Dit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Mediawijzer.net, Nederlands Jeugdinstituut en Sardes, is vandaag tijdens het symposium Ukkies, hun brein en media-opvoeding gepresenteerd. Dit symposium over de rol van digitale media bij de opvoeding van kinderen t/m 6 jaar, is gehouden in het kader van Media Ukkie Dagen die dit jaar lopen van 9 t/m 18 april.

Uit de studie komt naar voren dat zes op de tien kinderopvanginstellingen wel digitale media inzetten. Het merendeel daarvan (54%) heeft echter geen specifieke richtlijnen opgenomen in haar pedagogisch beleidsplan.  Dit percentage ligt bij voorleesboeken fors hoger: ruim 92% van de instellingen besteedt hier aandacht aan in het pedagogisch beleidsplan.

Als er in het pedagogisch beleidsplan aandacht aan digitale media wordt besteed, betreft dat vooral afspraken over de tijd die kinderen met media doorbrengen en criteria voor welke media wel of juist niet geschikt zijn voor kinderen. Bij ongeveer de helft van de pedagogische beleidsplannen hebben de ouders inspraak in hoe media door kinderen gebruikt mogen worden.

Luistermedia, zoals radio of cd-spelers zijn de meest gebruikte digitale media (94%), gevolgd door kijkmedia, zoals televisie en dvd (69%). Een derde (32%) van de locaties beschikt over interactiemedia, zoals computers, tablet of smartphone; 11% heeft speelmedia, zoals een spelcomputer of spelconsole. Eén op de vijf (18%) van de kinderopvanginstellingen geeft aan dat ze beschikken over alle typen media.

Televisie, tablets en spelcomputers worden vooral ingezet voor educatieve doeleinden, radio of cd’s daarnaast ook voor ontspanning. Van de kinderopvanginstellingen die digitale media hebben en gebruiken, geeft 68% aan dat zij geen ondersteuning nodig hebben bij het gebruik van deze media. Als er wel behoefte bestaat aan ondersteuning, betreft dat vooral aan advies over mediabeleid, de keuze van geschikte media-apparaten en mediaproducties en ondersteuning bij het inpassen van media in het dagritme.

Week van Het Nieuwe Werken: ‘Spitsuurstress aan kinderen niet besteed’

Het blijkt niet alleen de 'Week van het geld' te zijn, maar ook de 'Week van Het Nieuwe Werken'. En óók in dat kader is een onderzoek uitgevoerd, naar een herkenbaar onderwerp. Wie kinderen heeft, weet immers dat het niet altijd even makkelijk is om ´s ochtends op tijd met het hele gezin aangekleed, gegeten, de haren gekamd en de tanden gepoetst de school- en werkdag te beginnen. De meeste kinderen (76%) ervaren deze 'stressmomenten' heel anders: zij vinden hun ouders zelfs in de vroege ochtend en late middag (heel) gezellig.

Dit blijkt uit onderzoek (pdf) van TNS NIPO onder ruim 800 kinderen van 5 t/m 12 jaar, in opdracht van Kinderopvang Nederland en Natuur & Milieu. In het onderzoek is kinderen gevraagd wat zij vinden van de buitenschoolse opvang, hoe zij aankijken tegen thuiswerkende ouders, wat zij thuis en op de bso het liefst doen en hoe zij de stressmomenten van het gezin ervaren. Dit zijn de belangrijkste resultaten:

 • 1 op de 10 kinderen (9%) is weleens alleen thuis;
 • 2 op de 5 ouders (41%) werkt weleens thuis;
 • 71% van de kinderen gaat graag naar de buitenschoolse opvang, 15% vindt de bso 'stom'; op de bso spelen kinderen het liefst buiten (94%);
 • 1 op de 3 kinderen met thuiswerkende ouders (36%) speelt alleen als een ouder thuiswerkt; 
 • 1 op de 10 kinderen met thuiswerkende ouders (10%) mag dan niet tegen zijn/haar ouders praten.
 • thuis spelen kinderen het liefst met hun eigen speelgoed (96%), maar ook tv kijken (95%), met papa of mama spelen (94%), buitenspelen (94%) en computerspelletjes (90%) zijn populair;
 • 3 op de 4 kinderen (76%) vindt zijn/haar ouders (heel) gezellig na het opstaan en vóór het avondeten;
 • de helft van alle kinderen (49%) vindt het niet leuk als zijn/haar ouders thuiswerken.

Op de website van de campagne 'Het Nieuwe Werken doe je zelf!' worden vijf tips voor thuiswerkende ouders gedeeld. Bedenk wel dat Kinderopvang Nederland zich verbonden heeft aan de campagne, dus helemaal objectief zijn de adviezen niet:

 • Vertel je kind(eren) van te voren dat je die dag thuiswerkt;
 • Wees duidelijk over wat ze wel en niet mogen als je thuis aan het werk bent; 
 • Benut op een thuiswerkdag de pauzes om samen met je kind(eren) dingen te doen; 
 • Maak je niet druk tijdens de 'ochtend- en avondspits' van het gezin, dat doen je kinderen ook niet; 
 • Wil je in alle rust thuiswerken en je kinderen een plezier doen, kies dan voor buitenschoolse opvang.

PS  Onder de noemer 'Tem de Tijd' is nog een ander onderzoek gepresenteerd, waaruit blijkt dat werkende Nederlanders gaan in hoge mate gebukt onder werk- en tijdstress. Een hoge werkdruk, het ontbreken van flexibele werktijden en een te lange reistijd dragen in  belangrijke mate bij aan het stressgevoel. Bij de helft van de Nederlanders gaat de stress ten koste van gezin, vrienden en hobby's.

Kids en Jongeren Marketing blog website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright © 2021