Femke Creemers

Femke Creemers werkt bij Kat & Muis, communicatiebureau voor kids en jongeren. Specialisme: strategie & concept, social media, pr, sales promotie en brand activation.

OERRR in gesprek met kinderen over faunabeheer

[Over het benutten van de denkkracht en het creëren van betrokkenheid van kinderen]

Het betrekken van kinderen en jongeren bij je product of vraagstuk is hot. Het Stedelijk Museum heeft jongeren in dienst als gids om bezoekende jongeren te enthousiasmeren. Steeds meer merken hebben schaduwdirecties om producten en campagnes op continue basis te toetsen. En afgelopen week ging Natuurmonumenten met 50 kinderen tussen de 9 en 12 jaar, de dialoog aan over faunabeheer.

Ontwikkelingspsycholoog Piaget stelt dat kinderen van ongeveer 7 tot 11 jaar ontdekken dat er verschillende manieren van kijken zijn. Ze komen erachter dat een vriendje bijvoorbeeld anders kan denken over bepaalde dingen. Kinderen in deze leeftijd gaan logisch redeneren. Dat deze kinderen leren dat er andere perspectieven zijn, is een enorme meerwaarde van een dialoog met kinderen. Ze krijgen begrip voor dingen die anders kunnen zijn.

Tegelijkertijd nemen kinderen elkaar heel serieus, ze luisteren naar elkaar. Hun pure denkkracht en handelingsperspectief is ontzettend waardevol om naar te luisteren. Een dialoog met kinderen is alleen al om deze reden meer dan de moeite waard. Je gaat terug naar de basis. De kern. En je creëert ook nog eens betrokkenheid bij je doelgroep.

Waar je rekening mee moet houden
Het abstractievermogen van jonge kinderen (tot 12 jaar) is nog niet voldoende ontwikkeld. Concrete vraagstelling, zonder dat je teveel weggeeft, is daarom onontbeerlijk. Je wilt kinderen wel de ruimte geven om hun visie te geven, zonder invloed van volwassenen.

De dialoog van OERRR*
Natuurmonumenten organiseerde op 18 september een ledenraadpleging om te debatteren over het faunabeheer in Nederland. Een ‘trending topic’ dankzij onder andere de komst van de wolf en de discussie over het afschieten van damherten in de Amsterdamse WaterleidingDuinen.

’s Middags kwamen de kinderen van OERRR aan het woord, want met 100.000 aangemelde kinderen hebben zij uiteraard ook recht van spreken. Maar bovenal wilde Natuurmonumenten de denkkracht van kinderen onderstrepen bij volwassenen en de dialoog tussen kinderen en volwassenen op gang brengen.

Aanpak
Om voldoende inzichten in de kennis en houding van kinderen te krijgen ten aanzien van faunabeheer, is er eerst een enquête gehouden onder alle OERRR-kinderen. De uitkomst is gebruikt als inzicht om de dialoog aan te gaan.

Vervolgens zijn er kinderen uitgenodigd die mee hebben gedaan aan de enquête. Ook zijn er scholen uitgenodigd. Van tevoren werden deze scholen bezocht door boswachters en werden de leerlingen bijgepraat over hoe wilde dieren leven in Nederland. Een belangrijk uitgangspunt hierbij was om niet in te gaan op de problemen die de wilde dieren veroorzaken. Je wilt de kinderen immers zo min mogelijk beïnvloeden, omdat je primaire –en dus pure- reacties wilt. Het onderwerp is best complex. Daarom heeft Natuurmonumenten er voor gekozen om te focussen op kinderen uit de bovenbouw van de basisschool (10-12 jaar).

Dialoog
Hoe kunnen mens en dier optimaal samen leven in Nederland? Dat was de centrale vraag tijdens de dialoog, die werd gemodereerd door Isolde Hallensleben. Er deden ruim 50 kinderen mee. Allemaal even enthousiast en eager om hun mening te delen met aanwezigen zoals Marianne Thieme, de Dierenbescherming, de Jagersvereniging en natuurlijk Natuurmonumenten zelf.

Er werd geluisterd naar elkaar, er werd gewikt en gewogen en samen zochten de kinderen naar een ultieme oplossing. Dé oplossing is helaas niet gevonden, maar wel werd heel duidelijk dat de kinderen het belang van de dieren niet ondergeschikt vinden aan dat van de mens.

Doel behaald
De dialoog tussen volwassenen en kinderen is op gang gebracht en de aangedragen oplossingen zijn meegenomen in het debat voor volwassenen. Daarnaast was de betrokkenheid van de kinderen overweldigend. Het betekent dat kinderen zich verbonden voelen met het onderwerp en dat is precies waarom OERRR een jaar geleden geboren werd: om kinderen te betrekken en te inspireren om de natuur te ontdekken.

*Er zijn reeds 100.000 kinderen aangemeld bij OERRR, een initiatief van Natuurmonumenten om de jeugd te inspireren om de natuur te ontdekken.

[Case] X-Travel op Facebook: 63% bezoekt actie via mobiel

X-Travel is al jarenlang een populaire aanbieder voor jongerenvakanties naar de bekende vakantie-oorden. X-Travel wil graag meer in contact komen met de doelgroep en grotere merkvoorkeur realiseren. Daarom startten we een actie waarbij jongeren zes weken lang, elke week een vakantie konden winnen. Op deze manier hoopten we een goede fanbase op te bouwen binnen de Facebook-pagina van X-Travel. Vervolgens kan na de actie verder gebouwd worden aan de likeability van X-Travel.

X-Travel positioneert zich als relaxte en goedkope vakantieaanbieder. De Facebook-actie roept daarom jongeren op om samen met hun vrienden hangmatten te claimen via de X-Travel Hangmatties-app.
 
X-Travel Hangmatties
De Hangmatties-actie was alleen toegankelijk voor vrienden van X-Travel. Met andere woorden: je moet X-Travel liken om mee te kunnen doen. In de app verschijnt jouw hangmat en kun je vrienden uitnodigen die je mee wilt nemen op de te winnen vakantie.

De uitnodiging voor de vrienden verschijnt op hun timeline. Zij kunnen de uitnodiging accepteren, maar ook voor hen geldt dat ze wel bevriend moeten zijn met X-Travel en dus X-Travel moeten liken.

Om de diversiteit van de producten van X-Travel te benadrukken, kon je elke week een vakantie winnen naar een andere bestemming.

Opvallend: 63% van bezoeken via mobile device
Uiteindelijk heeft de app bijna 14.000 unieke bezoeken en ruim 18.000 bezoeken gegenereerd. De app is ook mobiel toegankelijk gemaakt. Immers, het aandeel mobiele bezoekers neemt op alle fronten enorm toe, vooral bij onze doelgroep. Uiteindelijk heeft ruim 63% (bijna 12.000) de app via een mobile device bezocht en/of meegedaan.

Voor de campagne startte hadden we niet gedacht dat dit aandeel zo ontzettend groot zou zijn. Onze inschatting was dat zo’n 30% de app via mobiel zou bezoeken of meedoen. Dat het ruim het dubbele is, overtrof onze verwachtingen. Een app ontwikkelen -en zeker voor jongeren- die niet mobiel toegankelijk is, is -op basis van deze cijfers- ondenkbaar.

Opvallend: 68% van bezoeken door meiden
Van alle bezoeken werd 90% gedaan door jongeren tussen de 13 en 24, precies de doelgroep van X-Travel. Opvallend is verder dat 68% van alle bezoeken door meiden werd gedaan.

Uiteindelijk is ook terug te zien in de fanbase dat er meer meiden een ‘like’ aan X-Travel hebben gegeven, dan jongens. De verhouding is ongeveer 60% meiden – 40% jongens. Of dit komt door het merk, de campagne of doordat meiden relatief sneller/makkelijker een ‘like’ geven, is helaas niet bekend. Ons onderbuikgevoel zegt het laatste, maar we kunnen dit niet maatstaven.

Opvallend: 18-19 jarigen scoren het best en linkpost ads scoren beter dan foto ads
Het merendeel (46%) van de traffic naar de app is ontstaan uit de inzet van media. Denk hierbij aan de inzet van sponsored stories, de app button, de aankondiging post en de nieuwsbrief.

De traffic die via eigen posts geplaatst zijn, scoorden vooral erg goed. Dit is niet heel verwonderlijk, aangezien we communiceerden met loyale fans (zij die eerder bevriend zijn geworden met X-Travel). Het is dan aannemelijk dat zij eerder tot actie overgaan, dan jongeren die nog niet bekend/bevriend zijn met X-Travel.

Verder scoorden de linkpost ads stukken beter dan de foto ads. Bij een volgende campagne zullen we hier dan ook meer nadruk op leggen.

De campagne startte midden in de kerstvakantie en na een week bleek dat de doelgroep 18-19 beter klikte dan de doelgroep 16-18 en 20+. Uiteraard hebben we op basis van deze gegevens het budget verschoven. De campagne scoorde daarna veel beter.

Opvallend: 1/3e accepteert de uitnodiging
In totaal hebben 5.700 jongeren 13.000 vrienden uitgenodigd om met hen in de hangmat te komen hangen. Uiteindelijk accepteerde 4.200 vrienden de uitnodiging.

Tot slot
Met de actie heeft X-Travel haar fanbase uitgebreid met 10.000 vrienden (in totaal ruim 12.000 vrienden) Er worden nu op regelmatige basis posts geplaatst die product gerelateerd zijn. X-Travel informeert bijvoorbeeld over de bestemmingen, aanbiedingen en alle activiteiten die ter plekke gedaan kunnen worden.

In de nabije toekomst worden er nieuwe apps gemaakt voor de vrienden van X-Travel. Op deze manier probeert X-Travel top of mind te blijven bij de doelgroep en de likeability te vergroten. Uiteraard zullen deze apps ook mobiel bereikbaar zijn.

Credentials
Klant: Sundio Group, X-Travel: Tommy Janmaat en Karsten Mosterd
Concept: Kat & Muis
Realisatie: Mass Movement

Kids en Jongeren Marketing blog website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright © 2021