Marktscan toezichthouder ACM: ‘Meer aandacht nodig voor risico’s online games voor kinderen’

De markt voor online games groeit snel en kent een vaak jonge doelgroep. Dit, in combinatie met een vage grens tussen echt en virtueel geld, lage betaaldrempels en het delen van persoonsgegevens, maakt dat Autoriteit Consument & Markt (ACM) in deze markt risico’s ziet en het belang van voorlichting hierover aan ouders en kinderen benadrukt. Uit een marktscan (pdf) die de organisatie heeft uitgevoerd, blijkt dat ouders meer kunnen doen om problemen te voorkomen. maar de mogelijkheden vaak onvoldoende kennen.

In de analyse wordt geconcludeerd dat het aantal spelers dat mobiel spellen speelt in een jaar tijd is gestegen van 3,2 naar 4,4 miljoen. Het aantal spelers dat hieraan geld besteedt bedraagt 20% (900.000). In 2012 besteedden Nederlandse consumenten ongeveer 139 miljoen euro aan online games. Jongeren tussen 7 en 17 jaar spelen gemiddeld 2 à 3 uur per dag online games, een kwart speelt zelfs meer dan 4 uur per dag.

ACM concludeert dat er sprake is van risico’s, omdat:

  • de gebruikers vaak (jonge) kinderen zijn die veel en vaak online games spelen;
  • de grens tussen echt en virtueel geld in de spellen vaag is;
  • de drempel om te betalen voor extra mogelijkheden laag is (in-game aankopen);
  • persoonlijke gegevens worden gevraagd van de gebruikers zonder dat duidelijk is wat daarmee gebeurt;
  • ouders en kinderen vaak niet weten hoe ze de beveiligingsinstellingen van hun mobiel, tablet of computer kunnen aanpassen om bijvoorbeeld de betaalmogelijkheid te blokkeren.

Om te voorkomen dat deze risico’s uitgroeien tot problemen heeft ACM haar conclusies gedeeld met de betrokken bedrijven en organisaties. Ook heeft zij gesproken met andere toezichthouders om te bezien welke rol zij hierbij kunnen spelen. De verschillende betrokkenen kunnen een belangrijke rol spelen in het verlagen van de potentiële risico’s door:

  • gebruikers van de spellen tijdig en correct te informeren over de belangrijkste voorwaarden van het spel;
  • kinderen meer bewust te maken van de verschillen tussen echte euro’s en virtueel geld (credits);
  • ouders te wijzen op hun verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om instellingen aan te passen.

ACM is de toezichthouder die kan optreden tegen bedrijven die de regels van het consumentenrecht overtreden.  Via haar consumentenloket ConsuWijzer geeft ACM tips aan ouders over wat zij zelf kunnen doen om de risico’s te verkleinen. Ook wordt gewezen op online games die beschikbaar zijn bij andere organisaties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Congres Kids en Jongeren website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024