Halt en scholen lanceren traject tegen agressie in het onderwijs

Ouders die verhaal komen halen, een leerling die een tas smijt naar een conciërge of een docent schoffeert — voorbeelden van alledaagse gebeurtenissen waar scholen mee te maken krijgen. Soms loopt het uit de hand met alle gevolgen van dien. Afgelopen jaarwisseling heeft weer eens duidelijk gemaakt dat agressie tegen werknemers met een publieke taak een maatschappelijk probleem is. Halt en 75 scholen slaan de handen ineen om die agressie te voorkomen en te werken aan een veiligere leeromgeving voor leerlingen en schoolpersoneel.

Halt heeft in het kader van het BZK-programma ‘Veilige Publieke Taak’ (VPT) in de periode 2011-2012 een pilot uitgevoerd op tien scholen, die positief geëvalueerd is. De aanbevelingen zijn ondertussen verwerkt en in 2014 gaat Halt 75 schooltrajecten ondersteunen in de vorm van bijeenkomsten met schoolpersoneel, lessen aan leerlingen en een ouderbijeenkomst. Doel van het traject is jongeren, ouders en schoolpersoneel bewust maken van hun eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veilig onderwijs en het belang van veilige publieke taak.

Experimenteren hoort bij jongeren. Jongeren zien echter niet altijd de gevolgen in en gaan daardoor soms net een stapje te ver. Halt wil grensoverschrijdend gedrag in de kiem smoren. Halt leert jongeren over eigen verantwoordelijkheid en de gevolgen van gedrag, door de werknemer met een publieke taak een gezicht te geven.

Juist de betrokkenheid van ouders is cruciaal. Zij bepalen immers voor een groot deel het raamwerk waarmee jongeren kijken naar de samenleving en de wijze waarop ze eraan deelnemen. Door ervaringen vanuit de pilot, Halt-straffen en opvoedingsondersteuning, weet Halt naar eigen zeggen hoe ouders actief te betrekken. Deze betrokkenheid vergroot het effect van het traject. Daarnaast ondersteunt Halt de schooldirectie om het veiligheidsbeleid van de school te verlevendigen.

Het programma Veilige Publieke Taak (VPT) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is in het leven geroepen om agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak landelijk aan te pakken. De aanpak bestaat uit een combinatie van werkgeversmaatregelen, strafrechtelijke maatregelen en ketensamenwerking. Het Halt-traject wordt uitgevoerd met subsidie van de ministeries van BZK en Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). Onderstaande video, die eerder in dit kader werd gemaakt, wil ik je niet onthouden (bovenstaande still is hieruit afkomstig).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Congres Kids en Jongeren website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024