Nationaal debat basisschoolleerlingen over godsdienst en snoepreclames

Komende zaterdag (18 april 2015) gaan leerlingen van 26 basisscholen uit heel Nederland met elkaar in debat op de negende editie van het landelijke Basisschool Debattoernooi. De leerlingen uit groep 7 en 8 gaan de verbale strijd aan over actuele maatschappelijke thema’s, zoals godsdienstkritiek en snoepreclames. De school die wint verovert de titel Debatkampioen van Nederland. Ilse Brouwer, een leeftijdsgenootje uit Gouda in de functie van Madurodambassadeur, reikt de wisselbeker uit namens de provincie Zuid-Holland.

Het landelijke Basisschool Debattoernooi is de grootste scholierencompetitie binnen het primair onderwijs. De deelnemers debatteren in teams van vijf en tijdens drie debatrondes wordt op basis van argumentatie, presentatie en teamwork bepaald welke twee scholen in het finaledebat staan. De leerlingen kunnen de debatstellingen vooraf voorbereiden, maar weten pas kort van tevoren of zij voor- of tegenstanders moeten zijn. Ook volgt ter plekke een improvisatiestelling. De deelnemers debatteren dit jaar over de volgende stellingen:

  • Docenten kunnen discussies over gevoelige onderwerpen zoals geloof beter vermijden in de les
  • Snoepreclames moeten verboden worden
  • Vreemdelingen met kinderen mogen nooit worden opgesloten
  • Leerlingen op de basisschool moeten alleen cijfers krijgen voor hun inzet

Door deelname aan een dergelijk toernooi verbeteren de leerlingen hun gespreks-, luister- en argumentatievaardigheden. Door te oefenen in debatteren in de klas krijgen de leerlingen meer zelfvertrouwen en leren zij standpunten van verschillende kanten te bekijken, te bevragen en te begrijpen. De leerlingen uit groep 7 en 8 gaan in op elkaars argumenten, weerleggen die inhoudelijk en brengen hun toegewezen standpunten overtuigend naar voren. Kortom, debatteren op school is een bewezen middel om jongeren voor te bereiden op de kennissamenleving.

Het debattoernooi wordt georganiseerd door Stichting Nederlands Debat Instituut, met steun van onder andere het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Madurodam. Gastlocatie is het Willem de Zwijger College te Papendrecht.

Ik ben met name benieuwd naar de meningen over de tweede stelling, dus hopelijk wordt er na afloop een verslag gedeeld van de bijeenkomst.

Update (20/4): De Ludgerschool uit Utrecht won het landelijke Basisschool Debattoernooi 2015.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Congres Kids en Jongeren website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024