CBS Jaarrapport 2014 Landelijke Jeugdmonitor: ‘91% van de jongeren positief over eigen gezondheid’

Het CBS heeft vandaag het jaarrapport 2014 (pdf) van de Landelijke Jeugdmonitor gepubliceerd. Het boekwerk* geeft een breed overzicht van hoe Nederlandse jongeren van 0 tot 25 jaar leven. Dat wordt gedaan aan de hand van vijf invalshoeken: jongeren en gezin, gezondheid en welzijn, onderwijs, arbeidsmarkt en veiligheid en justitie. Wat bijvoorbeeld naar voren komt is dat bijna één op drie jongeren van 18 tot 25 jaar wel eens rookt en bijna één op de vijf jongeren in dezelfde leeftijd overgewicht heeft. Tegelijkertijd ervaart bijna 91% van de jongeren de eigen gezondheid als (zeer) goed.

Jongeren die roken en jongeren met overgewicht zijn minder positief over hun gezondheid dan niet-rokende jongeren en jongeren zonder overgewicht. Het aandeel jongens met ernstig overgewicht is de laatste jaren licht toegenomen, bij meisjes bleef het gelijk. Overgewicht neemt toe met de leeftijd.

aandeel overgewicht

Dit zijn enkele andere conclusies uit het jaarrapport:

 • Bijna drie op de tien inwoners van Nederland is jonger dan 25 jaar, dat zijn 5 miljoen jongeren;
 • Ongeveer een kwart van de jongeren is van allochtone herkomst, van wie de meeste wel in Nederland zijn geboren;
 • Steeds meer jongeren groeien op in een eenoudergezin;
 • Jongens die in 2013 werden geboren hebben een levensverwachting van ruim 79 jaar, meisjes van ruim 83 jaar;
 • Kinderen van hogeropgeleiden hebben een hogere levensverwachting;
 • Meisjes volgen vaker dan jongens een opleiding in de havo of het vwo, ook in het hoger onderwijs zijn er meer meisjes dan jongens;
 • Eén op de tien jongeren gaat voortijdig van school;
 • De jeugdwerkloosheid nam afgelopen jaren fors toe en meer jongeren werden afhankelijk van een uitkering;
 • Jonge mannen en vrouwen zijn in hun beroepskeuze vaak nog erg traditioneel, ongeacht hun onderwijsniveau;
 • 42% van de werkende jongeren is flexwerker;
 • Mannen met een technische opleiding hebben het hoogste inkomen;
 • De jeugdcriminaliteit is in 2012 verder gedaal; in 2012 werden bijna 75.000 jongeren (2,5%) van 12 tot 25 jaar door de politie aangehouden voor een misdrijf,
  ruim een derde van alle in Nederland aangehouden verdachten in dat jaar.

*Het rapport is een gezamenlijke publicatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inhoud is gebaseerd op cijfers die op de website www.landelijkejeugdmonitor.nl staan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Congres Kids en Jongeren website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024