Trimbos-instituut maakt jongeren en ouders bewust met video: ‘Meeroken, waar doe jij het?’

Het komt nog vaak voor dat ouders of bezoekers roken in de buurt van baby’s en kleine kinderen. Goede voorlichting is erg belangrijk om dit te voorkomen. Volgens de WHO is wereldwijd 1 op de 100 sterfgevallen het gevolg van meeroken, maar Nederlanders zijn zich relatief weinig bewust van de risico’s van meeroken. Het Trimbos-instituut lanceert daarom nieuwe clips over meeroken voor zowel jongeren als ouders. ‘Op de fiets, op het terras. Waar doe jij het?’ — met deze uitspraak worden jongeren getriggerd om de video over meeroken te bekijken.

In de clip vertellen niet-rokende jongeren op welke momenten zij tabaksrook van anderen inademen. Ook leggen ze uit wat ze doen om te voorkomen dat ze meeroken. Rokende jongeren geven aan wat ze doen om ervoor te zorgen dat anderen geen last hebben van hun rook. Tussendoor worden korte infographics getoond die duidelijk maken wat de risico’s van meeroken zijn, hoeveel en waar mensen last hebben van meeroken, en voor welke groepen meeroken extra schadelijk is.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=UwysGB7yN2E]

In deze nieuwe animatie van het Trimbos-instituut worden ouders ook voorgelicht over de gevolgen van meeroken voor kinderen (zij zijn kwetsbaarder voor meeroken dan volwassenen, omdat ze nog in ontwikkeling zijn). Daarnaast wordt ingegaan op de maatregelen die ouders kunnen nemen om meeroken te voorkomen. De heldere en speelse vormgeving versterkt de duidelijke boodschap: ‘Zorg dat er niet gerookt wordt in de buurt van je kinderen. Houd je huis altijd rookvrij.’

Via rokeninfo.nl kan tevens de nieuwe folder Rookvrij Opgroeien gedownload worden. Dit is een folder voor ouders met informatie over de risico’s van meeroken voor kinderen van 0-12 jaar en tips om te voorkomen dat kinderen meeroken.

Tv-Sportplezier: digitaal platform wijst ouders op belang plezier van kinderen tijdens sporten

Om te zorgen dat sport nog leuker wordt, hebben NOC*NSF en de sportbonden in opdracht van het ministerie van VWS het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ ontwikkeld. Een ieder moet zich veilig en prettig voelen in de sport en daarin zichzelf zijn, en daarom worden kennis en vaardigheden vergroot, ongewenst gedrag aangepakt en positief gedrag gestimuleerd. Onderdeel van het actieplan is het digitale platform Tv-Sportplezier, dat zowel ouders als verenigingsbestuurders informeert, verleidt en inspireert om samen werk te maken van de prettige sfeer op de sportclub.

Tv-Sportplezier is een website in combinatie met Facebook, een Youtube-kanaal, Twitter en andere sociale media, waarop filmpjes staan, maar ook best-practices, interviews en achtergrondartikelen geplaatst worden over de ouder-langs-de-lijn en de ouder-op-de-sportclub. Ook worden concrete inzichten en tips geboden en thema-avonden voor ouders georganiseerd.Vanaf 1 september 2014 worden ouders en verenigingen via deze wegen aangezet om het gesprek aan te gaan over sportplezier en samen een omgeving te creëren voor kinderen waarin het plezier van sporten centraal staat. En daar dragen schreeuwende, ruzieënde ouders langs de lijn niet aan bij.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=4hIi055xbcI]

“Sport levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Maar bovenal zorgt sport voor heel veel plezier. Dit vinden kinderen dan ook het belangrijkste van sport. En wanneer ze plezier hebben blijven ze sporten. Te vaak zie je dat ouders teveel gefocust zijn op winnen. Of dat ze commentaar hebben op een beslissing van de wedstrijdleiding of zich nadrukkelijk met de coaching bemoeien. Als ouder ben je tijdens een wedstrijd supporter van je kind en moet je de rest aan de wedstrijdleiding en coaches overlaten. Met Tv-Sportplezier helpen wij ouders en verenigingen samen het gesprek aan te gaan over sportplezier en een omgeving te creëren waarin het plezier van de kinderen centraal staat.” [Initiatiefneemster Marijke Fleuren]

Drie jaar geleden voerde SIRE de campagne ‘Geef kinderen hun spel terug’, met hetzelfde doel. Naar verluidt zorgde deze voor een verschuiving in het denken en doen van ouders langs de sportvelden, maar blijkbaar nog niet in voldoende mate.

Het bijzondere van Tv-Sportplezier is nu dat er kinderreporters zijn die leuke filmpjes over sportplezier gaan maken. Ze interviewen bekende Nederlanders en bezoeken clubs om goede voorbeelden te laten zien. Door kinderen aan het woord te laten is het makkelijker om lastige onderwerpen op een leuke en positieve manier onder de aandacht te brengen, is de gedachte.

Voor de inhoudelijke uitwerking van de content voor ouders is de hulp van het Trimbos-Instituut ingeschakeld; de zeven pijlers van de positieve psychologie zijn vertaald naar een aanbod voor ouders binnen de sportcontext. Dit vormt de wetenschappelijke basis van het (ouder)programma. Tv-presentator Jack van Gelder, voormalig tophockeyster Minke Booij en Captain van het Nederlands Daviscupteam Jan Siemerink zijn ambassadeur van Tv-Sportplezier.

[Strategie en creatie door Hollandsch-Welvaren en Anyone? Amsterdam]

Pinkpop was festival van NIX, dankzij Happy Drinks van Trimbos-instituut

Lekker drinken en lol hebben zonder alcohol, dat is de missie van de Happy Drinks die het Trimbos-instituut en Pierre Wind drie jaar geleden introduceerden — onderdeel van de jongerencampagne weerbaarheid en drinken, roken, blowen: Meer lol met self control. Om alcoholvrij spannender te maken ontwierp de overenthousiaste chefkok alcoholvrije dranken met een kick en speciale twist  (denk aan ingrediënten als spaanse peper, koriander, appelazijn of chilisiroop), als alternatief voor alcohol op festivals, schoolfeesten en in het uitgaanscircuit.

Tijdens Pinkpop 2011 werden drankjes als als Seks op de fiets, Danger of KomKommie voor het eerst massaal geschonken. Dit jaar stond het Trimbos-instituut voor de derde keer met Happy Drinks op Pinkpop. Zonder er zelf over te beginnen ging het gesprek tussen barcrew en Pinkpop-bezoeker opvallend vaak over verantwoord alcoholgebruik, zo melden de initiatiefnemers. En niet alleen uit de reacties blijkt de aanwezigheid een succesnummer te zijn. In totaal zijn er op de 2014-editie meer dan 4.500 Happy Drinks verkocht tijdens het Pinkpop festival. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2012. Na de opening op de zaterdagmiddag was het met gastshaker Pierre Wind al snel druk bij de Happy Drinks Bar. The Battery, met sechuan button, bleek twee jaar terug zoveel indruk te hebben gemaakt dat er op zaterdagochtend zelfs liefhebbers voor in de rij stonden.

Happy Drinks en Pinkpop hebben een speciale relatie opgebouwd. Pinkpopdirecteur Jan Smeets wil een festival waar geen drugs worden gebruikt en waar verstandig met alcohol wordt omgegaan. De ‘afspraak van NIX’ was ook nadrukkelijk zichtbaar op het terrein. Smeets liep zelf(s) drie dagen in een NIX18-polo (‘Ook Pinkpop is een festival van NIX)’. Bezoekers tussen de 18 en 25 jaar konden een speciaal polsbandje halen als ze alcohol wilden drinken. Pinkpop heeft Happy Drinks omarmd omdat het alcoholpreventie zonder betutteling is.

happy drinks

De Happy Drinks Bar is mogelijk gemaakt dankzij ondersteuning van Lipton Ice Tea, Dazzling Cocktails, Koppert Cress, The Greenery en NIX18. Zie de Happy Drinks Facebookpagina voor een impressie van Happy Drinks op Pinkpop.

iSFRiS: memes-wedstrijd voor fris uitgaan, van de hand van HU-studenten en Kakhiel

Hoe blijf je fris tijdens het uitgaan? Deze vraag staat centraal in de social media memes-wedstrijd die eind maart van start is gegaan. Studenten van de Hogeschool Utrecht bedachten de iSFRiS-actie. Bedoeling is om met de onder jongeren populaire memes (grappige afbeeldingen die via sociale media worden gedeeld) het bewustzijn over het mateloze drinken tijdens het uitgaan of op feestjes te vergroten. Jongeren maken kans op prijzen door hun meme online te delen en hier stemmen voor te krijgen op de campagnewebsite.

Een meme is een afbeelding met tekst variërend van plat tot filosofisch, grappig en aanzettend tot nadenken. Jongeren sturen elkaar via sociale media massaal allerlei soorten memes. De memes die onder het mom van iSFRiS verstuurd worden, zijn bedoeld om op humoristische wijze de voordelen te tonen van een frisje meer (of biertje minder) en altijd een gevat antwoord klaar te hebben wanneer je toch alcohol krijgt aangeboden. Met de memes in het achterhoofd wordt het makkelijker om een rondje af te slaan en meer vanzelfsprekend om fris te blijven, zo is de gedachte. Om aan te sporen tot deelname en als inspiratie heeft het onder jongeren populaire collectief Studio Kakhiel een aantal voorbeeldmemes gemaakt.

Een deel van de uitgaanders, en met name jongeren en adolescenten, drinken vaak teveel alcohol zonder na te denken over de gevolgen die dit kan hebben voor hun gezondheid, schoolprestaties, geheugen en sociale leven. Bier wordt automatisch bijgeschonken, mixdrankjes gaan er lekker in en ook een fles wijn is zo leeg. Om één of meer frisjes te bestellen, of zelfs een hele avond fris te blijven, moet je wel heel stevig in je schoenen staan.

Om een antwoord te krijgen op de vraag hoe de zuipcultuur tijdens het uitgaan doorbroken kan worden, schreef het RIVM in samenwerking met de SpinAwards en de Hogeschool Utrecht de YouthBattle Gezond Leven (2013) uit. Studenten van de Hogeschool Utrecht kwamen met het winnende campagene-idee: ‘Fris’.

Het RIVM/Centrum Gezond Leven gaf het Trimbos-instituut de opdracht om het Fris-idee uit te werken tot een socialemediacampagne gericht op uitgaande jongeren. Dat is gebeurd in samenwerking met Stephan Fellinger (Spin Awards), Rebecca Smit (van het Hogeschool Fris-team) en Bureau KhannaReidinga en Studio Kakhiel. De campagne loopt tot 20 april. Daarna worden de prijswinnaars bekend gemaakt. Dit zijn de vier inzendingen die op dit moment de meeste stemmen kregen:

top4 memes

Tsja.

Het grote uitgaansonderzoek 2013: ‘Hoog gebruik alcohol en ecstasy door partygangers’

Nederlandse frequente bezoekers van party’s en clubs drinken bijna allemaal alcohol tijdens een stapavond, roken stevig en één op de drie heeft de afgelopen maand ecstasy gebruikt. Dit brengt risico’s met zich mee, zowel voor de uitgaander als de omgeving. Zo rijdt een kwart van deze groep weleens onder invloed van drank en/of drugs en was één op de vier in het afgelopen jaar weleens betrokken bij een vechtpartij. Dat blijkt uit Het Grote Uitgaansonderzoek 2013: middelengebruik en risicogedrag onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen* (pdf).

Deze studie toont duidelijk aan: hoe intensiever jongeren en jongvolwassenen uitgaan, des te groter de kans op riskant gedrag. Dat is nieuws, want er was volgens het Trimbos-instituut tot op heden geen onderzoek dat inzichtelijk maakte hoe sterk de samenhang is tussen uitgaan en een breed pallet aan risicogedragingen, ook niet in andere landen. Overigens gaat bijna niemand tijdens het uitgaan bewust op zoek naar risico’s. Wel naar plezier, vrienden en ontspanning.

Het gebruik van alcohol en drugs ligt het hoogst onder mannen en onder 20- tot 24-jarigen. Frequente uitgaanders drinken over het algemeen veel alcohol op een uitgaansavond. Mannen gemiddeld bijna 9 glazen tijdens het uitgaan en 6 glazen voor het stappen, vrouwen bijna 6 glazen tijdens het uitgaan en 4 vooraf. Roken tijdens het uitgaan is eveneens populair. Degenen die roken, roken bijna twee keer zo veel op een uitgaansavond als op een normale dag. Een kwart van de rokende uitgaanders rookt alleen tijdens het uitgaan.

Drugsgebruik neemt sterk toe als vaker party’s en festivals worden bezocht. Vooral het gebruik van ecstasy is hoog: 60% heeft het laatste jaar ecstasy gebruikt. Dat is 20 keer meer dan het gemiddelde voor 15-35-jarigen in de algemene bevolking. Van de ecstasygebruikers slikt 20% gemiddeld 2,5 pil of meer per avond. Lachgas lijkt aan populariteit te hebben gewonnen.

Het middelengebruik zorgt ook regelmatig voor onaangename ervaringen. Zo heeft bijna vier op de tien frequente uitgaanders het afgelopen jaar een black-out of geheugenverlies gehad, waarbij alcohol vaak een rol speelde. Eén op de acht, in het bijzonder vrouwen, had te maken met een angst- of paniekaanval tijdens het uitgaan, waarbij vaak drugs in het spel waren. Bijna een op de vier uitgaanders, meestal mannen en vaak flink onder invloed van alcohol, was betrokken bij een vechtpartij. Agressief zijn en ruzie zoeken kwam net zo vaak voor bij mannelijke als vrouwelijke uitgaanders.

Ruim een kwart is het afgelopen jaar onder invloed achter het stuur gekropen, waarbij het in 70% van de gevallen om drugs ging, alleen of in combinatie met alcohol. Ook onveilige seks komt regelmatig voor; 31% van de respondenten had het laatste jaar tijdens een uitgaansavond weleens seks zonder condoom met iemand die niet de vaste partner was. Bijna vier op tien stappers heeft het afgelopen jaar weleens verzuimd op werk of school na een avondje stappen.

Wat de implicaties zijn van dit onderzoek? Verschillende verslavingsinstellingen zoeken naar nieuwe manieren om de nieuwe generatie partygangers te stimuleren tot geen of minder riskant gebruik. Demonisering van ecstasy is geen oplossing, zo weet men, maar meer aandacht voor de riskante aspecten ervan is wel nodig. Daarnaast ligt de oplossing voor het terugdringen van risicogedrag niet alleen bij de partygangers, ook hun omgeving speelt een belangrijke rol. Volgens de onderzoekers is het belangrijk om verder te verkennen in hoeverre ouders, evenementenorganisatoren en gemeenten een intensievere rol kunnen spelen bij drugspreventie.

*Het onderzoek is uitgevoerd door het Trimbos-instituut in opdracht van (en gefinancierd door) het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Er werd gebruik gemaakt van een websurvey, waaraan 3.335 uitgaanders tussen de 15 en 35 jaar deelnamen, in het bijzonder frequente party- en clubbezoekers met een voorkeur voor techno en hardhouse (respondenten zijn geworven via online community’s, websites en fora die informatie bieden over feesten, party’s en festivals). NB deze jongeren en jongvolwassenen zijn niet representatief voor alle Nederlanderse jongeren tussen de 15 en 35 jaar!

Kids en Jongeren Marketing blog website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright © 2021