Campagne Vlaamse overheid zet jongeren aan het denken over cannabisgebruik: ‘Laat je niet vangen’

Een nieuwe campagne van de Vlaamse overheid moet jongeren van 14 tot 25 jaar doen nadenken over de gezondheidsrisico’s van cannabis en er zo voor zorgen dat ze drugs links laten liggen. De interactieve website laatjenietvangen.be werd gisteren gelanceerd door Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen. Hoewel slechts 2,5% van de 12- tot 18-jarigen regelmatig cannabis gebruikt en nog geen vijfde onder hen het ooit geprobeerd heeft, blijft het de meest populaire drug onder jongeren.

Volgens de minister is het daarom nodig om een extra impuls te geven aan de preventie-inspanningen. Misverstanden ontkrachten en correct informeren, zo wil de campagne jongeren overtuigen te doen zoals de meeste van hun leeftijdgenoten: cannabis links laten liggen. De campagne richt zich op jongeren van 14-17 jaar en op jongvolwassen van 18-25 jaar.

Onderstaande posters en de campagnewebsite moeten jongeren ervan bewust maken dat cannabisgebruik niet normaal of wijdverspreid is onder hun leeftijdsgenoten, maar wel degelijk gezondheidsrisico’s inhoudt. De campagne confronteert hen via urban legends uit hun leefwereld met vaak gehoorde foute stellingen over het gebruik en de gezondheidsrisico’s van de drug. ‘Vreemd gaan zit in de genen, en cannabis in 1 op 10 broekzakken’ — deze en andere slogans moeten jongeren aan het denken zetten over cannabisgebruik (‘zijn de stellingen juist of fout?’). Met een online quiz leren ze juiste van foute informatie onderscheiden. Ze worden op de website ook doorverwezen naar andere informatie- en hulpkanalen.

laat je niet vangen posters

“We kiezen er bewust voor niet met het opgestoken vingertje te communiceren. We nodigen jongeren en jongvolwassenen uit om zich bij het maken van hun gedragskeuzes niet te laten vangen door perceptie of foute informatie. Dat iedereen wel eens gebruikt bijvoorbeeld, of dat het een onschuldig tijdverdrijf is.” [Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen]

De boodschap: ‘laat je niet vangen!’. Vandaar de keuze voor de goudvis als visuele ‘catch’, erg fraai uitgewerkt.

Vlaamse overheid onderzocht reclamewijsheid bij kinderen en jongeren (en moet daar nu mee aan de slag)

Op verzoek van Vlaams minister van Media Ingrid Lieten voerden de Universiteit Gent en de Universiteit Antwerpen in 2012 kwalitatief én kwantitatief onderzoek uit naar de reclamewijsheid van kinderen en jongeren. De nadruk ligt hierbij voornamelijk op het herkennen van nieuwe reclamevormen en het inzicht dat de jeugd heeft in de commerciële intenties hiervan. Het onderzoeksrapport 'Reclamewijsheid bij kinderen en jongeren' (pdf) bevat veel bruikbare informatie over media en reclame – 274 pagina's leesvoer!

In het onderzoek is gekeken naar reclamevormen in traditionele media (30-secondenspot, product placement, programmasponsoring, advertising funded programming, infomercials/advertorials en tv-spots die gebruik maken van SMS), in nieuwe media (internet, sociale media, digitale tv en mobiele media) en via alternatieve media (bijvoorbeeld guerrillamarketing), en naar toegepaste strategieën (het gebruik van brand characters en celebrity endorsement, crowd sourcing en co-creation, viral marketing en personalised advertising).

De onderzoekers concluderen dat 4-6-jarigen zeer weinig kennis hebben van alle nieuwe reclamevormen. Kinderen tussen 7-12 jaar hebben een matige reclamekennis van de verzamelactie en de advergame; voor banners, infomercials en advertiser funded programmes scoren ze eerder laag. Product placement blijkt een problematisch format te zijn voor beide leeftijdsgroepen. Over het algemeen vinden oudere kinderen reclame minder leuk dan jongere kinderen. De oudere kinderen bleken kritischer te zijn met betrekking tot de inhoud en vorm van de reclame, terwijl de jongste kinderen steeds erg enthousiast reageren op elke reclamevorm.

In het algemeen slaagden de meeste 13-21-jarigen er goed in om de reclame te onderscheiden van de media-inhoud, behalve als het gaat om product placement. Wat betreft hun houding tegenover deze nieuwe reclamevormen zijn jongeren het meest kritisch voor reclame via Facebook en via banners. Het minst kritische staan ze tegenover reclame die geïntegreerd is in een programma (product placement). Jongeren onder de 16 jaar storen zich minder aan reclame dan jongeren boven de 16. De meeste jongeren geven aan niet vaak op banners te klikken, niet vaak mee te doen aan sms-en-win- wedstrijden, weinig of nooit boodschappen achter te laten op merkpagina’s op facebook en geen reclamefilmpjes op hun prikbord te plaatsen. Er zijn wel nogal wat jongeren die op de ‘like’-knop klikken van merken op Facebook.

Op basis van de studie zijn zeven adviezen opgesteld:

  1. Integreer reclame-educatie in het onderwijscurriculum;
  2. Ontwikkel een pakket voor reclame-educatie;
  3. Stimuleer reclame-educatie via bewustmakingscampagnes (media kunnen een voorname rol spelen ter bevordering van reclamewijsheid);
  4. Bereik ouders via gerichte voorlichtingscampagnes (ouders hebben een voorname rol met betrekking tot het opvoeden van hun kinderen tot kritische consumenten, zij moeten aandacht hebben voor deze verantwoordelijkheid en zelf ook op hoogte gebracht worden van nieuwe reclamevormen en de gebruikte strategieën en tactieken);
  5. Verstrek informatie aan de reclamesector (om de betrokkenheid van de reclamesector met de problematiek te verhogen en om de kennis met betrekking tot de bestaande wetgeving en codes te vergroten); .
  6. Geen geïntegreerde reclamevormen gericht aan kinderen jongeren dan 6 jaar;
  7. Duidelijkere herkenbaarheid van alle reclamevormen gericht naar kinderen jonger dan 12 jaar.

Hier is het laatste woord dus nog niet over gezegd…

Zwerfvuilcampagne maakt jongeren op eigentijdse wijze bewust: vuilnisbakken als wifi-hotspots

Sinds enige tijd kan je in verschillende Vlaamse steden en gemeenten opvallende hotspots tegenkomen. Deze hotspots voorzien voorbijgangers van gratis wifi en maken deel uit van de Indevuilbak-campagne van de Vlaamse overheid. De actie wil jongeren aanspreken met de boodschap dat zwerfvuil niet meer van deze tijd is. De Vlaamse overheid ontwikkelde met de OVAM en Fost Plus ook een Indevuilbak-spel dat jongeren gratis kunnen downloaden en een lespakket over zwerfvuil voor leerkrachten uit het secundair onderwijs.

Jongeren aanspreken over het zwerfvuilprobleem en hen mobiliseren om de strijd tegen zwerfvuil aan te gaan, dat is de doelstelling. De Indevuilbak-hotspots staan op 'snoeproutes', de populaire trajecten van en naar scholen waar zwerfvuil rondslingert. Op die trefplaatsen kunnen jongeren (tijdelijk!) van 7 uur ’s morgens tot 19 uur gratis op het internet, en tegelijkertijd worden ze met affiches en afvalbakken aangezet om zwerfvuil in de vuilnisbak te deponeren. Door alle stukken zwerfvuil te bestempelen als gevonden voorwerpen die dringend aan de rechtmatige eigenaar terugbezorgd moeten worden, hoopt men de cirkel rond te maken om op die manier zwerfvuil de wereld uit te helpen.

“In het gevecht tegen zwerfvuil moet je hardnekkig durven zijn en zoveel mogelijk medestanders verzamelen. Dat gebeurt in de eerste plaats via sensibilisatie, van jong tot oud. Allicht de moeilijkste groep om met onze boodschap te bereiken, zijn de jongeren. Daartoe moeten we via aangepaste, moderne media hun taal proberen te spreken. Dat is wat deze Indevuilbak-campagne nu probeert te doen.” [Vlaams minister Joke Schauvliege]

Daarnaast is een Indevuilbak-spel ontwikkeld dat als app gedownload kan worden. Doel van het spel is om zoveel mogelijk zwerfvuilobjecten (in bekende omgeving!) in een vuilbak te mikken en zo punten te verzamelen. Om de boodschap ook binnen de schoolmuren onder de aandacht te brengen, werd voor leerkrachten van het secundair onderwijs een lespakket over zwerfvuil gemaakt.

[Via Actueel.be]

PS  Ook de kleinsten worden al aangesproken over dit onderwerp. Voor kinderen vanaf 3 jaar is een voorleesboek met bijbehorend luisterspel beschikbaar onder de noemer 'De Vuilnisbakmakkers'.

Kids en Jongeren Marketing blog website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright © 2021