Nieuwe website ‘Jongerengids’ moet tieners en jongeren meer en beter informeren

Sven Gatz, Vlaams minister van Jeugd, en De Ambrassade, bureau voor jonge zaken, hebben onlangs Jongerengids.be gelanceerd. Dit platform beoogt tieners en jongeren betrouwbare informatie te geven over thema’s die hen aangaan en verwijst hen door naar meer gespecialiseerde sites. Maar liefst 500 doelgroepers en 14 expert-organisaties werkten mee aan de nieuwe website om er voor te zorgen dat de inhoud zeker op maat geschreven is. De site  is opgedeeld in twee leeftijdscategorieën: tieners van 11 tot 15 jaar en jongeren van 16 jaar en ouder.

“Goed in je vel zitten, vrienden, internet, geld, werk, seks, wonen, leren en rechten zijn enkele van de vele thema’s die op de website aan bod komen. Naast informatie, in vraag-antwoord-vorm, kan je op de website ook testjes afleggen en getuigenissen van jongeren lezen en delen. Leerkrachten en jeugdwerkers kunnen met de website aan de slag gaan dankzij een methodiekenbundel.” [Marian Michielsen, De Ambrassade]

“Kwaliteitsvolle informatie voor kinderen en jongeren is een belangrijke beleidsdoelstelling. Zij vinden spelenderwijs hun weg in de digitale samenleving. Daarom kozen we bewust nog voor slechts één fysieke gids, en om de nieuwe Jongerengids.be vooral een digitaal pak aan te meten.” [Vlaams minister van jeugd Sven Gatz]

Voor de totstandkoming van Jongerengids.be deed De Ambrassade beroep op meer dan 500 tieners en jongeren. In verschillende fases van het project trokken de jeugdwerkers van het bureau naar scholen om tieners en jongeren te bevragen. Hun input bepaalde mee de verschillende thema’s van Jongerengids, het grafisch bureau, de wireframes van de website en de inhoud die wordt behandeld in de verschillende thema’s. ‘Hoe ga ik om met de ouders van mijn vrienden?’, ‘Kan een meisje zwanger worden tijdens haar menstruatie?’, ‘Is zwart werken voordeliger dan een baan met een contract?’ — op dat soort vragen waar tieners en jongeren mee bezig zijn worden antwoorden gegeven. 

Veertien organisaties namen één of meerdere thema’s van hun expertise voor hun rekening: CEBUD (Thomas More), Centra voor Leerlingenbegeleiding, Elise Goos (individuele jongere), Huishouden vzw, JOETZ vzw, Jong & Van Zin, Jong CD&V, Kinderrechtswinkel, Koning Kevin, Mediaraven, Piazza dell’ Arte, Sensoa, VDAB, Vivès vzw. Wablieft vzw deed de eindredactie en zorgde zo voor teksten op maat.

Samen met de website is ook een nieuwe papieren Jongerengids (166.500 exemplaren) gemaakt. Die is afgelopen week naar alle Vlaamse en Nederlandstalige Brusselse lagere scholen gestuurd om uit te delen aan leerlingen van de derde graad. Ook de jeugddiensten en Jongeren Adviescentra (JAC’s) kregen een pakket. Bij deze gids hoort een spel dat de leerkrachten met hun leerlingen kunnen spelen.

Door herstructureringen bij Klasse werd het jongerenblad en de jongerenwebsite MAKS! afgeschaft. De Ambrassade en Klasse gingen op zoek naar een oplossing om de waardevolle inhoud niet verloren te laten gaan.

“Klasse is heel blij dat de Ambrassade het rijke archief van Maks! overneemt, zodat die info bereikbaar blijft voor jongeren. In ons nieuwe multimediale project ondersteunen we vooral de leraar en de directeur, met een vernieuwd Klasse Magazine en een site op maat van
iedereen die in onderwijs geïnteresseerd is. Ons uiteindelijke doel? Dat élke leerling daar beter van wordt.” [Hans Vanderspikken, hoofdredacteur ad interim]

Infoscan-onderzoek: ‘Ouders wijzen kinderen de weg, jongeren kiezen eerst voor Google’

Kinderen tussen 8 en 11 jaar doen in eerste instantie beroep op hun ouders als ze informatie nodig hebben. Vanaf 12 jaar is Google over het algemeen de eerste plaats waar ze hun zoektocht aanvatten én waar ze de beste informatie denken te vinden. Toch blijven ook de ouders als informatiebron voor jongeren vanaf 12 een sterke tweede plaats innemen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het Infoscan-onderzoek (pdf) naar informatiezoekgedrag dat de Hogeschool Gent in opdracht van De Ambrassade uitvoerde in België.

Aan vraagstukken geen gebrek bij de jeugd: welke studierichting wil ik kiezen? wat moet ik doen als ik gepest word? op welke politieke partij kan ik het beste stemmen? hoe ga ik om met mijn verliefdheid? enzovoort. Anno 2013 is informatie in overvloed aanwezig en toegankelijk, maar hoe gaan kinderen en jongeren met deze informatiestromen om? Deze Infoscan-studie brengt het informatienetwerk en de zoekstrategieën van kinderen (8-11), tieners (12-15) en jongeren (16+) in kaart.

Het onderzoek wijst uit dat hoe ouder men wordt, hoe meer informatiebronnen men rond een specifiek onderwerp raadpleegt. Terwijl kinderen vooral exploreren en uitproberen, weten jongeren veel beter welke infobronnen ze rond specifieke thema’s moeten aanspreken. Opvallend is ook dat het verifiëren van de informatie bij jongeren vanaf 16 jaar zes keer zo hoog is als bij 8-11-jarigen, en dubbel zo hoog als bij de 12-15-jarigen. Er is dus sprake van een leerproces. Kinderen en jongeren ontwikkelen zoekstrategieën door de tijd. Informatiezoekpatronen blijven echter wel complexe trajecten, waarbij het aftoetsen en combineren van verschillende bronnen, ook met de eigen voorkennis centraal staat.

Kinderen en jongeren starten hun zoektocht naar informatie binnen hun onmiddellijke omgeving. Ouders, vrienden en leerkrachten zijn belangrijke referentiepunten. Vaak gaan ze op zoek naar een expert in hun omgeving. Papa weet bijvoorbeeld veel over politiek, terwijl vriend Nicholas veel kennis heeft over fietsen en oudere zus Anna meer ervaren is op het vlak van relaties. Ook het internet is tegenwoordig heel nabij. Organisaties die zich verder van de alledaagse realiteit bevinden, scoren merkelijk lager.

informatiebronnen

Kinderen tussen 8 en 11 jaar gaan over het algemeen in eerste instantie bij hun ouders op zoek naar informatie. Daarnaast vinden ze de info die ze van papa of mama krijgen doorgaans het meest betrouwbaar. Voor tieners en jongeren blijven ouders de tweede belangrijkste informatiebron, na de digitale infobronnen. Ouders hebben dus een niet te onderschatten invloed als het gaat om informatie.

Google is als toegangspoort naar informatie ontzettend populair. In zes van de tien gevallen waarbij kinderen op zoek gaan naar informatie, gaan ze ondermeer via zoekgigant te rade. Bij jongeren stijgt dit tot acht op de tien keer.

Toch melden de ondervraagde respondenten dat het niet altijd eenvoudig is om iets te vinden in het enorme digitale aanbod. Sommige jongeren ervaren een virtuele overload. Dat verklaart misschien ook hun waardering van folders. Daarnaast geven kinderen, tieners en jongeren aan dat de informatie op sommige websites niet op hun maat is geschreven. Als het gaat om betrouwbaarheid van bronnen, vinden kinderen hun sociaal netwerk vaak geloofwaardiger dan het internet. Digitale bronnen worden niet alleen kritischer bekeken, maar ook als minder betrouwbaar beoordeeld dan gedrukte media.

Het versterken van informatiezoekvaardigheden wordt steeds belangrijker in deze informatiemaatschappij. Het is geen garantie dat kinderen en jongeren die opgroeien met allerhande informatietechnologie, ook begrijpen hoe je ermee om moet gaan. Het is dan ook van groot belang om er binnen het onderwijs en de thuisopvoeding aandacht aan te besteden, adviseren de onderzoekers.

Onderzoek van De Ambrassade naar digitalisering: “E-mail is belangrijk omdat bedrijven dat nog gebruiken”

Onder de noemer 'KLETS! on Tour' polste De Ambrassade* bij 317 Vlaamse 6-16-jarigen naar hun mening over de digitale wereld waarin ze opgroeien. Maar liefst 80% heeft een eigen gsm of smartphone, het eerste exemplaar krijgen ze het liefst op hun twaalfde. Verder willen ze meer digitaal klasmateriaal en meer vrije tijd in de klas voor projecten en opzoekwerk op de computer. De meningen van jongeren over hun digitale omgeving verschillen flink. Maar wat ze op internet doen, doen ze allemaal wel heel bewust, zo blijkt uit het onderzoek (pdf).

Tijdens de informatica- of computerles lijken de jongeren echte plantrekkers. Ze leren de nieuwste dingen door tutorials op internet te bekijken, of ze vragen uitleg aan elkaar. En als dat niet lukt, vragen ze hulp aan ouders of leerkrachten. De meerderheid van de ondervraagde jongeren wil wel meer digitaal materiaal in de klas, als ondersteuning en aanvulling en dus niet ter vervanging van de klassieke lessen. Ook willen ze meer vrije tijd in de klas voor projecten en opzoekwerk op de computer.
 
De meeste jongeren willen graag tablets in de klas, al zijn de meningen verdeeld. Wel zijn ze allemaal heel goed op de hoogte van wat de voor-en nadelen van zo’n tablets zijn en kunnen ze heel creatieve oplossingen bedenken opdat iedereen een tablet zou kunnen betalen of gebruiken.

Hoewel het onderzoek, gezien de gehanteerde methodiek, niet al te zwaar moet worden genomen, is het wel degelijk interessant. Al was het maar om de vermakelijke quotes in het onderzoeksrapport (pdf). En kijk ook even naar het overzicht van de meningen over diensten en media:

  • E-mail is volgens kinderen en jongeren vooral voor serieuze zaken zoals school, registratie op websites, het regelen van een baantje, wedstrijden, contact met mensen die niet op sociale media zitten, etc. Er wordt ook gezegd dat e-mail belangrijk is omdat bedrijven dat nog gebruiken. De jongeren die de tijd voor Facebook hebben gekend zeggen dat Facebook en sms’en de functie van email heeft overgenomen.
  • Zoekmachines worden vooral gebruikt om huiswerk te maken en om op websites te geraken. Dingen opzoeken is niet altijd even simpel, sommigen
    schakelen dan ook bijvoorbeeld Twitter in om het vraag te stellen.
  • Facebook wordt vooral gebruikt om te communiceren met vrienden, om het sociaal leven in stand te houden, mensen te leren kennen. Veel kinderen gaven aan verslaafd te zijn aan Facebook, dat ook als veel simpeler gezien wordt dan bijvoorbeeld Twitter.
  • Twitter wordt niet veel gebruikt, maar als het gebruikt wordt is het om in contact te blijven met vrienden, om bekende mensen te volgen, vragen te stellen of gamesupdates sneller te weten te komen.
  • Velen luisteren muziek, kinderen en jongeren doen dit vooral op YouTube. Daarnaast wordt YouTube gebruikt voor tutorials, walkthrough, grappige filmpjes, series en films. Het gaat vooral om bekijken, weinig mensen uploaden zelf ook iets.

Er zit veel nuance in de meningen die kinderen en jongeren hebben over het digitale in hun leven, en da's precies wat De Ambrassade hoopt duidelijk te maken.

*De Ambrassade ('bureau voor jonge zaken'), gevestigd in Brussel, is een samensmelting van drie bestaande jeugdwerkorganisaties: Steunpunt Jeugd, VIP Jeugd en de Vlaamse Jeugdraad. Een team van 34 medewerkers zet zich in voor jeugd, jeugdwerk, jeugdinformatie en jeugdbeleid.

[Via X, Y of Einstein]

Kids en Jongeren Marketing blog website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright © 2021