Ziggo en Academie voor Media en Maatschappij lanceren ‘Nationaal Media Paspoort’ voor basisscholen

Gebaseerd op hun gemeenschappelijke visie dat kinderen recht hebben op uitleg en educatie over de huidige gemedialiseerde en open samenleving zijn Ziggo en de Nationale Academie voor Media en Maatschappij gestart met de ontwikkeling van een ‘Nationaal Media Paspoort’ voor basisscholen. Hiermee leveren zij naar eigen zeggen een landelijke, duurzame en originele bijdrage aan de verbetering van de ‘mediapower’ van kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs.

De twee partijen willen kinderen op een positieve, zelf ontdekkende manier leren om bewust, kritisch en actief om te gaan met media, aldus het persbericht. Naast het verbeteren van de mediawijsheid van kinderen is het doel hen te leren een meer gevoelsmatig media-instinct te ontwikkelen, een belangrijk onderdeel van ‘mediapower’. Daarbij komen alle actuele thema’s — privacy, sociale omgangsvormen, digitaal pesten, sexting, virtuele reclame, gamen en digitale identiteit — volop aan de orde, met als doel het ‘empoweren’ van de jeugd.

Op 1 april moet de website Nationaalmediapaspoort.nl live gaan voor aanmeldingen, dus wellicht is dit een grap!? Zo niet, dan is het paspoort voor scholen vanaf september 2015 kosteloos te verkrijgen. Kinderen gaan tijdens een programma virtueel op reis en ontvangen ‘boarding passes’ voor nieuwe ‘fun ervaringen’ die zowel digitaal als klassikaal worden aangeboden: ‘Vol plezier en vol ervaring nieuwe grenzen verkennen’. In het Media Paspoort houden de kinderen zelf bij waar ze allemaal geweest zijn, aan de hand van de stempels die de leerkracht zet na het afronden van één van hun virtuele reizen.

Ziggo wil een actieve rol nemen in het aanjagen van het denken en doen over de open samenleving, gezien vanuit informatisering en digitalisering. En of deelname aan dit initiatief nu een grap is of niet, er klinkt kritiek. ‘Aap, noot, Ziggo’, kopte RTL Nieuws, wijzend op mogelijke belangenverstrengeling van het bedrijf. En bij The Post Online gaan ze nog een stapje verder, door het paspoort te omschrijven als ‘gevaarlijke kwakzalverij’. Dus.

[Afbeelding: ‘OMG LOL’-campagne van DDB voor Ziggo, 2014]

Update (19/9):
Inmiddels is de allereerste Nationaal Media Paspoort-les gegeven en werden de eerste paspoorten uitgereikt, waarmee het langverwachte Nationaal Media Paspoort-programma van start ging, voor elke basisschool in Nederland en Vlaanderen: een doorlopende medialeerlijn en -campagne voor zelfs de allerjongste basisschoolkinderen. Er hebben zich al meer dan 600 basisscholen aangemeld om met het Paspoort komend schooljaar aan de slag te gaan. Het programma biedt kinderen in groepen 1 tot en met 8 lessen over steeds zeven thema’s: online gedrag, identiteit, privacy en veiligheid, sociale omgangsvormen en leren kiezen voor geschikte mediacontent. “Na mediawijsheid is het nu tijd voor media-empowerment”, ronkt het persbericht. 

Nieuwe anti-pestcampagne spreekt ‘omstanders’ aan #sharegeenshit

Eén op de tien basisschoolleerlingen wordt structureel gepest. Het goede nieuws: het onderwerp staat hoog op de agenda; aan alle kanten worden initiatieven ontplooid om iets aan het probleem te doen. Op het 2de Nationaal Congres Pesten, komende donderdag, staan de jongeren op het podium. Zij presenteren de nieuwe campagne #sharegeenshit en bieden deze aan de Kinderombudsman aan. De campagne richt zich op ‘omstanders’; hen wordt opgeroepen om niet mee te werken aan pesten, door geen pestberichten of nare foto’s en filmpjes te retweeten, te liken en te sharen.

De campagne #sharegeenshit, van de hand van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij, bestaat uit:

  • Brochure met vele tips tegen pesten, voor ouders, leerlingen en scholen (beschikbaar via www.mediaenmaatschappij.nl);
  • PestThermometer, waar scholen kunnen nagaan met welke woorden hun leerlingen worden gepest (het gaat over seksualiteit, afkomst, religie en sekse; de meest gebruikte scheldwoorden zijn homo, hoer, slet en Marokkaan);
  • Campagnefilmpje gemaakt door Media College Amsterdam;
  • Nationaal Congres Digitaal Pesten, 30 oktober 2014 in Nieuwspoort in Den Haag, met als thema ‘Pesten? Jongeren lossen het zelf wel op’.

Uiteindelijk moeten kinderen en jongeren zelf als ‘peer educators’ pesten corrigeren en terugdringen, zo is de gedachte. Hieronder de poster uit de campagne.

sharegeenshit

“Ik wil dat scholen op een positieve wijze worden gedwongen het probleem te erkennen en geholpen worden pesten aan te pakken. Pesten is een meerkoppige draak, maar ik ben blij als we kunnen beginnen met het trainen van leerkrachten en dat scholen bewezen effectieve methodes gaan gebruiken.” [Kinderombudsman Marc Dullaert]

Update (30/10): Inmiddels is ook de campagnefilm beschikbaar.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=eYgft5PGVoI]

Q4U-onderzoek: ‘Kinderen houden rekening met crisis bij opstellen verlanglijstje óf vragen om duur digitaal apparaat’

Sinterklaas is voor kinderen nog steeds het belangrijkste kinderfeest: 95% van de kinderen tussen de 7 en 13 jaar geeft aan met Sinterklaas cadeaus te ontvangen. Maar het Kerstfeest is wel in opkomst, want van die 95% van de kinderen geeft bijna de helft (43%) aan aan ook cadeaus te ontvangen tijdens Kerst. Voor hen is het dubbelfeest dit jaar in december. Slechts 3% van de kinderen geeft aan alleen kerst te vieren. Dat blijkt uit onderzoek zijn 1.143 kinderen van 7-13 jaar en 704 jongeren van 13-18 jaar uit het Q4U MediaJeugdPanel* ondervraagd.

Meer dan één derde (36%) van de kinderen zegt rekening te houden met de economische crisis bij het opstellen van het verlanglijstje voor de komende feestdagen, terwijl toch 36% van de jongens en 24% van de meisjes een relatief duur digitaal apparaat op dat lijstje zet. Van de jongens tussen 7 en 13 jaar heeft namelijk 36% óf een smartphone, een tablet, een spelcomputer óf alle drie op zijn verlanglijstje staan. Bijna een kwart van de meisjes wil ook graag één of meerdere van deze apparaten voor Sinterklaas of Kerst. Onder de de jongens die om deze apparaten vragen, zijn de spelcomputer (30%) en de tablet (33%) favoriet, terwijl onder degenen die graag een smartphone willen, deze relatief populairder is bij de meisjes (41%) dan bij de jongens (24%).

Bij jongeren tussen 13 en 18 jaar wordt beduidend meer rekening gehouden met de crisis, net geen meerderheid (45%) houdt rekening met de crisis bij het samenstellen van hun verlanglijstje voor de feestdagen en slechts 25% van de jongens en 18% van de meiden zet één of meerdere van de digitale apparaten op het verlanglijstje.

Winkels populair bij kinderen en meiden  
Kinderen van nu tussen de 7 en 13 jaar shoppen nog steeds graag in een winkel: 53% van de meisjes en 48% van de jongens geeft aan het liefste aankopen te doen in een winkel. Maar daarnaast shopt 43% van de meisjes en 45% van de jongens ook al graag online. Online kopen is net iets populairder bij jongens dan bij meisjes, want 7% van de jongens en slechts 3% van de meisjes zouden het liefst alleen online aankopen doen.

Bij jongeren tussen 13 en 18 jaar blijkt de winkel enig terrein verloren te hebben; de meerderheid van deze jongeren, 54% van de meiden en 56% van de jongens geeft aan zowel in de winkel als online te willen kopen, terwijl al 20% van de jongens alleen maar online wil kopen, ten opzichte van maar 4% van de meiden. Dat de meiden graag gaan shoppen in de winkel blijkt uit de 42% van de meiden die aangeeft de voorkeur te hebben voor het kopen in een winkel, ten opzichte van slechts 25% van de jongens.

*Q4U is het MediaJeugdPanel van Kidsweek, 7Days en de Nationale Academie voor Media en Maatschappij. Een aantal malen per jaar zal aan het panel enkele vragen of stellingen worden voorgelegd, om zo de mening van kinderen en jongeren over actuele en mediagerelateerde zaken te kunnen brengen. De resultaten zijn na het toepassen van wegingen, representatief voor leeftijd, geslacht en opleidingsniveau.

[Afbeelding: iPhone 5c]

‘IkBenOffline.nl Ganzenbord’ roept jongeren op om een socialemediapauze in te lassen

De Nationale Academie voor Media en Maatschappij nam het initiatief tot de ontwikkeling van een nieuw IkBenOffline.nl Ganzenbord voor 12-18-jarigen, omdat uit eerder onderzoek van de organisatie naar 'socialemediastress' bleek dat veel jongeren moeite hebben met de druk vanuit de sociale media. Het aloude ganzenbordspel krijgt op deze manier een nieuw doel: jongeren krijgen allerlei opdrachten, om hen bewust te maken van hun gebruik van sociale media en meteen de mogelijkheden en voordelen van samen offline zijn verkennen.

De opdrachten en valkuilen van de ganzenbordvariant moeten stof tot nadenken geven enspelenderwijs de gezamenlijke discussie over het socialemediagebruik door jongeren stimuleren (om een voorbeeld te noemen: 'Hoezo huiswerk? Morgen heb je een flinke toets. Maar je hebt net verkering en die stuurt de hele tijd berichten. Geef tips om hier uit te komen: hoe houd je je verkering én haal je morgen een voldoende?').

Naar aanleiding van de genoemde stressstudie ontstond in Nederland een maatschappelijke discussie en verschenen tegelijkertijd wereldwijd diverse initiatieven die gericht waren op het creëren van bewustzijn over het socialemediagebruik door jongeren. Zo ruimde Britse winkel Selfridges een offline zaal in voor klanten, werd discussie gevoerd over etiquette van (geen) mobieltjesgebruik in restaurants, publiceerde Newsweek het artikel iCrazy – Is the Web Driving Us Mad? (pdf), organiseerde Stichting Swoeng het project Living Unplugged Together, zond de VPRO de documentaire Nooit Meer Slapen uit en gaf Kit Kat recentelijk het motto 'Have a Break' een nieuwe invulling met een 'No Wifi Zone'.

PS  Actueel nieuws van het Pew Research Center (VS): drie van de vijf Facebookgebruikers namen de gewenste pauzes al!

Kids en Jongeren Marketing blog website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright © 2021