Onderzoek Natuurmonumenten: ‘Kinderen spelen dolgraag in het bos en vinden dieren spotten leuk’

Kinderen vinden het geweldig om in het bos te spelen. En in dat bos mag je volgens hen volop hutten bouwen en in bomen klimmen. Maar een vuurtje stoken in de natuur mag van de meeste kinderen niet. Dat blijkt uit een (niet representatief maar wel leuk) onderzoek* van Natuurmonumenten onder jonge leden over natuurbeleving. De organisatie hecht veel waarde aan de mening van kinderen en wil hun denkkracht inzetten bij de inrichting en het beheer van natuurgebieden. De uitkomsten van de enquête bieden handvatten voor toekomstige inrichting van kindvriendelijke natuur.

Hieronder de belangrijkste conclusies, overgenomen van Natuurmonumenten.nl:

  • De meeste kinderen spelen het liefst buiten (85%). Zij gaan vooral graag naar het bos ( 75%), een speeltuin (64%) en naar het water (47%). Hier vinden ze het leukst om hutten te bouwen (45%), te klauteren en klimmen (40%) en in het om het water te zwemmen (38%) en te varen ( 36%).
  • Bijna alle kinderen vinden dat je hutten mag bouwen in de natuur (96%) en in bomen mag klimmen (90%). Ook vinden zij dat beestjes vangen (81%) en vissen (74%) wel mogen. Een vuurtje stoken is iets waarvan kinderen vinden dat dat niet mag in de natuur (80%).
  • Over het los laten lopen van je hond verschillen de meningen; 44% vindt dat dit wel zou mogen, 56% zou dit liever verbieden. Opvallend hierbij is het verschil tussen kinderen die thuis wel of geen hond hebben. Ruim één op de vijf kinderen heeft thuis een hond. Zij vinden veel vaker dan kinderen zonder hond dat je een hond best los mag laten lopen. Zij schrikken zelf ook niet zo snel van loslopende honden. Ruim de helft van de kinderen zonder hond zegt wel eens te schrikken (55%) van loslopende honden. Zij vinden dat die aangelijnd moeten zijn of een apart gebied moeten krijgen.
  • De meeste kinderen hebben al veel dieren in de natuur gezien. Bijna alle kinderen hebben wel vlinders, duiven en konijnen gezien. Maar ook egels en herten (72%) zijn opvallend vaak gezien. Wilde zwijnen en vossen worden relatief weinig gezien, maar nog altijd door respectievelijk 19% en 27%. Kinderen vinden het leuk om al deze dieren in de natuur te zien (82%) en ook bijzonder (62%) en zelfs spannend (35%).
  • Natuurmonumenten sluit af en toe gebieden af omdat dieren rust nodig hebben. Dat je hierdoor soms een tijdje niet kan spelen, kan op veel begrip rekenen onder kinderen; 94% van de kinderen vind het goed dat dit wordt gedaan. Zij zien dat het beter is voor de dieren en vinden dat zij ergens anders kunnen spelen.

“Kinderen vinden het volstrekt normaal om hutten te bouwen en in bomen te klimmen. Maar zodra de dieren er last van hebben, zoals broedvogels of reeën, begrijpt bijna ieder kind dat dit soms niet mag of kan. Dit bevestigt onze inzet om speciale natuurspeelplekken in te richten. (…) Een ontmoeting met wilde dieren verrijkt het natuurbesef van kinderen. Ook de waardering van de natuur neemt toe. Natuurmonumenten ziet in kinderen de natuurbeschermers van nu en van de toekomst.” [Rinia Willemse, projectleider van OERRR]

*Aan het onderzoek hebben 2.255 kinderen deelgenomen die zijn aangesloten bij OERRR, de beweging voor kinderen van Natuurmonumenten. De deelnemers in de leeftijd van 6 tot 12 jaar (enkelen van 13 jaar of ouder) vulden de enquête ‘Help de boswachter’ in, een vragenlijst over hun beleving van natuur en wat volgens hen wel en niet mag in de natuur. De enquête onder kinderen is vooraf gegaan aan de ‘Grote Natuur Enquête’ over natuurbeleving, die vandaag van start ging.

[Afbeelding: still uit video over OERRR]

Met de ‘Los in het Bos’-app gaan kinderen gamen in de natuur

Vandaag is de applicatie ‘Los in ’t Bos’ gelanceerd op het Cinekid-festival in Amsterdam: een game die buiten gespeeld wordt op een smartphone of een tablet-computer. Innovatief volgens de makers, omdat gebruik wordt gemaakt van de leefomgeving. Het gaat namelijk om een educatieve app die basisschoolkinderen van groep 6 t/m 8 stimuleert om te gamen én naar buiten te gaan. Een bijzondere combinatie van nieuwe media en bewegen in de natuur, iets dat tot nu toe meer dan tegenstrijdig leek.

De app is bedacht door Stichting Nationale Boomfeestdag, Staatsbosbeheer, Stichting NatuurWijs en Aglia, en ontwikkeld door PixelPixies, dankzij een fonds van Mediawijzer.net. De app maakt gebruik van augmented reality en zet een virtuele laag bovenop de werkelijkheid. Gebruikers zien op hun scherm waar ze buiten zijn en tegelijkertijd verschijnt ook een spannend spel met als doel Nederland bomenrijker te maken door het planten van virtuele bomen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van alle zintuigen.

boomfeestdag

De game kan overal buiten gespeeld worden: in het bos, het park, de tuin of op een schoolplein. Kinderen gaan dus van in-huis-spelen naar buiten gamen. Ze worden aangezet tot bewegen en ze leren op een speelse manier over het belang van bomen en dieren. Met deze app zorgen de initiatiefnemers er naar eigen zeggen voor om nieuwe media op een positieve wijze in te zetten, door de kinderen mediawijzer te maken en ze een platform te bieden om op een goede manier in deze behoeftes te voorzien.

Nu al gratis te downloaden in de Google Play Store. De App Store volgt later.

Kinderen tekenen Waterspaarders-akkoord om Nederland korter te laten douchen: ‘Minder warm water, beter voor later’

Op de Montessorischool Leidschenveen in Den Haag 0ndertekenden kinderen vandaag het WaterSpaarders-akkoord met vijf organisaties* die hen gaan helpen met een nieuwe beweging om energie te besparen. Met WaterSpaarders komen kinderen in actie met hun gezin om korter te douchen. Ook roepen ze alle andere kinderen van Nederland op om thuis het gesprek  aan te gaan, zodat heel Nederland minder warm water gebruikt; van gemiddeld 8 minuten naar 5 minuten.

De kinderen leggen de nadruk op het gebruik van warm water, omdat veel simpele en kleine handelingen thuis (zoals korter douchen) samen een groot verschil maken. Ze gaven het startsein met de yell: ‘Minder warm water, beter voor later!’

Kinderen begrijpen de noodzaak om klimaatverandering tegen te gaan en de natuur te beschermen, en geven zelf aan energie te willen besparen en anderen aan te zetten dat ook te doen. Ze maken zich zorgen over de natuur en vragen zich zonder enig waardeoordeel af waarom we simpele oplossingen die helpen niet gewoon toepassen. Voor hen is dat logisch: “Want we hebben maar één aarde”. In de woorden van Hannah, 11 jaar: “Als iedereen zo doorgaat dan kan het niet langer, dan geeft de aarde het op.”

De opzet van WaterSpaarders komt voort uit dialoogsessies met kinderen en is ontwikkeld samen met hen en leerkrachten. Met WaterSpaarders krijgen de kinderen via een lesprogramma op school en de bijbehorende website concrete instrumenten om het gesprek op school en thuis aan te gaan om gedragsverandering teweeg te brengen binnen het gezin. Kinderen kunnen met de klas meedoen aan WaterSpaarders of individueel via waterspaarders.nl.

Kinderen kunnen hun eigen etiket ontwerpen voor een fles douchegel of shampoo met een oproep voor het hele gezin. Ze meten het douchegedrag van het gezin met een stopwatch-app die laat zien wat de impact van lang douchen is op de leefomgeving van dieren. Vervolgens noteren ze de tijden in een Spaarboekje en in de online Verbetermeter die de concrete impact laat zien op klimaat en de gezinsportemonnee.

*WaterSpaarders wordt mogelijk gemaakt door het Wereld Natuur Fonds, Unilever en de Missing Chapter Foundation van prinses Laurentien. Ook drinkwaterbedrijf Vitens en energiebedrijf Eneco hebben zich aangesloten. De kinderen van Montessorischool Leidschenveen tekenden het akkoord met de directeuren van deze vijf organisaties. Kinderen stellen zichzelf daarmee tot doel heel Nederland korter te laten douchen. Als iedereen in Nederland 3 minuten per dag korter zou douchen, zou dit gelijk staan aan het van de weg nemen van bijna 600.000 auto’s en het besparen van bijna 60.000 olympische zwembaden met warm water. Daarnaast bespaart het voor een gezin van vier personen € 165 per jaar op de energie- en waterrekening.

Frank Weijers, Algemeen Directeur Unilever: “Kinderen hebben ons verteld tijdens onze Raad van Kinderen: Laat ons de boodschap maar vertellen, want grote mensen geloven ons wel.” Wolter Odding, directielid Vitens: “Kinderen zijn voor ons in dat proces het logische aanspreekpunt, zij snappen dit, zij zijn de toekomst.” Arjan ten Elshof, Directeur Eneco: “Korter douchen is hier het tastbare haakje om via kinderen bewustwording te creëren die echt tot concrete gedragsverandering leidt.”

Natuurmonumenten: ‘Tekort aan buitenruimte voor kinderen’

Natuurmonumenten deed Het eerste grote onderzoek van OERRR naar 'natuurbeleving' onder Nederlandse kinderen tussen 4 en 16 jaar. Naast bekende ziektes zoals obesitas, ADHD of depressies bij kinderen ziet de organisatie ook een bedreiging die alle kinderen treft: een tekort aan buitenruimte, gebrek aan vrijheid en eigen ontwikkeling. En op termijn een generatie die geen band meer voelt met natuur. Reden genoeg voor een oproep om de jeugd meer ruimte te geven om natuur te ervaren.

Natuurmonumenten ziet een sluimerend ongemak in de samenleving. Een toenemend besef bij ouders dat kinderen tekort gedaan wordt maar waar ze geen oplossing voor hebben. Het onderzoek dat in twee weken tijd door ruim 7.600 kinderen ingevuld werd, laat zien dat door de ogen van een kind deze zorg van volwassenen terecht is. Zo denkt meer dan de helft afhankelijk te zijn van begeleiding (ouders, school) om in de natuur te zijn, vinden ze thuis/binnen spelen saai (bijna 70%) en verwachten ze dat ze geholpen worden om buiten iets te gaan doen (47%), in plaats dat ze zelf iets ondernemen.

"De kinderen uit dit onderzoek bevestigen het beeld dat ze afhankelijk zijn in het beleven van natuur van volwassenen, die vaak zelf niet meer weten hoe fijn en belangrijk het is om in een natuurlijke omgeving te zijn." [Boswachter Angelique Aerts]

Dit geldt niet alleen voor verstedelijkte gebieden, waarvan in het algemeen wordt aangenomen dat hier de problemen rond natuurbeleving het grootst zijn. Uit het onderzoek blijkt dit op alle kinderen in heel Nederland van toepassing. Er is in natuurbeleving namelijk in leeftijd, woonplaats en geslacht nauwelijks waarneembaar verschil. Kinderen in de drukke Randstad ervaren natuur net iets minder dichtbij of toegankelijk dan kinderen in bijvoorbeeld Friesland, Drenthe of Zeeland.

Maar liefst 96% van de ondervraagde kinderen zegt natuur leuk of zelfs heel erg leuk te vinden. Buiten spelen wordt leuker gevonden (34%) dan binnen spelen (5%), 61% heeft geen voorkeur. Als kinderen zich vervelen, is dat meestal als ze binnen zijn (66%), vooral omdat ze niet altijd computerspelletjes mogen spelen of niet goed weten wat ze binnen kúnnen doen.

Kinderen hebben niet veel nodig om zich te vermaken, zo blijkt maar weer eens. Favoriet zijn: over een boomstam lopen (91%), voetballen op een grasveld (88%), sneeuwballen gooien (80%), klimmen in een boom (66%), een taart, cake of koekjes bakken (65%) en zwemmen in een zwembad (62%).

Natuurmonumenten vindt het schrijnend dat kinderen natuur niet zien als een onderdeel van hun dagelijks leven maar iets waar je georganiseerd naartoe gaat, zoals 91% van de kinderen antwoordt. De organisatie doet een oproep aan volwassenen om kinderen meer ruimte te bieden om overal, altijd en dichtbij natuur te ervaren zonder afhankelijkheid ván volwassenen.

Als oplossing heeft Natuurmonumenten voor alle kinderen OERRR bedacht, een initiatief waar zich inmiddels 65.000 kinderen voor hebben aangemeld.

[Foto via natuurmonumenten.nl]

OERRR-kaarten laten kinderen de natuur ontdekken

Door de ogen van een kind ziet de natuur in Nederland er anders uit. Dat is het uitgangspunt van het vandaag gepresenteerde initiatief ‘OERRR’ van Natuurmonumenten. Kinderen en ouders worden hiermee gestimuleerd om natuur en buiten zijn volop te beleven. Met OERRR biedt Natuurmonumenten naar eigen zeggen kinderen de ruimte om buiten te spelen, de fantasie te prikkelen, angsten te overwinnen, te leren vertrouwen op zichzelf en in contact te komen met dieren en planten.

"Alle kinderen in Nederland hebben recht op de natuur."

Buiten spelen is lang niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Ten onrechte, vindt Natuurmonumenten. Ieder kind moet natuur kunnen vinden, waar hij/zij ook woont. Met OERRR wil Natuurmonumenten kinderen en ouders weer inspiratie geven om het buitengevoel te beleven en verbonden te raken met de natuur. Natuurmonumenten roept alle kinderen in Nederland daarom op zich aan te sluiten bij OERRR. Ieder kind kan zich kosteloos via zijn of haar ouders aanmelden om OERRR te gaan beleven. Ze krijgen elk jaargetijde een set OERRR-kaarten en ander materiaal om geïnspireerd te raken de buitenlucht op te zoeken.

Het zijn kaarten op handzaam formaat met speel-, knutsel- en weetopdrachten waarvoor je alleen maar de deur hoeft uit te stappen. Dat levert spannende ervaringen op in de buitenlucht. Daarnaast staan er op de OERRR-kaarten verrassende natuurweetjes en tips. Hoe je bijvoorbeeld het weer kunt voorspellen met een dennenappel, of hoe je net als een egel je onder de bladeren kan verstoppen. Vies worden mag!

[Creatie door Kat & Muis en Linden & Barbosa]

Kids en Jongeren Marketing blog website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright © 2021