Jongeren vinden Facebook-pagina van merken niet geloofwaardig, aldus InSites-onderzoek

Slechts 2% van de 15- tot 25-jarige Nederlanders vindt de pagina van een merk op Facebook een geloofwaardige bron van informatie over het product. Even laag scoren reclame of wat een concurrent over het merk zou vertellen. Wat gewone consumenten op online fora en blogs schrijven, is dan wel weer voor 28% van de Nederlandse jongeren geloofwaardig; ook wat vrienden hen vertellen over een merk of product (13%) behoort net als de mening van andere merkgebruikers (18%) tot de top drie van meest betrouwbare bronnen.

Dit blijkt uit een internationale studie* van InSites Consulting. De meeste bedrijven over-investeren dus in hun aanwezigheid op sociale media? “Dat denk ik niet”, zegt Joeri Van den Bergh, generatie Y-expert bij InSites en auteur van het bekroonde boek How Cool Brands Stay Hot. "Het is vooral een goede illustratie van hoe deze generatie zich erg bewust is van de marketingstrategie van een bedrijf. Aangezien jongeren vooral veel belang hechten aan de mening van hun vrienden en andere gebruikers van een product of merk, moeten bedrijven net het woord laten aan deze groepen."

"Wanneer merken hun sociale media écht sociaal gebruiken door feedback en conversaties van gewone consumenten op hun pagina’s toe te laten in plaats van ze zelf te vullen, dan zijn het wel degelijke nuttige marketinginstrumenten. Het is het enige medium dat op een betaalbare manier die open dialoog mogelijk maakt, maar veel bedrijven gebruiken hun pagina’s nog te commercieel en hopen dan dat jongeren hun merk zo cool vinden dat ze alles ‘liken’ wat ze op hun pagina’s zetten. Zo werkt het echter niet. Het komt er op neer om samen met hen boeiende content te creëren die ze de moeite vinden om te delen met hun vrienden”, aldus Van den Bergh.
 
Maar liefst 85% van de Nederlandse jongeren vindt zichzelf eerlijk en betrouwbaar. Dat is zowat overal op de wereld het geval. Uitschieters zijn Roemenië (95%) en Brazilië (94%), terwijl Indiase jongeren zichzelf relatief het minst betrouwbaar en eerlijk noemen. Toch vindt nog steeds driekwart in India zich wel eerlijk en betrouwbaar. Los daarvan doet ruim een op zes Nederlandse jongeren zich wel eens voor als iemand anders. Dat gebeurt vooral wanneer ze in het gezelschap zijn van mensen met een hogere status dan henzelf (17%), wanneer ze flirten (16%), op een party (16%) of tegenover hun schoonouders (14%). Bij hun leraar of baas durft zo’n 12% wel eens wat minder eerlijk te zijn. Dat laatste cijfer is opvallend hoog bij Duitse jongeren waar liefst eenderde zegt zich anders voor te doen tegenover baas of leraar. Eén op de zes Nederlandse jongeren geeft ook toe zich beter voor te stellen dan de werkelijkheid wanneer ze op zoek gaan naar een nieuwe baan.
 
Al bij al valt het dus nog wel mee met de eerlijkheid van onze jeugd. “Ook dat is een kenmerk van de Millennial generatie”, weet Joeri Van den Bergh. “Trouw blijven aan jezelf is hun definitie van authenticiteit. Ze verlangen diezelfde oprechtheid ook van de merken die ze cool vinden en kopen. Voor een vijfde is authenticiteit één van de belangrijkste karakteristieken van een merk."

Zie onderstaande presentatie voor meer resultaten.

*InSites Consulting heeft 4.065 respondenten tussen de 15 en 25 jaar (Generatie Y) uit 16 landen ondervraagd: de Verenigde Staten, Brazilië, Rusland, Indië, China, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Zweden, Denemarken, Polen, Roemenië, Italië, Spanje, Nederland en België.

IVO Monitor Internet en Jongeren 2010-2012: ‘Liever twitteren dan roken’

Het IVO heeft afgelopen week het Center for Behavioral Internet Science gelanceerd; op Internetscience.nl deelt het wetenschappelijk bureau vanaf heden de nieuwste cijfers over normaal en problematisch gebruik van social media en internet. Tijdens een seminar over dit onderwerp liet Laura van Duin zien hoe internetverslaving eruitziet (pdf) en presenteerde Tony van Rooij resultaten van onderzoek naar internet- en smartphonegebruik onder Nederlandse jongeren (pdf) – interessante gegevens die het delen waard zijn!

In een factsheet (pdf), gebaseerd op langlopend IVO-monitoronderzoek naar internet en jongeren, wordt op heldere wijze het (mobiele) gebruik van sociale media en games inzichtelijk gemaakt. De percentages zijn representatief voor alle Nederlandse jongeren in de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs (leeftijd 12 tot en met 15). Dit zijn de belangrijkste bevindingen:

  • Twitter is de populairste nieuwe internetapplicatie; het percentage jonge gebruikers nam toe van 7% in 2010 naar 57% in 2012.
  • Jongeren besteden de meeste tijd op het internet aan Twitter, online gamen, YouTube, instant messenger en sociale netwerken.
  • Meisjes besteden meer tijd dan jongens aan Twitter, instant messenging en sociale netwerken, jongens winnen het op het gebied van gamen en downloaden. 
  • In 2012 heeft 56% van de jongeren een smartphone, terwijl bijna 33% een tablet-computer heeft (zoals een iPad).
  • De meest populaire applicaties op de smartphone zijn YouTube, chatdiensten (Google Talk, MSN, Whatsapp) en sociale netwerken zoals Facebook, Hyves en Twitter.
  • Problematisch (‘verslavend’) internet- en gamegebruik is tussen 2010 en 2012 toegenomen; het gebruik van sociale media via de mobiele telefoon wordt door 5% van de jongeren (meer meisjes dan jongens) als problematisch ervaren.

'Social media-junk op komst', kopte Metro onlangs. Niet een heel onrealistische verwachting,  als je kijkt naar onderstaand overzicht van de ontwikkeling van het percentage jongeren dat een bepaalde applicatie gebruikt. Maar liever twitteren dan roken, is de gedachte…

Zie Internetscience.nl voor veel meer info.

Kids en Jongeren Marketing blog website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright © 2021