Dennis Hoogervorst

Sinds 2000 schrijf ik over jongerenmarketing en aanverwante zaken, per september 2012 als hoofdredacteur van kidsenjongeren.nl. Gewoon omdat het kan en omdat dit de allerleukste doelgroep is. Onafhankelijk en zo objectief mogelijk, op persoonlijke titel. Ter informatie, ter inspiratie. Reacties kan je hieronder plaatsen, vragen en ideeën kan je mailen naar dennis@kidsenjongeren.nl, overige interesses kan je volgen via @dhoogervorst op Twitter, linken kan via LinkedIn en Last.fm.

YoungWorks laat jongeren nadenken over hun gedrag op sociale media: ‘Hou je duim onder controle met de duimkorf’

Jongeren tussen de 12 en 15 zijn de hele dag druk met appen, snappen, grammen, liken en sharen. Dit gebeurt niet altijd weloverwogen en daarom vroeg het Ministerie van OCW aan YoungWorks om iets te bedenken om jongeren beter te laten nadenken over hun gedrag op sociale netwerksites. Het bureau voor jongerencommunicatie trok de conclusie dat tieners eigenlijk continu met hun duimen in de weer zijn: “Een heel simpel probleem, waar we ook een hele simpele oplossing voor hebben bedacht: de duimkorf.”

Met onderstaande video, advertenties en een printbare duimkorf (pdf) is de campagne op Facebook verspreid. Daarnaast hebben negen social influencers op Instagram op hun eigen manier over de campagne gepost naar hun (in totaal) 500.000 volgers.

[vimeo 130198869 w=570 h=321]

Jongeren herkennen zichzelf en vrienden in de film, praten erover op Facebook en Instagram en delen de campagne met elkaar, zo was de bedoeling. Op die manier zijn volgens de makers bijna één op de vier jongeren (150.000-200.000) in de leeftijd 12-15 jaar bereikt. Maar of ze daarmee van D.A.D.H.D. (Duimen Alle Dagen Heel Druk) ‘genezen’ zullen zijn? 

Suske en Wiske komen naar je toe met ‘De Zinderende Zomertour’

Afgelopen zaterdag werd het startschot gegeven van De Zinderende Zomertour van Suske en Wiske. Deze zomertournee draait rond het 70-jarige bestaan van de stripreeks en ging van start in Drenthe op het kinderevenement Alles Kids. Komende periode zullen nog 12 andere plaatsen in België en Nederland bezocht worden. Standaard Uitgeverij wil met deze tour en het feestjaar rond de reeks aantonen dat ‘Suske en Wiske’ anno 2015 nog steeds een sterk merk is. Je las hier, hier en hier afgelopen tijd over diverse spin-offs, maar in 2015 staan de klassiek figuren dus weer centraal.

De Zinderende Zomertour biedt kinderen activiteiten in en om een heuse stripmobiel: je kunt zelf een strip tekenen met Suske en Wiske in de hoofdrollen, een foto nemen bij de teletijdmachine van professor Barabas of puzzelen met Schanulleke.

zomertour

De Zinderende Zomertour maakt deel uit van een groter programma rond 70 jaar Suske en Wiske. Zo kan je deze zomer onder meer ook 70 strips uit de reeks verzamelen via de krant Het Laatste Nieuws, een bezoek brengen aan de tentoonstelling rond Suske en Wiske in Wenduine en zelf het verhaal van album 332 mee bepalen via Facebook. Suske en Wiske krijgen ook een vaste stek op het Cartoonfestival in Knokke.

Het feestjaar gaat verder dit najaar met op het programma onder meer een Suske en Wiske-musical door Music Hall en Van Hoorne Entertainment. Het startschot van de musical wordt in oktober gegeven in Nederland en de productie zal door Nederland en Vlaanderen touren tot 2016. Op 19 december 2015 komt er een heus verjaardagsfeest als slot van een jaar vol Sus en Wis.

Monitor Jeugd en Media 2015: ‘Grote verschillen in mediagebruik tussen jongeren’

De meeste jongeren maken bewust gebruik van digitale media, afhankelijk van het doel; vrije tijd, persoonlijke ontwikkeling of schoolwerk. Er zijn grote verschillen in mediagebruik tussen jongeren van verschillende leeftijden, onderwijsniveaus en geslacht. Dit blijkt uit de Monitor Jeugd en Media 2015* (pdf) die Kennisnet en Mediawijzer.net vandaag, tijdens de Mediawijzer.Netwerk Experience (MNX), presenteren. Het fraai vormgegeven én inhoudelijk interessante rapport brengt in beeld hoe jongeren media inzetten voor school en hobby’s, vooral digitale media als tablets, smartphones en laptops. 

Volgens de onderzoekers lijken jongeren van lagere onderwijsniveaus (vmbo basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerwegen) minder te profiteren van voordelen die media kunnen bieden voor schoolprestaties dan andere jongeren. Bij hogere onderwijsniveaus zetten jongeren media functioneler in maar ze laten zich er tegelijkertijd meer door afleiden. Meisjes gebruiken sociale media consequent meer om school- en huiswerk samen met klasgenoten te maken dan jongens.

Dit zijn de belangrijkste andere onderzoeksresultaten: 

 • 99% van de 13-18-jarigen heeft een mobiele telefoon (meestal een smartphone), bij de 10-12 jarigen is dat 78%;
 • De meeste jongeren gebruiken hun smartphone vooral voor het versturen van berichtjes, daarna worden bellen, foto’s maken, muziek luisteren, filmpjes kijken en spelletjes spelen het meest genoemd — meisjes gebruiken meer apps (gemiddeld 13,8) dan jongens (11,2);
 • Meisjes zijn geïnteresseerder in de sociale functies van media dan jongens en lijken meer last te hebben van de druk die deze media op kunnen leggen;
 • Jongeren van 13-18 jaar laten zich vaker bewust afleiden dan jongere kinderen (door berichtjes te sturen, filmpjes te kijken of sociale media te gebruiken);
 • Slechts 11% van de respondenten vindt school-apps net zo goed en mooi als de apps en games die ze privé gebruiken — school-apps zijn vaak niet meer dan ‘boeken achter glas’;
 • 26% van de jongeren zoekt via YouTube extra uitleg over de lesstof van school, 45% gebruikt internet om zichzelf te overhoren (bijvoorbeeld wrts.nl om woordjes te oefenen;
 • WhatsApp, Facebook en Instagram zijn dé levensaders voor jongeren, maar ze geven nog steeds de voorkeur aan face-to-face contact;
 • Hooguit een derde van de ouders doet volgens de respondenten aan actieve mediaopvoeding (regels afspreken, afspraken maken, commentaar geven op media-uitingen);
 • Áls ouders aan (actieve) mediaopvoeding doen, focussen ze vooral op de risico’s, en besteden ze minder aandacht aan de kansen en het plezier die media kunnen bieden;
 • Media worden gebruikt ter ondersteuning van hobby’s en interesses, vooral om informatie te vergaren

In onderstaande grafiek wordt het gebruik van beeldschermmedia weergegeven. De mobiele telefoon wordt verreweg het vaakst gebruikt, gevolgd door de televisie. De meeste jongeren gebruiken deze apparaten elke dag.

gebruik van beeldschermmedia

Jongeren maken nog maar weinig gebruik van gedrukte media (zie onderstaand figuur). Vooral kranten en huis-aan-huis bladen worden maar mondjesmaat gelezen. Stripboeken en fictie (romans), en in iets mindere mate tijdschriften en non-fictie boeken, worden door ongeveer 1 op de 3 jongeren maandelijks, wekelijks of dagelijks gebruikt.

gebruik van gedrukte media

De initiatiefnemers van het onderzoek leggen vooral de nadruk op de verschillen in mediagebruik:

Jongeren van lagere onderwijsniveaus gebruiken media wat minder voor hun schoolprestaties dan andere jongeren. Ze nemen ook wat meer gezondheidsrisico’s. Zo staan ze bijvoorbeeld minder stil bij mediagebruik in het verkeer, het volume van oortjes of hun houding bij langdurig computergebruik. Lager opgeleide jongeren lijken dus minder te profiteren van de mogelijkheden die media bieden voor schoolwerk.

“Het is belangrijk dat we gelijke digitale kansen voor iedereen bevorderen. Niemand is gebaat bij een groeiende ongelijkheid in digitale vaardigheden.” aldus Remco Pijpers, coördinator van het onderzoek, expert jeugd en digitale media bij Kennisnet. Vooral lager opgeleide jongeren zeggen meer behoefte te hebben aan gedigitaliseerd onderwijs. “Media bieden jongeren nieuwe en andere manieren van leren” aldus Mary Berkhout, Programmamanager van Mediawijzer.net. “Uit het rapport blijkt ook dat jongeren van 13-18 en lager opgeleide jongeren meer mediawijsheid-onderwijs willen. Ze willen dus niet alleen meer mediagebruik in de les, maar ook leren er wijs mee om te kunnen gaan.”

Bij hogere schoolniveaus zijn jongeren actiever met media en ze gaan er ‘slimmer’ mee om dan de andere groep. Slim in de zin van zowel samenwerken als het uitwisselen van kennis en informatie via sociale media. Zij zijn ook eerder geneigd media functioneel toe te passen voor hun persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld door het bekijken van informatieve filmpjes.

[*Het onderzoek Monitor Jeugd en Media 2015 is een initiatief van stichting Kennisnet, in samenwerking met Mediawijzer.net, om de manier waarop kinderen (van 10 t/m 12 jaar) en jongeren (van 13 t/m 18 jaar) media gebruiken voor school en vrije tijd in kaart te brengen. Het veldwerk is uitgevoerd van 15 t/m 22 april 2015 door TNS Nipo; 1.741 kinderen en jongeren van 10 t/m 18 jaar vulden de vragenlijst in. De uitkomsten zijn representatief voor deze leeftijdsgroep.]

Bij kwart 5-25-jarigen is minimaal één label vastgesteld: ‘Maar ook unieke passies en talenten’

Op basis van het grootschalige onderzoek De TwinQ van kinderen & jongeren anno nu zijn weer nieuwe resultaten gepubliceerd. Vorige maand las je al dat de jeugd intuïtiever en sensitiever is dan gedacht, vaak (over)gevoelig voor allerlei prikkels: ‘Generatie Zenz’. Aanvullend heeft TwinQ gekeken naar ‘labels’ als hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid, dyslexie, ADHD, ADD, hyperactiviteit en autisme. Wat blijkt: bij bijna één op de vier 5-25 jarigen is minimaal één label vastgesteld. Als ook het vermoeden hiervan meegeteld wordt, loopt het percentage op tot meer dan 40%, bij 9-12-jarigen zelfs 50%. 

(Klik op de afbeelding hier linksboven voor een grafiekje met de onderverdeling van deze labels.) 

Tijdens haar gesprekken met de respondenten in het onderzoek viel het Angela Weghorst van TwinQ op dat kinderen en jongeren met minimaal één label ook anderszins erg sensitief zijn, elk op hun eigen, unieke manier. Nog meer dan anderen geven zij bijvoorbeeld aan het ‘paranormale’ en ‘helderziendheid’ leuk te vinden en/of goed te kunnen, zoals in onderstaand schema is weergegeven. 

labels vs andere zakenkopie

Mede door bovenstaande uitkomsten en versterkt door de vele gesprekken, ontstond bij Weghorst de theorie dat kinderen en jongeren met een ‘label’ wellicht een aantal ‘voelsprieten’ verder hebben ontwikkeld dan anderen, dat dat ze die mogelijk daar inzetten waar hun hart naar uit gaat. Hoewel ze deze theorie niet hard kan maken, klinkt het aannemelijk, en wordt wel aantoonbaar gemaakt dat er daadwerkelijk een samenhang bestaat tussen een specifiek label en de passies en talenten van kinderen en jongeren met dat label. Een gevalletje ‘elk nadeel heeft z’n voordeel’? Weghorst roept op om rekening te gaan houden met de unieke passies en talenten van onze kinderen en jongeren en hen te ondersteunen in de weg om hun mooiste zelf te kunnen ontwikkelen.

Lees meer op de website van TwinQ.

Kortjes: prinsje maakt Crocs trending, digitale detox rukt op, Ikea stopt met frisdrank, Drank & Drugs een hit, en meer (week 25, 2015)

Kinderen en jongeren zijn continu in het nieuws. De meest lezenswaardige/opvallende berichten uit andere bronnen verzamel ik wekelijks in een post met ‘kortjes’ – oneliners met een linkje naar het oorspronkelijke artikel. KLIK & LEES MEER:

Believe it or not, but armpit hair is the latest trend among women on Instagram — many have even begun dying their armpit hair, receiving plenty of praise and criticism in the process (Bored Panda)

The fanny pack is back; what used to be a major fashion faux pas is now trendier than ever —especially on college campuses (Business Insider)

Whilst Crocs have long been deemed a Marmite trend, they’re getting set to become the shoe of the summer thanks to a certain royal style icon (DailyMail)

The launch of Pixar’s latest animated film, Inside Out, is imminent; while most will watch the film for its story and animation, there’s an interesting backstory — the film’s director, Pete Docter, consulted extensively with psychologist Paul Ekman (Forbes)

A major fear about legalizing medical marijuana in the US has been that it would make the drug more accessible for young people to use recreationally — so far that hasn’t been the case, according to a new study published in the journal Lancet Psychiatry (QZ)

Dads are eager to get their kids hooked on the same cartoons they loved as children; in a Netflix poll 85% of dads said they had big plans to indoctrinate their progeny with the same cartoons that filled their own Saturday mornings (Mashable)

Via footage culled from across the Internet, Dove’s Men+Care division treats us to to the spontaneous, real-life reactions of 12 different guys as they learn they are going to be fathers: “Real strength means showing you care, even from the very first moment” (Adfreak)

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=R0-5HORRXU0]

For all the attention that’s been paid to millennial moms lately, their counterparts have gone curiously understudied; millennial dads are more likely to participate in household chores and decisions, do the shopping, and use technology (Digiday)

A preschool housed within a retirement home is changing the lives of seniors and toddlers alike; the Intergenerational Learning Center (ILC) is a childcare facility that allows infants-to-5-year-olds interact with elderly residents through structured and unstructured activities (Bored Panda)

The team behind Noshi has come up with a way to trick kids into eating their fruits and veggies, while keeping them engaged and entertained; Noshi’s Edible Food Paint pouches make eating healthy easy and fun, as kids are encouraged to play with their food (Cool Hunting)

Well informed shoppers, focused on quality and value, are now going all over town to find the right products at the right prices; consumers, particularly Millennials, rely on the influence of their personal network to help them make these decisions (Chicago Tribune)

Teens are best thought of as their own personal social media managers: “We were surprised by the teens’ exceptional awareness of which of their posts most engage their followers, even down to the time of day and the type of content they post” (Campaign)

At its E3 press conference, Microsoft showed the general public how its upcoming HoloLens wearable holographic computer will work with Minecraft, the game it acquired for $2.5 billion last year — and judging by Twitter, the world is ready (Business Insider)

Researchers at the University Of Tennessee At Knoxville have confirmed what kids believe they already know – that some video gaming can be as physically intense for younger gamers as playing outside (TechCrunch)

Google’s YouTube video unit rolled out a new app and website, called YouTube Gaming, that streams live and recorded videogame play; it will be available this summer, starting in the U.S. and U.K. (WSJ)

YouTube stars have entered the realm of G.I. Joe, Barbie and Disney characters with Tube Heroes, a new line of toys from Jazwares – featuring action figures, plushies and role play accessories inspired by a roster of nearly 40 top digital influencers (StreamDaily)

Snapchat’s chief executive, Evan Spiegel, posted the company’s latest video to YouTube, a tutorial on how the app works, and why 100 million people—mostly young kids—are on it all the time: “They are using photographs to talk” (Adweek)

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=ykGXIQAHLnA]

Jongeren geven steeds meer de voorkeur aan het internet voor hun nieuwsconsumptie; televisie verliest aan belang, zo blijkt uit een internationaal onderzoek van het Reuters Institute for the Study of Journalism van de universiteit van Oxford (fd.)

Vakantie hoort echt vakantie te zijn, dus dat betekent uitrusten zonder afleiding van een smartphone of tablet; in navolging van de VS en Japan, introduceren ook verschillende hotels in Groot-Brittannië en Ierland ‘digitale detox’arrangementen (Webwereld)

Waar menig ouder er maar niet in slaagt om zoon of dochter te behoeden voor de gevaren van een pintje (of meer) te veel, bleek dat voor sociale netwerksites een fluitje van een cent; jongeren willen namelijk niet langer dronken gefotografeerd worden (HLN)

Het aantal jongeren in het secundair onderwijs dat van tijd tot tijd een sigaret opsteekt, is opnieuw fors aan het stijgen, naar 25,1% in het schooljaar 2013-2014, blijkt uit het meest recente jaarrapport van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (Nieuwsblad)

Jongeren kunnen nog steeds veel te makkelijk aan alcohol en sigaretten komen, blijkt uit onderzoek dat staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) heeft laten doen (NU.nl)

Het gebruik van cannabis drijft steeds meer tieners tussen 15 en 19 jaar oud naar de hulpverlening, blijkt uit het meest recente rapport van de Vlaamse Vereniging van Behandelingscentra Verslaafdenzorg (VVBV) voor het jaar 2013 (De Standaard)

Kinderen zijn er achter gekomen dat ze slagroompatronen kunnen gebruiken om high te worden van het lachgas dat erin zit; gedragsdeskundige Kees van Overveld vreest dat het spul een opstapje is naar het gebruik van softdrugs op jonge leeftijd (Metro)

Het gelegenheidsduo Lil’ Kleine & Ronnie Flex zorgt er voor dat de GfK Single Top 100 een nieuwe lijstaanvoerder krijgt (EB); het nummer Drank & Drugs draagt een antiideologie uit van vernedering en neerslachtigheid, stelt Boris van Meurs, student aan de Universiteit Utrecht (de Volkskrant) (NB voor kinderen is een versie onder de naam Chips & Cola gemaakt, met dank aan Giel)

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=_swivbEsD50]

Haribo deelt tijdens de dagen dat de Tour de France in de Benelux is in totaal 210.000 zakjes snoep uit; tijdens het hele evenement loopt dat aantal op tot 1,5 miljoen (Distrifood)

Ikea Nederland verkoopt vanaf midden september geen frisdrank meer, maar ‘fruitwater’: “Dit is de volgende stap in ons streven om de Ikea-restaurants gezonder en verantwoorder te maken” (NU.nl)

Hoewel kinderen over het algemeen wel willen leren waar onze voeding vandaan komt, blijkt hun kennis daarover nog te wensen over te laten, concludeert Fairtrade Belgium uit een enquête bij 600 lagereschoolkinderen uit 30 klassen in Vlaanderen en Wallonië (De Morgen)

De nieuwe Europese campagne van het GroentenFruit Bureau, ter promotie van paprika’s, richt zich op moeders met jonge kinderen; Tijd voor Paprika moet hen helpen om op ieder gewenst moment op een gemakkelijke manier een smaakvol en gezond gerecht te maken (AGF)

Het aantal hartaanvallen onder jongeren neemt toe, blijkt uit onderzoek van de internationale denktank OESO; een gezonde levensstijl zou volgens de onderzoekers veel meer aandacht moeten krijgen (BNR)

Kinderen moeten dagelijks twee uur buiten zijn, niet te lang op telefoon of tablet kijken en vooral niet ‘s avonds in bed nog lezen; daarmee kunnen ze voorkomen dat ze ernstig bijziend worden, zegt oogonderzoeker Virginie Verhoeven (nrc)

Zit je daar op je stageplek – om die felbegeerde werkervaring op te doen – terwijl je al een diploma hebt, je werkt tot je een ons weegt en krijgt weinig geld, maar je krijgt nog steeds geen contract — het overkwam Laura Hoogstra, die zich meldde zich bij het meldpunt stagemisbruik (Trouw)

De werkloosheid onder jongeren is vergeleken met een jaar eerder gedaald; was in mei 2014 nog 13% van de jongeren werkloos, in mei 2015 was dit 11,1% — steeds meer jongeren meldden zich op de arbeidsmarkt, op zoek naar een baan (NOG)

De overgang van basis- naar voortgezet onderwijs is één van de grootste veranderingen in de schoolloopbaan van leerlingen; uit promotieonderzoek blijkt dat door kinderen in groep 8 te leren hoe ze zelf hun leren kunnen sturen, ze beter voorbereid zijn op die overstap (Nieuws.nl)

Britse actievoerders hebben een campagne gelanceerd die de regering oproept om het schieten van gaatjes in de oren van baby’s en peuters illegaal te verklaren: “Een vorm van wreedheid, waarbij onnodig ernstige pijn en angst bij kinderen worden toegebracht” (Welingelichte Kringen)

Met het project Rond de wereld in 80 dagen werden bassischoolleerlingen in Friesland uitgedaagd om vaker en veiliger te fietsen; verkeer, fietsveiligheid en cultuur stonden centraal, en het doel werd gehaald (Verkeersnet)

Om te tonen wat er kan gebeuren wanneer papa’s wél hun gevoelige kant laten zien, vroeg het team van Echo Stories tien vader/kind duo’s om deel te nemen aan hun project, waarbij de kinderen hun vader één simpele vraag moesten stellen: “waarom ben je trots op mij?” (HLN)

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=aSnKNXuw5TE]

De meeste klassieke cadeaus voor Vaderdag, zoals gereedschap of een boek, zijn dit jaar goedkoper dan vorig jaar; dit in tegenstelling tot de algemene prijsstijging van consumentengoederen en -diensten van 1,1 procent in dezelfde periode (CBS)

Millennial dads hebben een positief wereldbeeld en zijn bereid om geld uit te geven; ze hebben bovendien vertrouwen in de economie en zijn daardoor – in vergelijking met leeftijdsgenoten zonder kinderen – ontvankelijker voor toenadering door merken (Marketing Online)

Standaard Uitgeverij verwerft de Nederlandstalige rechten op Marvel Comics (WPG, persbericht)

En tot slot, klik hier om 18 In The Bay te bekijken, een project/website die de vraag probeert te beantwoorden hoe het nu is om 18 te zijn (Medium.com), of klik hier voor de beste zomerbanen top 10 (YoungCapital)

Technisch talent met festivalervaring kan solliciteren (en herinneringen registreren) bij Nedap op Lowlands

Solliciteren op Lowlands? Het kan bij Nedap, een bedrijf dat technisch talent met festivalervaring dit jaar de kans geeft om een sollicitatiegesprek te voeren op het festival. Nedap zegt ondernemerschap en eigenzinnigheid te stimuleren: “Niks corporate harnas; onze medewerkers staan ook lekker op Lowlands. Authenticiteit, eigenzinnigheid, betrokkenheid en korte lijnen; dat zijn de belangrijkste kenmerken van Nedap.” De dresscode voor dat sollicitatiegesprek is flexibel, net als de vacature. Men is op zoek naar betrokken, eigenzinnige en creatieve software developers.

Hoe het werkt: onder sollicitanten worden twee kaarten voor Lowlands 2015 weggegeven — wie de komende tijd bij Nedap solliciteert, kan straks zomaar backstage op Lowlands tegenover CEO Ruben Wegman zitten. Met onderstaande concert-/sollicitatieposter wordt de actie met een knipoog onder de aandacht gebracht; de fictieve bandnamen zullen voor kandidaten geen onbekende begrippen zijn.

SollicitatiePoster

De aanwezigheid van Nedap op Lowlands gaat verder dan sollicitatiegesprekken. Want ook dit jaar schiet Nedap festivalbezoekers te hulp met slimme technologie om herinneringen te maken en te registreren onder het mom ’the memories: the good, the bad, the ugly’. Vorig jaar meldden zich maar liefst bijna 12.000 Lowlandsbezoekers voor het gratis polsbandje voorzien van een RFID-chip. Nedap deelt deze bandjes, die zijn bedacht en ontwikkeld door een club van jonge medewerkers, dit jaar opnieuw uit.

“De polsbandjes houden met slimme technologie bij waar je bent, met wie je bent en naar welke optredens je gaat. Zo wordt door in te checken bij de verschillende artiesten, automatisch een Spotify-playlist aangemaakt, zodat je het festivalsfeertje naderhand gemakkelijk thuis kunt oproepen. Ondertussen leggen de fototeams jou en je vrienden vast, helpt de friend finder je om je vrienden terug te vinden en kunnen foto’s automatisch aan een facebook account worden gelinkt. Naderhand wordt alles in een compleet en persoonlijk festivalreport gegoten dat na Lowlands per email wordt verstuurd. Kortom: technology that matters.”

Vorig jaar werd maar liefst 114.493 keer ingecheckt met het begeerde RFID-polsbandje, dat aan te vragen is via nedapatlowlands.nl. Langskomen bij Nedap’s Memory Meeting Point op Lowlands kan natuurlijk ook. Hieronder een impressie van hoe het er in 2014 aan toeging. Behoorlijk cool, in meerdere opzichten.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=9gqoaVdfvzM]

Mooi voorbeeld van een sponsor die toegevoegde waarde biedt, en van ‘practice what you preach’ bovendien.

[Spaaractie] Kinderen moeten met hun ouders mee naar Total voor ‘Binnenstebuiten’-zomerproducten

Wie nu tankt bij Total, spaart voor zes strandproducten van de nieuwste Disney•Pixar-film Binnenstebuiten (oorspronkelijke titel: Inside Out). Bij elke tien liter aan brandstof krijgen klanten één actiesticker, bij vijf actiestickers is een spaarkaart vol. Met een volle spaarkaart en bijbetaling van minimaal €1,50 en maximaal €3 (of minimaal 250 en maximaal 500 TOTAL Clubpunten), kan men meteen een beachtennisset of opblaasband mee naar huis nemen. Via de Facebook-pagina van Total worden tevens tickets voor de première van de film weggegeven.

Want ook hier geldt dat alle partijen profiteren van deze promotie: Total trekt meer klanten, de film krijgt nog meer aandacht en consumenten bemachtigen merchandising voor een prikje. Hieronder zie je de commercial voor de spaaractie.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=3K-GtpoOIKU]

En dit is een overzichtje van de zomerartikelen die verkrijgbaar zijn.

binnenstebuiten spaaractie

De actieperiode loopt van 1 juni t/m 31 augustus 2015. Op = op.

GfK-onderzoek naar trends in digitale media & entertainment: ‘Bijna alle jongeren bezitten een smartphone’

Het aantal bezitters van tablets en smartphones blijft jaarlijks met enkele procenten groeien. Inmiddels heeft 65% van de Nederlanders van 13 jaar en ouder een tablet in bezit (8,6 miljoen personen). Door het stabiele aantal bezitters van een vaste computer (60%), zijn er nu meer tabletbezitters (65%) dan desktopbezitters. Van de Nederlanders heeft 80% (10,6 miljoen) een smartphone. Jongeren zonder smartphone bestaan echter nauwelijks nog; 96% van hen is in het bezit van een dergelijk toestel. Er zijn meer jongeren die appen (84%) dan bellen (76%) met hun smartphone.

Het aantal Nederlanders met een actief Facebook- (74%) en Twitter-account (30%) blijft stabiel, ook onder de jongeren (13-19 jaar), respectievelijk 89% en 52%. Instagram, Pinterest en Snapchat groeien, met name onder jongeren. Dit blijkt uit de resultaten van het onderzoek GfK Trends in Digitale Media & Entertainment* die vandaag bekend zijn gemaakt. Dit onderzoek verschaft inzicht in bezit en gebruik van mobiele apparaten en digitale media.

Het bezit van tablets blijft licht groeien, van 61% (december 2014) naar 65% (juni 2015). Met name het tabletbezit onder jongeren stijgt behoorlijk. In december 2014 was nog 50% van de jongeren in het bezit van een tablet. In juni 2015 zijn er 57% tabletbezitters onder deze doelgroep. Nog steeds lopen de jongeren hiermee iets achter op totaal Nederland (65%). Ook het aantal Nederlanders met een smartphone blijft met enkele procenten groeien, van 76% naar 80%. Onder de jongeren is slechts 4% niet in het bezit van een smartphone. 

Zowel het aantal jongeren met een Facebook-account als met een Twitter-account blijft stabiel. Nog steeds 89% van de jongeren heeft een Facebook-account (versus 74% van het totaal aantal Nederlanders). Meer dan de helft van de jongeren (52%) heeft een actief Twitter-account (versus 30% totaal Nederlanders). Van een daling van het aantal jongeren met Facebook-accounts is dus geen sprake in Nederland. Onder alle Nederlanders groeit Instagram (13% in december 2014 naar 18% juni 2015), Pinterest (van 10% naar 17%) en Snapchat (van 6% naar 9%). Op zowel Snapchat als Instagram is zelfs meer dan de helft van de jongeren actief.

Tot slot nog wat andere resultaten uit het periodieke onderzoek van GfK:

 • Slechts 1,5% van de Nederlanders zegt een smartwatch te hebben. Ten opzichte van dec. 2014 neemt de aanschafintentie af van 17% naar 11%.
 • 38% van de Nederlanders maakt gebruik van betaalde Video on Demand-diensten (36% in december 2014). De jongeren zijn vaker bereid om te betalen voor het kijken naar films en series. Onder 13-19 jarigen is het gebruik van betaalde VODdiensten 53%. Op welke devices er gekeken wordt, verschilt niet veel: 51% kijkt via TV, 49% via een mobiel apparaat.
 • Sociale media zijn nog steeds onder jongeren het meest populair. De 13-19 jarigen hebben zowel meer Facebook- en Twitter-accounts alsook Instagram, Pinterest en Snapchat.

*Het onderzoek is uitgevoerd door GfK en bevat twee modules. Trends in Digitale Media is uitgevoerd door GfK in samenwerking met PMA. De steekproef bestaat uit 1.258 Nederlanders van 13 jaar of ouder die gebruik maken van internet en is representatief voor 13.250.000 internetters. Dit onderzoek wordt twee keer per jaar uitgevoerd en gaat in op het gebruik van mobiele devices in het algemeen, en specifiek voor het gebruik van media. Trends in Digitaal Entertainment is uitgevoerd onder een extra steekproef van 1.010 gebruikers van video on demand en/of streaming muziek. Het onderzoek linkt het bezit en gebruik van connected devices aan digitale entertainment content zoals, VoD, streaming muziek en games. Het onderzoek verschijnt twee keer per jaar. Beide rapporten zijn tegen betaling te verkrijgen bij het onderzoeksbureau.

[Afbeelding: Samsung Galaxy S6]

Spannende paardenfilm ‘The Legend of Longwood’ te zien in openluchtbioscoop CHIO

Meisjes en paarden, het blijft een succesformule. Dubbelleuk voor de doelgroep: een spannende paardenfilm kijken met op de achtergrond het gebries en hoefgetrappel van echte viervoeters. Dat kan dit jaar tijdens CHIO Rotterdam. Speciaal voor kinderen vertoont het Concours Hippique International Officiel in een openluchtbioscoop The Legend of Longwood. Maar het zijn niet alleen de bezoekertjes van CHIO die de avonturenfilm bekijken, ook hoofdrolspeelster Lucy Morton en actrice Thekla Reuten zijn aanwezig en beantwoorden achteraf vragen van het publiek.

Voor kinderen worden tijdens CHIO verschillende activiteiten georganiseerd in het Indofin Kinderdorp, dat vier dagen lang geopend is. De openluchtbioscoop is onderdeel van de jeugdochtend komende zondag, die om 10:00 uur van start gaat. Het CHIO vindt van donderdag 18 t/m zondag 21 juni 2015 plaats in het Rotterdamse Kralingse Bos. Drie bedrijven slaan de handen ineen om van het Kinderdorp een succes te maken: het Hofplein Theater, Indofin en NautaDutilh.

The Legend of Longwood is een avonturenfilm met paarden in de hoofdrol. De 12 jarige Micky Miller (Lucy Morton) verhuist met haar moeder Lisa (Thekla Reuten) en broertje van New York naar het dorpje Longwood in Ierland. Haar komst valt samen met de onheilspellende terugkeer van de Zwarte Ridder, die volgens de overlevering nooit rust heeft kunnen vinden omdat zijn dochtertje hem ontnomen is. Micky ontdekt dat zij voorbestemd is om een driehonderd jaar oude vloek te verbreken. Maar eerst moet ze een kudde witte paarden redden en het mysterie van de Zwarte Ridder ontrafelen. Onderstaand de trailer.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=BS3wKHcniQk]

The Legend of Longwood is een Engels gesproken film die geproduceerd is door het Rotterdamse productiebedrijf HollandHarbour. De film werd in ruim twintig landen op kinderfilmfestivals vertoond en won een Silver Griffin op het Giffoni Festival in Italië. De rollen in de film worden grotendeels door Britse en Ierse acteurs gespeeld, maar er is ook een rol weggelegd voor de bekende Nederlandse actrice Thekla Reuten.

De film wordt tijdens de jeugdochtend van het CHIO vertoond in een speciale openluchtbioscoop. Bijzonder is dat de jonge hoofdrolspeelster Lucy Morton en haar filmmoeder Thekla Reuten de voorstelling bijwonen. Het publiek mag ze daarna een half uur lang vragen stellen over de film en natuurlijk over paarden.

Tijdens het evenement wordt ook aandacht besteed aan de kleinere bezoekers. Het Indofin Kinderdorp staat dit jaar in het teken van Robin Hood. Het verhaal van Robin Hood wordt op verschillende manieren verteld. Tijdens de speciale kinderochtend op zondag zal er zelfs een boogschiettoernooi in de Rotterdamse piste plaatsvinden waarbij Robin tegen koning Jan Zonder Land strijdt om de hand van de prinses. En daar zijn natuurlijk ook paarden bij. Verder wordt er in het dorp geschminkt en geknutseld, wordt er met hoefijzers gegooid, kunnen kinderen kastelen bouwen en kunnen kinderen met knuffelpaard Chico op de foto. Het Indofin Kinderdorp is vier dagen lang geopend.

Voor wie denkt betere uitingen te kunnen maken: de NIX18 poster- en bannergenerator

Op Twitter deelde journaliste Lisa Bouyeure vandaag een fotootje van een poster uit de NIX18-campagne*, in haar woorden een mooi voorbeeld van “volwassenen die nog game denken te hebben.” Nu is ze zelf ook geen 16 meer, maar de regel dat je in jongerenmarketing geen jongerentaal-om-hip-over-te-komen gebruikt zou inmiddels bij íedereen bekend moeten zijn. En dan zet je dus niet ‘nog ff no smoke’ op een poster — een miskleun, terwijl de video’s en andere campagnematerialen van Roorda Reclamebureau voor een groot deel wel geslaagd zijn.

Hoe dan ook, een ieder die het beter weet, kan eigen ‘materiaal van NIX’ maken. Sinds begin dit jaar staat namelijk een poster- en bannergenerator online. Op eenvoudige wijze kunnen geïnteresseerden bijvoorbeeld een banner voor hun website of een poster voor hun club, school of vereniging maken. Tekstje invullen, een achtergrondkleur kiezen of een foto uploaden, en hup, downloaden maar. Wie het heel eenvoudig houdt, krijgt dan zoiets:

foreholte nix

Daarnaast is een toolkit beschikbaar met informatie en hulpmiddelen om de dampagne te ondersteunen. Zo zijn huisstijlelementen als logo’s, flyers en video’s beschikbaar.

*De NIX18-campagne is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en een groot aantal partners, met als doel het versterken van de sociale norm ‘niet drinken en roken tot je 18de’. De campagne richt zich op de hele samenleving, meer in het bijzonder de omgeving van jongeren; iedereen zou het normaal moeten gaan vinden als jongeren voor hun 18de niet roken of drinken.

Festivalonderzoek Studio Brussel en Volt: ‘Muziek en sfeer zijn belangrijker dan seks op een festival’

Radiozender Studio Brussel en Eén-programma Volt wilden graag weten hoe het er aan toe gaat met seks op festivals, en dus lanceerden ze de festivalseks-enquête, die door meer dan 17.000 online werd ingevuld. Voor wat betreft de methodologische aanpak niet het meest representatieve onderzoek ooit (de initiatiefnemers zeggen dat de resultaten slechts een indicatie geven), maar ik wil je de resultaten niet onthouden. Van de respondenten gaf zo’n driekwart aan gekust of gesekst te hebben tijdens een festival. Een kwart zoende daar zelfs voor het eerst.

Hieronder zie je welke intieme handelingen de deelnemers aan de poll verrichtten (percentages hebben betrekking op de 13.000 personen die eerder in de vragenlijst hadden aangegeven aan zoenen of seks gedaan te hebben).

festivalonderzoek2

De meerderheid (70%) deed het met zijn of haar partner, 36% met iemand die ze op het festival leerden kennen en 26% met een vriend of vriendin. Opvallend is dat 14% aangeeft zijn of haar partner bedrogen te hebben op een festival. Van de vrouwen zegt 10% dat ze nooit anticonceptie gebruikten bij festivalseks, ook niet wanneer ze seks hadden met een vreemde. Nog opvallender is het condoomgebruik: 28% geeft aan nooit een condoom te gebruiken bij geslachtsgemeenschap met iemand die ze op het festival ontmoet hebben.

En gelukkig: festivalseks is leuk, maar veruit het belangrijkste blijft toch de muziek en de sfeer op een festival. Seks krijgt een score van 2,4 op een schaal van 5 door de ondervraagden, tegenover 4,6 voor muziek en 4,7 voor sfeer.

In onderstaande video delen VRT-medewerkers hun ervaringen.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=ekyw-M0TAqc]

Meer resultaten bij Stu Bru.

Infrabel waarschuwt spoorlopers met fraaiste inzending van creatieve wedstrijd: ‘je laatste selfie’

Infrabelde infrastructuurbeheerder van het Belgische spoornet, deed een paar maanden geleden een oproep aan hogeschool- en universiteitsstudenten om een creatieve en originele visual uit te werken om het grote publiek bewust te maken van de gevaren van spoorlopen. In 2014 stierven negen personen die zich ongeoorloofd langs en op de sporen begaven, meer dan de helft daarvan waren jongeren. Ook veroorzaken spoorlopers veel hinder op het hele spoornetwerk, dus een waarschuwing is blijkbaar nodig. 

De bedoeling van de wedstrijd Je leven is een omweg waard was tweeledig: enerzijds kan Infrabel zelf inspiratie opdoen door getalenteerde jongeren de kans te bieden hun creativiteit de vrije loop te laten. Anderzijds maakt de thematiek van de wedstrijd de jonge deelnemers bewust van het veiligheidsprobleem en dragen zij de boodschap van veiligheid mee uit.

Veerle Van Loenhout werd de grote winnaar van de trespassing-wedstrijd. Haar inzending prijkt binnenkort in alle Belgische stations en op Boomerangkaartjes. Het gegeven van ‘je laatste selfie’ dat zij toepaste, is geen onbekend fenomeen op het www, en sluit dus goed aan bij de belevingswereld van de doelgroep. Saillant detail: om deze foto te maken, ging Veerle zelf het spoor op: “Tegenwoordig is het ongelooflijk om overal selfies te nemen. Het zijn ook vooral jongeren die aan spoorlopen doen en zo ontstond het idee om de twee te combineren. Op een woensdagnamiddag heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken en ben ik op pad gegaan. De treinen reden die dag niet door een staking.”

laatste selfie infrabel

Hieronder de andere genomineerde, fraaie posters.

infrabel1

infrabel3

infrabel2

infrabel5

infrabel6

infrabel7

infrabel4

[Via Newsmonkey]

Kortjes: Barbie wordt diverser, jongeren zijn verveeld, Sesamstraat maakt slimmer, en meer (week 24, 2015)

Kinderen en jongeren zijn continu in het nieuws. De meest lezenswaardige/opvallende berichten uit andere bronnen verzamel ik wekelijks in een post met ‘kortjes’ – oneliners met een linkje naar het oorspronkelijke artikel. KLIK & LEES MEER:

Barbie, the iconic doll we either love or hate is finally getting more diverse; the Barbie Fashionista line features 23 new dolls with eight different skin tones, 14 different facial structures, 22 hairstyles, 23 hair colors and 18 (!!!) eye colors (Adfreak)

We don’t have a term that quite encapsulates the corner of the despicable millenn-intelligensia; let’s consider the name Yuccies (Young Urban Creatives) — in a nutshell, a slice of Generation Y, borne of suburban comfort, infected by the conviction thatwe should profit from our dreams (Mashable)

MTV’s new international research study F*ck Boring, Ignite Passion reveals that 97% of 12 to 24-year-old respondents are affected by boredom; being able to choose from an eye-popping volume of content and social media options may actually be fuelling it (VIMN; via X, Y of Einstein)

Stock photography is everywhere, and a lot of it reinforces traditional gender roles, but Getty Images last year created a collection of 2,500 images showing women in more empowering ways and now is offering images that redefine representations of masculinity (Adweek)

Despite struggling with debt, recession, and the jobs crisis, millennials — who will account for 75% of the workforce in 2025 — are not motivated by money, rather, they aim to make the world more compassionate, innovative, and sustainable (Fast Company)

With fewer than 3,000 in attendance, smaller events are proving the perfect anti-festival; micro-festival founders do make an effort to avoid comparisons to larger events, and always speak respectfully of their peers (SPIN)

We have changes in the brain during early adolescence that make teens more focused on the rewards of peers and being included in peer activities; this increased focus on peers provide a ‘perfect storm’ of opportunities for risky behavior (Psychology Today)

Most American children and teenagers aren’t drinking enough fluids, and that’s leaving them mildly dehydrated, according to a new study; one-quarter of a broad cross-section of children ages 6 to 19 apparently don’t drink any water as part of their fluid intake (Adweek)

It can be a real struggle to get children to eat their vegetables, but that everyday battle could soon be over — as scientists have developed the word’s first striped pepper; the eye-catching vegetable has been developed by Asda to encourage fussy children to eat their five-a-day (DailyMail)

A new wearable called PowaBand aims to integrate exercise into every gaming platform via a wearable monitor and points system (Springwise)

With 300 million monthly users and a burgeoning community of foodie photogs, Instagram has become hashtag heaven for fast-food restaurants and snack brands; taking basic beauty shots of meals just won’t cut it for consumers, it’s all about showing some personality (Adweek)

Lego has partnered with Rovio Entertainment, creator of the Angry Birds franchise, to create a series of themed construction sets designed to tie-in with the upcoming release of The Angry Birds Movie (The Drum)

Now it’s official: everyone — even the writers of Sesame Street — is excited about the release of Jurassic World; continuing their incredible run of this-is-really-being-done-for-the-adults-isn’t-it parodies, they’ve released Jurassic Cookie (Shortlist)

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=d0dbJj6x0eU]

Nike is No. 1 with millennials; the fitness apparel and shoe brand is not only well-known among the 20 to 35 crowd, according to a recent report from digital ad agency Moosylvania, it also projects several of the positive traits Millennials look for in brands (SFGate)

Cute Graffiti Kids is an e-retail platform that specializes in stylish streetwear for kids; as children’s fashion becomes more adult-like, it is no longer solely about comfort and a cute factor but rather about self-expression (Trend Hunter)

Fashion advertising is becoming increasingly geared towards children as parents continue to opt for chic clothing; despite the fact that youngsters frequently grow out of apparel, the couture marketing world is nonetheless emphasizing the importance of tot demographics (Trend Hunter)

Among the licensed products launching with the highly anticipated Pixar movie Inside Out are a limited run of Ugg shoes that let kids wear their emotions on their feet (Chicago Tribune)

The Shoe That Grows is a children’s shoe that fits for five years, helping to provide sustainable footwear for millions around the world (Springwise)

Matas Petrikas and Justyna Zubrycka; Together arrived at Avakai, a traditonally crafted wooden doll in the style of Russian Matryoshka dolls, but with Bluetooth enabled tech that allows it to respond to touches and communicate with other dolls (Fast Company)

Fuhu, a company that makes tablets for children and aggressively seeks content partnerships, is trying a new value proposition: an Android tablet for children that works on a subscription basis (Fast Company)

A Journal of Communication study reveals that children’s understanding of commercial messages highly depends on their understanding of the beliefs, thoughts, emotions, and intentions of others (Bitescience)

Making a move to offer readers the most buzzworthy content in real-time, the New York Times has rolled out a new dashboard called Trending; the dashboard is dynamically updated in real-time based on the most popular NYT content at any given moment (MediaPost)

Kids today, it seems, are so mindless that they can’t even complete their verb phrases, but if you really believe that teenage girls (and boys) don’t know what they’re talking about, it’s more likely that they just don’t want you to know what they’re talking about (The New York Times)

BETC London, in partnership with City University, has set up RAW, a diverse panel of 18-25 year-olds recruited to deliver their opinions in order to help the agency and its clients gain access to the thoughts of this group (The Drum)

Marketers are obsessed with millennials, and understandably so, yet advertisers should be careful about chasing this demographic at the expense of other groups and opportunities; what many advertisers are missing, is just how much can be gained from baby boomers (Adweek)

Chris Altchek, the CEO of millennial news site Mic, has set out to build a ‘leading news and media company for young people’ along with his cofounder, Jake Horowitz; they want to give a new generation of readers the news they want where they want to read it (Wired)

American Apparel has presented investors with its turnaround plan, including a strategy for winning back the hearts of young people: “Nudity and blatant sexual innuendo are out” (BuzzFeed)

I heard a dire prediction of what will become of this most photographed generation of children in history: “The irony is that kids will end up with little visual documentation of their childhood because it will be lost to the cyber world” (St. Louis)

It appears the villainous child could be a thing of yesteryear, after a survey showed just a tiny handful of the most frightening children come from modern novels (The Telegraph)

As wearable tech becomes more prevalent among millennials, their obsession with safety is making baby monitoring apps and other baby tech products essential for new parents (Trend Hunter)

Recognize the signs of abuse is difficult but can be learned — that is the main idea behind this new campaign from the Center for Child Protection (Osocio)

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=qbOjivUjHJY]

Het internet wordt overspoeld door video’s en foto’s van ouders die hun kinderen publiek voor schut zetten om hen te straffen; een filmpje waarin een Amerikaanse vader dat soort ‘kid shaming’-praktijken aanklaagt, gaat viraal (De Morgen)

Hoe goed denk jij dat je facebookvrienden je kennen? De 18-jarige Joyce van Zadelhoff nam de proef op de som — tientallen reacties waarin ze werd gefeliciteerd met haar diploma, en dat terwijl ze nooit examen deed (AD)

De NOS-proef met korte nieuwsfilmpjes op Instagram krijgt een vervolg; met de nieuwsvideo’s wordt gemikt op de doelgroep van 12 tot 19 jaar (Fonk)

De makers van het programma overleggen al jaren met deskundigen hoe ze hun afleveringen zo educatief mogelijk kunnen maken, en die strategie werpt zijn vruchten af, blijkt uit Amerikaans onderzoek: van Sesamstaat word je slimmer (Trouw)

Tijdens een expertmeeting van Kunst Centraal op dinsdag 28 april 2015 gingen makers, bemiddelaars, beleidsmakers en leerkrachten op zoek naar de succesfactoren voor goede mediakunstprojecten voor het primair onderwijs (Kunst Centraal)

Joop van den Ende gaat een tv-show op zaterdagavond maken die draait om schoolklassen die muziek maken; het is een van de initiatieven van de beweging Meer muziek in de klas, die zich inzet voor meer muziekonderwijs op de basisschool (NOS)

Meer aandacht voor verhalen over Nederland, en die op een moderne manier vertellen, dat is de nieuwe koers van Madurodam in Den Haag; de bakens worden verzet, maar de miniatuurstad en de treintjes blijven — in juli opent de attractie Hof van Nederland (AD)

Nederlandse studenten zijn helemaal niet zo bezig met het milieu als we vaak denken; volgens onderzoek van de Groene Studenten Bus (Hogeschool Inholland), staat het talent van de toekomst nauwelijks stil bij de toekomst (Fonk)

H&M Conscious Foundation en UNICEF presenteren een nieuwe munt: de Unicoin, de eerste munt ontstaan uit de verbeelding van kinderen — maak een tekening, ruil het in voor een Unicoin en steun het recht voor elk kind op ontwikkeling en onderwijs (UNICEF)

Startup CareToSave uit Amsterdam is gestart met een crowdfundcampagne voor de Hyko, een lampje in de vorm van een ijsbeer; met de kleur waarin hij oplicht geeft hij aan hoeveel stroom je op dat moment gebruikt (Bright)

De hengelsport wint de laatste jaren aan populariteit bij jongeren; het aantal jongeren dat vorig jaar een visverlof vroeg, steeg met een kwart (HLN.be)

Een kind op een ‘gemengde’ school plaatsen, is niet genoeg om vriendschappen tussen kinderen van allerlei afkomsten tot bloei te laten komen; of zo’n vriendschap ontstaat, hangt heel erg af van de ouders, constateert sociologe Sanne Smith (Trouw)

Bijna de helft van de basisscholen heeft het traditionele lesrooster overboord gegooid; leerlingen zitten niet langer van 08.30 uur tot 15.30 uur in de klas, scholen kiezen roosters waarbij kinderen kort lunchen en vaak al om twee uur naar huis gaan (AF+D)

Vrouwen in Vlaanderen stellen kinderen meer en meer uit tot na hun 30ste verjaardag; vooral omdat vrouwen alsmaar later kinderen krijgen, zijn er vorig jaar opnieuw minder kinderen geboren in Vlaanderen (De Morgen)

Het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht heeft een app laten maken om kinderen van drie tot negen jaar spelenderwijs voor te bereiden op bloedafname: “De prik gaat gebeuren, maar de Prik!-app geeft kinderen controle en dat werkt, en stiekem helpt het ouders ook” (AD)

Slechts 19% van de kinderen onder zes jaar poetst hun tandjes zoals het moet, blijkt uit een enquête van de CM bij 454 ouders (De Morgen)

Er is een reden waarom we allemaal onze handen wassen moeten voor we aan tafel gaan, bewijst een foto die een microbiologe van de universiteit van Carbillo in Californië nam van de bacteriën op de hand van haar 8-jarige zoontje (De Morgen)

En tot slot, klik hier voor vier keer inspiratie uit de kidsretail (RetailWatching)

[Volvo Ocean Race] Podium maakt lespakket over zwaarste zeilwedstrijd ter wereld

De Volvo Ocean Race is een zeilwedstrijd om de wereld die elke drie jaar wordt gehouden. De race bestaat uit 9 etappes, (samen zo’n 73.000 kilometer)  en duurt in totaal 8 tot 9 maanden. De race wordt beschouwd als de zwaarste zeilwedstrijd voor teams ter wereld en wordt sinds 1973 gevaren. Tijdens de laatste etappe van Lorient naar de finish in Göteborg maakt de race een pitstop in Scheveningen. Slechts één keer eerder deed de Volvo Ocean Race een Nederlandse haven aan, en daarom organiseren Den Haag en Scheveningen het Volvo Ocean Race Festival van 18 t/m 20 juni 2015.

Het evenement kent een programma met onder andere concerten en kids-activiteiten. Ook noemenswaardig: in samenwerking met Podium Utrecht stelt het Volvo Ocean Race Festival een gratis digitaal lespakket beschikbaar aan alle basisscholen in Nederland. Het lespakket, geschikt voor groep 6, 7 en 8, bestaat uit tien thema’s, gekoppeld aan de Volvo Ocean Race. Het lespakket is zo opgebouwd dat de leerkracht zelf kan bepalen hoe tijdsintensief het is.

Om zoveel mogelijk kinderen te betrekken bij dit festival en de Volvo Ocean Race duiken de leerlingen tijdens dit lesprogramma in de wereld van het spectaculaire leven van de wedstrijdzeilers. Getoond wordt wat de Volvo Ocean Race inhoudt, welke route ze varen, hoe de zeilers aan boord leven en wat ze onderweg meemaken. Ook de problemen met plastic soep krijgen volop aandacht. Het lespakket bestaat uit een PowerPoint-presentatie met filmpjes en foto’s, een werkblad met opdrachten en een docentenhandleiding.

Op die manier krijgen kinderen net iets meer gevoel bij het avontuur dat het is.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=NCmdPMtZu9E]

Kids en Jongeren Marketing blog website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright © 2021