Dennis Hoogervorst

Sinds 2000 schrijf ik over jongerenmarketing en aanverwante zaken, per september 2012 als hoofdredacteur van kidsenjongeren.nl. Gewoon omdat het kan en omdat dit de allerleukste doelgroep is. Onafhankelijk en zo objectief mogelijk, op persoonlijke titel. Ter informatie, ter inspiratie. Reacties kan je hieronder plaatsen, vragen en ideeën kan je mailen naar dennis@kidsenjongeren.nl, overige interesses kan je volgen via @dhoogervorst op Twitter, linken kan via LinkedIn en Last.fm.

Helft jonge kinderen verkiest huishoudchemicaliën boven speelgoed, waarschuwt campagne: ‘Gaaf of gevaarlijk’

Jaarlijks gebeuren duizenden ongelukken met huishoudchemicaliën. Kinderen tussen de 0 en 4 jaar lopen het grootste risico. De oorzaak? Kinderen zien het gevaar niet en vinden de producten interessant. Onderzoek wijst uit dat 51% van de kinderen zelfs meer aandacht heeft voor huishoudchemicaliën dan voor speelgoed. Met alle gevolgen van dien. Daarom starten VeiligheidNL en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een campagne om deze ongelukken te voorkomen.

Er vonden vorig jaar circa 7.500 ongelukken plaats met huishoudchemicaliën en doe-het-zelf-producten. Bij 1.700 slachtoffers was het letsel zo ernstig dat ze op de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis terecht kwamen. Hierbij waren 360 kinderen jonger dan 5 jaar — elke dag één! Kinderen lopen verreweg het grootste risico. In de meeste gevallen lopen ze na inname een vergiftiging op, en dat kan fatale gevolgen hebben.

Ouders denken vaak dat het zo’n vaart niet loopt. Want zo interessant is een pot verf of een fles bleekmiddel toch niet? VeiligheidNL en de NVWA zetten daarom een experiment op om aan te tonen waar kinderen de voorkeur aan geven: huishoudchemicaliën of speelgoed. Het onderzoek is uitgevoerd door neuropsychologen van BraingineersIn de studie kregen jonge kinderen steeds twee producten voorgelegd, bijvoorbeeld een pot verf en een speelgoedaap. Met eyetracking is in kaart gebracht waar de meeste aandacht van het kind naar toe ging en zijn de lichamelijke reacties gemeten. Wat doet een product met de hartslag of ademhaling van een kind? Daarnaast werd het gedrag geobserveerd; waar gaan de kinderen op af?

De overall conclusie: een krappe meerderheid van de kinderen (51%) heeft meer aandacht voor huishoudchemicaliën. In zeven van de tien voorgehouden combinaties trekken huishoudchemicaliën als eerste de aandacht. Als kinderen de kans krijgen betrekken ze de producten in hun spel: muizengif wordt vracht in een speelgoedtruck, vaatwastabletten worden cakejes en een fles bleek is een flesje voor de pop.

“Kinderen zien geen gevaar en willen alles ontdekken. Dat doen ze door te kijken en te voelen en daarin schuilt nu juist het gevaar. Kinderen moeten dus nooit voor de keus komen te staan; kies ik de pop of de vlekkenspray? Of de knuffel of de verf? Ons motto is daarom: Geef kinderen geen keus.” [Saskia Kloet, programmamanager Opgroeien & ouder worden]

Vandaar dat VeiligheidNL en de NVWA een campagne gestart zijn om ouders aan te sporen huishoudchemicaliën altijd buiten bereik van kinderen op te bergen. De film met de onderzoeksresultaten staat online en ouders worden aangespoord zelf het experiment met hun kind te doen — niet ‘in het echt’, maar digitaal: op www.gaafofgevaarlijk.nl. Zo kunnen ouders testen waar hun kind voor kiest; voor huishoudchemicaliën of speelgoed. De site is gemaakt voor tablets en mobiele telefoons. Op consultatiebureaus hangen posters in de wachtkamer en ligt een informatieve folder voor ouders klaar.

gaafofgevaarlijk

Om ongevallen te voorkomen, krijgen ouders het advies om huishoudchemicalien altijd buiten bereik van kinderen te houden, etiketten te lezen en de voorzorgsmaatregelen op te volgen en altijd de dop op de fles te doen of de verpakking te sluiten, ook tijdens gebruik.

[Creatie campagne door Lemz]

Nieuwe website ‘Jongerengids’ moet tieners en jongeren meer en beter informeren

Sven Gatz, Vlaams minister van Jeugd, en De Ambrassade, bureau voor jonge zaken, hebben onlangs Jongerengids.be gelanceerd. Dit platform beoogt tieners en jongeren betrouwbare informatie te geven over thema’s die hen aangaan en verwijst hen door naar meer gespecialiseerde sites. Maar liefst 500 doelgroepers en 14 expert-organisaties werkten mee aan de nieuwe website om er voor te zorgen dat de inhoud zeker op maat geschreven is. De site  is opgedeeld in twee leeftijdscategorieën: tieners van 11 tot 15 jaar en jongeren van 16 jaar en ouder.

“Goed in je vel zitten, vrienden, internet, geld, werk, seks, wonen, leren en rechten zijn enkele van de vele thema’s die op de website aan bod komen. Naast informatie, in vraag-antwoord-vorm, kan je op de website ook testjes afleggen en getuigenissen van jongeren lezen en delen. Leerkrachten en jeugdwerkers kunnen met de website aan de slag gaan dankzij een methodiekenbundel.” [Marian Michielsen, De Ambrassade]

“Kwaliteitsvolle informatie voor kinderen en jongeren is een belangrijke beleidsdoelstelling. Zij vinden spelenderwijs hun weg in de digitale samenleving. Daarom kozen we bewust nog voor slechts één fysieke gids, en om de nieuwe Jongerengids.be vooral een digitaal pak aan te meten.” [Vlaams minister van jeugd Sven Gatz]

Voor de totstandkoming van Jongerengids.be deed De Ambrassade beroep op meer dan 500 tieners en jongeren. In verschillende fases van het project trokken de jeugdwerkers van het bureau naar scholen om tieners en jongeren te bevragen. Hun input bepaalde mee de verschillende thema’s van Jongerengids, het grafisch bureau, de wireframes van de website en de inhoud die wordt behandeld in de verschillende thema’s. ‘Hoe ga ik om met de ouders van mijn vrienden?’, ‘Kan een meisje zwanger worden tijdens haar menstruatie?’, ‘Is zwart werken voordeliger dan een baan met een contract?’ — op dat soort vragen waar tieners en jongeren mee bezig zijn worden antwoorden gegeven. 

Veertien organisaties namen één of meerdere thema’s van hun expertise voor hun rekening: CEBUD (Thomas More), Centra voor Leerlingenbegeleiding, Elise Goos (individuele jongere), Huishouden vzw, JOETZ vzw, Jong & Van Zin, Jong CD&V, Kinderrechtswinkel, Koning Kevin, Mediaraven, Piazza dell’ Arte, Sensoa, VDAB, Vivès vzw. Wablieft vzw deed de eindredactie en zorgde zo voor teksten op maat.

Samen met de website is ook een nieuwe papieren Jongerengids (166.500 exemplaren) gemaakt. Die is afgelopen week naar alle Vlaamse en Nederlandstalige Brusselse lagere scholen gestuurd om uit te delen aan leerlingen van de derde graad. Ook de jeugddiensten en Jongeren Adviescentra (JAC’s) kregen een pakket. Bij deze gids hoort een spel dat de leerkrachten met hun leerlingen kunnen spelen.

Door herstructureringen bij Klasse werd het jongerenblad en de jongerenwebsite MAKS! afgeschaft. De Ambrassade en Klasse gingen op zoek naar een oplossing om de waardevolle inhoud niet verloren te laten gaan.

“Klasse is heel blij dat de Ambrassade het rijke archief van Maks! overneemt, zodat die info bereikbaar blijft voor jongeren. In ons nieuwe multimediale project ondersteunen we vooral de leraar en de directeur, met een vernieuwd Klasse Magazine en een site op maat van
iedereen die in onderwijs geïnteresseerd is. Ons uiteindelijke doel? Dat élke leerling daar beter van wordt.” [Hans Vanderspikken, hoofdredacteur ad interim]

NJi voert positieve ‘high five’-campagne voor ouders, want media zijn vaak te negatief over opvoeders

Er zou meer aandacht moeten komen voor wat er goed gaat bij het opvoeden en ouders zouden elkaar vaker een compliment moeten geven. Dat blijkt uit een onderzoek (pdf) van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) onder ruim 800 ouders. Veel ouders zijn tevreden over zichzelf als opvoeder. Daar mag meer aandacht voor komen, want ouders vinden informatie over opvoeden via de media vaak te negatief en tegenstrijdig. Een gemiste kans, want goede en praktische informatie van experts is wel heel welkom.

Afgelopen week vond de vijfde editie plaats van de Week van de Opvoeding. Ouders werden deze week via de (sociale) media uitgenodigd elkaar een high five te geven: een compliment met hashtag #h5topouders. Het Nederlands Jeugdinstituut wilde hiermee een bijdrage leveren aan een positief gevoel bij ouders over hun eigen rol als ouder en opvoeder, de eigen (opvoed)competenties en het opvoeden van dag tot dag. Een blik op Twitter leert dat aan die oproep niet massaal gehoor is gegeven, maar in het kader van beter-laat-dan-nooit besteed ik hier alsnog aandacht aan deze actie die aansluit bij de wens van veel ouders: meer positieve aandacht voor opvoeden.

“‘Teveel focus op risico’s en problemen maakt ouders onnodig onzeker. Zij kunnen zich té verantwoordelijk gaan voelen voor het falen of slagen van hun kind, wat weer leidt tot overbezorgdheid of zelfs faalangst.” [opvoedexpert Krista Okma]

Met 85% van de kinderen in Nederland gaat het goed. Toch wordt er door de media en op straat veel geklaagd over de ‘jeugd van tegenwoordig’ en krijgen ouders en andere opvoeders hiervan regelmatig de schuld. Via een enquête onderzocht het NJi wat ouders op dit moment vinden van hun eigen opvoeding en die van anderen en hoe zij de rol van de media zien. Hieruit worden de volgende conclusies getrokken:

  • Ouders zijn tevreden over zichzelf als opvoeder;
  • Tegelijkertijd vinden zij het ouderschap en opvoeden soms moeilijker dan gedacht; de helft van de ouders voelt zich verantwoordelijk voor het falen of slagen van hun kind;
  • Ouders hebben behoefte aan praktische en eenduidige informatie van experts via o.a. de media;
  • Zij vinden de huidige informatie vaak te negatief en te tegenstrijdig;
  • Ouders willen meer aandacht voor wat goed gaat bij het opvoeden en vinden dat ouders elkaar vaker een compliment moeten geven.

In de week van 5 tot en met 11 oktober 2015 vierde het NJi samen met alle ouders, kinderen en professionals in Nederland het eerste lustrum van de Week van de Opvoeding. Het motto dit jaar: ‘Geef me de vijf!’ — niet alleen vanwege het vijfjarig bestaan, maar ook omdat alle ouders in Nederland het goed doen en om zich in te zetten voor sportplezier. Middels het programma www.tvsportplezier.nl, een initiatief van Naar een veiliger Sportklimaat en de gezamenlijke sportbonden en tevens partner, lag deze week de focus op sportende kinderen en de rol van ouders als positieve supporter. 

Tina viert Noortjes 40-jarig jubileum

Wie kent de typisch Hollandse Noortje eigenlijk niet? Al veertig jaar blundert ze er wekelijks op los in het meidenblad Tina. Maar er is nog geen grijze haar te bespeuren, haar haren zijn nog even rood als in de eerste aflevering. En hoewel de Volkskrant weet te melden dat ze nog altijd maagd is, moet deze verjaardag natuurlijk gevierd worden. En dus verscheen er een éxtra Tina waarin werdt teruggeblikt op veertig jaar Noortje en feliciteerden de andere stripfiguren uit Tina en sterren die fan zijn de blundermeid op hun eigen manier.

Noortje maakte haar opwachting in Tina in 1975 en heeft sindsdien al meer dan 1.700 keer geblunderd. In de eerste jaargangen verscheen de strip onregelmatig, maar al gauw werd ze een wekelijks terugkerend gezicht in Tina. Het blad bestond jarenlang vooral uit klassieke (avonturen)strips, met melodramatische liefdesontwikkelingen van meisjes uit weeshuizen en op kostscholen. Deze strips waren grotendeels afkomstig uit Engeland. Noortje was daarentegen typisch Hollands en dus herkenbaar. Daar komt bij dat Noortje de eerste echte humorstrip was in Tina.

De tekeningen worden vanaf dag 1 gemaakt door Jan Steeman (Schagen, 1933) en de tekst door Patty Klein (Den Haag, 1946). De strip is daarmee hoogstwaarschijnlijk de langstlopende strip in Nederland die onafgebroken door hetzelfde auteursteam wordt gemaakt.

Noortje is echter wel degelijk met haar tijd meegegaan. Alle afleveringen bij elkaar geven het veranderende tijdsbeeld van mode en sterren goed weer. In de jaren ’70 ontmoet Noortje nog Rod Stewart, terwijl ze in de jaren ’80 posters van Duran Duran op haar kamer heeft hangen. Tegenwoordig zijn deze weer vervangen door posters van One Direction en MainStreet. Belde Noortje dertig jaar geleden nog uit een telefooncel, de nieuwste grap (uit Tina 42) gaat over een selfiestick. Ook heeft Noortje in de loop der jaren aardig wat vriendjes versleten, maar niks van blijvende aard. Wel is Marlies al vanaf de allereerste aflevering haar beste vriendin. Oh ja, Noortjes angst voor spinnen is in die veertig jaar ook niet minder geworden.

Hieronder zie je een van de allereerste gepubliceerde strips van Noortje in Tina — ja, die met Rod Stewart.

noortje en rod

En ter vergelijking de nieuwste strip van Noortje, uit de extra Tina die alle abonnees net ontvangen hebben.

nieuwe noortje

“Noortje staat na 40 jaar nog steeds in de Top 3 van favoriete strips van Tina-lezeressen. Ongekend, maar misschien niet zo gek: Noortje heeft haar hart op de tong en slaat daardoor nogal eens een flater, maar ze zit er niet mee, ze gaat gewoon vrolijk door. Ik denk dat veel lezeressen denken: ‘Ik wou dat ik dat ook durfde!’ Die onzekerheid is er na 40 jaar nog steeds bij pubermeisjes.” [Hoofdredactrice Joan Lommen]

Libresse lanceert Instagram-campagne ‘Play Fearless’

Libresse liet Panelwizard onderzoek uitvoeren onder 1.105 Nederlandse vrouwen tussen de 16 en de 24 jaar. Vriendinnengroepen blijken hecht en intiem te zijn; driekwart verkiest haar vriendinnen boven een liefde en zegt geen geheimen te hebben voor elkaar (52%). De helft van de meiden deelt details over haar seksleven onderling en 15% heeft zelfs wel eens gezoend met haar BFF. Echter, een derde voelt zich ook wel eens buitengesloten of ervaart soms groepsdruk. In deze gevallen maken meiden zich schuldig aan het overdrijven van verhalen (36%) of een leugentje om bestwil (20%). Volgens een derde van de ondervraagden zorgt ruzie nadat het is goedgemaakt overigens voor een hechtere vriendschap.

Maar liefst driekwart van de jonge vrouwen heeft een vaste vriendinnengroep. En bijna 90% geeft aan helemaal zichzelf te kunnen zijn in het bijzijn van haar vriendinnen. De meerderheid (68%) voelt zich onder haar vriendinnen zo comfortabel, dat zij meer dingen durft te doen die normaal gesproken buiten haar comfort zone liggen. Om een nieuwe uitdaging aan te gaan zijn het dus vooral vriendinnen (73%) die voor een extra duwtje in de rug zorgen, eerder dan ouders (62%) of een liefde (59%). En Nederlandse meiden dromen groots. De top-5 bucketlist:

  • Een (wereld)reis maken (42%)
  • Bungeejumpen of parachutespringen (39%)
  • Zingen in het openbaar (23%)
  • Presenteren/spreken voor een groot publiek (18%)
  • Een extreme sport beoefenen (17%)

Eén op de vijf besteedt haar tijd liever met vriendinnen dan met haar geliefde. Winkelen (59%) en uit eten gaan of een terrasje pakken (56%) horen dan met stip thuis in een perfecte meidendag. Ook samen stappen of naar een festival gaan zijn populair (31%), gevolgd door vakantie; bijvoorbeeld een weekendje weg of een citytrip naar het buitenland. Andere favoriete activiteiten zijn spelletjes spelen (14%), samen sporten (11%) en een beautymiddagje houden (10%).

En daar komt de aap uit de mouw: Libresse vindt dat meiden alle uitdagingen aan moeten gaan, ook al zijn ze ongesteld. Het merk introduceerde daarom de game Play Fearless, dat vrouwen samen met hun vriendinnen via Instagram en andere social media kunnen spelen. De nieuwe wereldwijde social mediacampagne stimuleert jonge vrouwen om ‘fearless’ in het leven te staan. De campagne speelt in op de populariteit van spelletjes en is geïnspireerd op het bekende ‘truth or dare’-mechanisme.

Het Play Fearless-spel vindt plaats op het Instagram-kanaal @LibresseNL, waar vriendinnen elkaar in speelkaarten kunnen taggen om uitdagende opdrachten uit te voeren of bekentenissen te doen. De campagne wordt omarmd door diverse social media-bekendheden, zoals Teske de Schepper, Veronica van Hoogdalem en DisforDazzle. Zij dagen om de week hun volgers uit met truths en dares of delen videocontent waarin zij gekke opdrachten moeten uitvoeren. 

play fearless

Kortjes: tijd voor paprika, suikerbelasting, digitaal flirten, respect en een bijzondere biologieles, en meer (week 41, 2015)

Kinderen en jongeren zijn continu in het nieuws. De meest lezenswaardige/opvallende berichten uit andere bronnen verzamel ik wekelijks in een post met ‘kortjes’ — oneliners met een linkje naar het oorspronkelijke artikel. KLIK & LEES MEER:

Disney’s research arm has developed the concept of an augmented reality colouring book for kids, which brings characters to life in 3D as they are drawn on the page (Marketing)

The decision to go without a traditional cable or satellite service and rely exclusively on Internet streaming video might last only until millennials start families, new Nielsen research on the media habits of the 18-to-34 age group suggests (The New York Times)

Television used to be a supremely solitary experience, for its creators and for its viewers, but that’s beginning to change; over the next few years, technology could transform television into something more than a one-way, disconnected, time-shifted experience (The New York Times)

ABC Family is changing its name; the Disney-owned cable channel is undergoing a moniker rebranding that ditches ‘Family’; the switch is part of an effort to attract more of what the network calls ‘Becomers’, viewers between the ages of 14 and 34 (EW)

Over 9 out of 10 young people like to learn more about movies after watching the film; after viewing, they are interested in extra/deleted scenes, outtakes and behind-the-scenes footage (Viacom)

A third of pre-school children in the UK have their own iPad or a similar tablet that they use for an average of one hour and 19 minutes every weekday, often on their own without a parent or guardian (The Guardian)

In its October issue of AAP News, the authors of Beyond ‘Turn it off’: How to advise families on media use indicate it will change its screen time rules to keep up with the times — and with reality; new guidelines are expected in 2016. (The Washington Post)

50% of teens have expressed interest in someone by friending them on Facebook or another social-media site, and 47% by commenting on or liking a post; Pew characterizes these interactions as ‘entry-level’ digital flirting, often used by teens who have never dated before (The Atlantic)

Abercrombie & Fitch has put a lot of effort into recovering from its decline as the ‘cool’ brand: “Our customer used to hang out at the mall, now, that’s shifted to digital — it’s affected both our business model and our marketing strategy” (Digiday)

Adobe found that 92% of millennials in the U.S. consider the smartphone to be their primary device for watching TV when on the go — that compares to 84% among GenX’ers, 69% of baby boomers, and 67% of the 70-and-older crowd (Multichannel)

Facebook unveiled Reactions, a set of emojis to convey feelings such as love, sad and angry; the company will test these new buttons, which augment the like button, in Ireland and Spain first before rolling them out globally (Creativity)

reacties

Emogi, a real-time emotional intelligence platform that decodes sentiment, recently conducted a study about emoji use by consumers and asked people to look at digital ads and rate them using emojis; it’s not just Millennials using them (Adweek)

They are the generation saddled with more student debt than ever before, yet 16 to 24-year-olds are spending more on food than any other age group because they know so little about cooking (Independent)

Smarties is also capitalizing on the fact that they are peanut-free, gluten-free, fat free and vegan; when parents need a snack that’s safe for school — and not too high in calories — Smarties are attractive (CNN)

Brighton and Hove is addressing its sweet tooth by becoming the first British city to introduce a voluntary ‘sugar tax’; the local council is calling on food and drink shops to impose a 10p surcharge on all sugary soft beverages (PSFK)

Physical activity is inversely related to sadness and suicidality in adolescents, highlighting the relationship between physical activity and mental health in children, and potentially implicating physical activity as a salient option in the response to bullying in schools (CommonHealth)

The percentage of mothers who stay at home with their children has been on the rise since 1993, and it’s not because formerly career-driven women have suddenly woken up to the joys of full-time baby bonding — two-kid child care costs more than rent (Slate)

Mattel knows Barbie has the hearts and minds of many little girls around the world; now the company has set a new target — the company has created a new video aimed directly at parents with the tagline You Can Be Anything (Ad Age)

In België bezit meer dan 80% van de jongeren tussen 13 en 16 jaar een smartphone; bijna de helft van de Belgische ouders houdt maandelijks toezicht op de kosten van het verbruik (Knack)

Zestien nieuwe bedrijven sluiten zich aan bij CodePact, hiermee staat de teller van het aantal partners op 32; CodePact is een samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven, dat de ambitie heeft om 400.000 Nederlandse kinderen te leren programmeren (Emerce)

Leidt het toegenomen beeldschermgebruik van kinderen tot digitale dementie of worden het juist allemaal Einsteins? De tegenstrijdige opvattingen over kinderen en beeldschermen roepen veel vragen op (De Correspondent)

De 500 kinderen die het tv-serie-onderzoek op Sevendays.nl invulden, zetten elke week wel één (29%) of meerdere (31%) keren hun favoriete series aan, een derde van de respondenten kijkt zelfs elke dag (7Days)

Volgens GfK is de tijd van de loyaltyprogramma’s voorbij, evenals mensen die zich emotioneel binden aan merken en ketens: “Shopping is volgens de jeugd in de toekomst nog meer een sociale aangelegenheid dan nu” (Emerce)

Sint komt eraan, ouders kunnen weer op pad met die dikke speelgoed-gids onder de arm, maar blijf letten op ‘aanbiedingen’: “Een actieprijs kán betekenen dat het 20% duurder is dan vorig jaar” (AD)

Ouders dienen erop toe te zien dat het afweersysteem van hun kind in goede staat verkeert — de consumptie van paprika kan daarbij helpen, laat het GroentenFruit Bureau weten in het kader van de campagne Tijd voor Paprika (GroenteNet)

Het percentage overgewicht en obesitas bij 6 tot 9 jarige schoolkinderen in Europa varieert sterk per land en ligt tussen de 18 en 57%; de percentages zijn het hoogst in de Zuid-Europese landen, blijkt uit het Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) van WHO (FoodHolland)

De levensmiddelenindustrie heeft meer technische mensen nodig, bepleit de Taskforce Human Capital Agenda Food & Feed in haar visiedocument ‘Leren en werken, werken en leren’ (Levensmiddelenkrant)

Talentenwerf, het talentenhuis voor de bouwsector in Antwerpen, pakt uit met Bouwdis; gedurende een week kunnen jongeren tussen de 15 en 25 jaar aan de hand van workshops kennismaken met verschillende beroepen in de bouwsector (De Standaard)

Tibaco en To20, twee advertentienetwerken gericht op kids en jongeren, fuseren tot een nieuw bedrijf: Yoki Network — aanleiding is de overname door Orange Games (MarketingTribune)

Ter gelegenheid van de Kinderboekenweek heeft Quest een tijdschrift gemaakt voor kinderen van acht tot veertien jaar: Quest Junior — het magazine moet vanaf volgend jaar maandelijks gaan verschijnen (Fonk Online)

De Gouden Griffel, de prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige kinderboek, gaat naar Bette Westera voor haar poëziebundel Doodgewoon; zij ontving de Griffel tijdens het Kinderboekenbal, de traditionele opening van de Kinderboekenweek (CPNB)

Dirk Kuijt komt met een voetbaldoeboek voor kinderen, vol met spelletjes, puzzels en voetbalfeitjes; ook kunnen kinderen hun eigen voetbalschoenen ontwerpen én, zoals het een echte voetballer betaamt, een tatoeage ontwerpen (RTL Boulevard)

Leerlingen van basisschool De Dorpsbeuk uit Scherpenzeel oogstten op de Dag van de Duurzaamheid samen met Waterschap Vallei en Veluwe eetbare planten van een smuloever; ze leerden zo hoe ze brandnetels, weegbree en paardenbloemen kunnen eten (De Woudenberger)

Er zou meer respect getoond moeten worden aan leraren op de middelbare school, vindt tweederde (67%) van de middelbare scholieren; één op de vijf (23%) ondervraagde leerlingen stelt dat er afgelopen schooljaar in hun klas minimaal één leraar structureel werd gepest (EenVandaag)

De leerlingen van Groene Hart Rijnwoude in Hazerswoude keken raar op toen juf Debby Heerkens op een tafel ging staan en haar broek uittrok voor een bijzondere biologieles; er werd een strak pakje met een opdruk van botten, ingewanden en spieren zichtbaar (AD)

Het aantal mensen dat van geslacht wil veranderen, was altijd laag; de laatste jaren neemt het sterk toe, vooral onder jongeren (Elsevier)

Steeds meer Nederlandse jongeren kopen tweedehands spullen, zo blijkt uit jaarlijks onderzoek van Kaleidos Research onder jongeren tussen de 12 en 18 jaar; in de afgelopen vier jaar is het percentage jongeren dat gebruikte spullen koopt bijna verdubbeld van 9 naar 16 procent (One World)

Technologieën om kinderen te traceren, scheppen de illusie van veiligheid; ze leiden juist tot minder gemoedsrust, stelt Katleen Gabriels, onderzoeker computerethiek aan de Vrije Universiteit Brussel (de Volkskrant)

Eindelijk, ouders van hoogsensitieve kinderen (zogenaamde HSP’s of ‘indigo kinderen'(lol)) zaten er vast al tijden op te wachten: een auraspray (The Post Online)

“Kinderen van nu zouden zo verwend zijn dat zij bij een onvoldoende op school al psychologische behandeling behoeven — wie dit beweert, heeft het zelf niet op een rijtje, want het zijn de ouders van nu die verwend zijn“, aldus psycholoog Jeffrey Wijnberg (De Telegraaf)

En tot slot, klik hier voor vier gesprekken die elke discussie tussen ouder en kind weergeven (Slate)

Kortjes: schrikken van nieuwe Snapchat-filters, kindermarketing aangepakt door Zondag met Lubach en gemeente Amsterdam, en meer (week 40, 2015)

Kinderen en jongeren zijn continu in het nieuws. De meest lezenswaardige/opvallende berichten uit andere bronnen verzamel ik wekelijks in een post met ‘kortjes’ – oneliners met een linkje naar het oorspronkelijke artikel. KLIK & LEES MEER:

Snapchat released new filters that can be quite terrifying to some people; some parents took notice and decided to scare the living shit out of their kids because why not… (BuzzFeed)

Younger listeners spend on average 25 hours a week streaming music, according to Vevo’s Music Fan Report; usage of services like Pandora and Spotify as well as Vevo itself is also beginning to influence what millennials are listening to, and how they define themselves as fans (Variety)

Second-screen multitasking activity is growing — with some areas such as TV news viewing and kids shows higher than other program genres (MediaPost)

Apple’s pink phone is a hit with both male and female shoppers: “There’s enough guys getting rose gold that it should be called bros’ gold” (Racked)

Shopkins is a collection of miniature, cute-ified versions of typically boring items you’d find in a store; it’s built on the notion of consumerism as activity, that girls think anything can be fun to play with as long as it can be bought (Racked)

The allure of Silicon Valley has been around since the dot-com boom of the 1990’s.; many MBA students have been flocking to startups and technology ever since — last year, 17% of Harvard Business School graduates went into technology… that’s up from 7% in 2007 (Fox Business)

On the strength of Millennials seeking local fare, authentic experiences and connections to the farms that grow their food, hard cider has catapulted from obscurity into a $500 million market (Chicago Now)

It’s usually not a good sign when someone starts laughing maniacally on the subway, but riders in Belgium seem to take it pretty well in this new Coca-Cola ad (Adfreak)

Canadian agency Rethink pulled off a clever stunt for advocacy group Arrive Alive on Ontario college campuses; it handed out free samples of Arrowhead Mills cereal to students with an unpleasant surprise inside — little wrecked cars, seemingly from accident scenes (Adfreak)

In a YA landscape that was until recently dominated by dystopias and fantasies, realism is finally on the rise (Scholastic)

Het woord ‘tween’ is een constructie, bedacht door marketeers; tweens worden beschouwd als consumenten die de moeite waard zijn, want ze hebben geld te besteden, ze beïnvloeden het koopgedrag van hun ouders en ze vertegenwoordigen de consument van morgen (Diep Onderzoek)

Chocomelk Cocio bestaat al sinds 1961 in Denenmarken, maar wordt sinds dit voorjaar ook in Nederland verkocht: “De chocolademelk van Cocio sluit aan bij de levensstijl en ideologie van jongeren” (Marketing Online)

In Nederland zijn meer dan een half miljoen kinderen te dik, maar hoe komt dat eigenlijk en wat wordt er aan gedaan om dit probleem aan te pakken? Zondag met Lubach zocht het uit (ZML op YouTube)

Als eerste gemeente in Nederland heeft Amsterdam zich aangesloten bij de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding, omdat zelfregulering niet goed genoeg zou werken tegen overgewicht (Marketing Online); reclame gericht op kinderen is reeds aan banden gelegd (FNLI) 

Tieners en jongvolwassenen die door de week laat in bed liggen, hebben meer kans op overgewicht dan leeftijdgenoten die op tijd gaan slapen (NU.nl)

Zeeuwse jongeren onder de 18 jaar blijven grote hoeveelheden alcohol drinken, ondanks het drankverbod voor minderjarigen; een op de drie jongeren doet aan binge drinken (PZC)

“50% van de studenten heeft een problematisch alcoholgebruik”, dat zegt Rik Gosselink van de KU Leuven: “Studenten horen uit te gaan en sociaal contact te hebben en daarbij heeft alcohol een gunstige plaats — té veel en té vaak drinken is daarentegen problematisch” (VTM)

De grootste verspreiders van kinderporno zijn kinderen zelf, weet schrijfster Merel van Groningen (De Telegraaf)

Monique en Jan Smit zijn  verrast met een dubbel platina plaat; het album van 2 Kleine Kleutertjes is meer dan 80.000 keer verkocht (AD)

Van de Nederlandse jongeren tussen de 14 en 21 jaar kijkt meer dan 60% dagelijks naar online video; een derde van deze Generatie Z kijkt zelfs meer dan tien korte videofragmenten per dag, blijkt uit een onderzoek in opdracht van mediabureau Stroom (MarketingTribune)

80% van de jongeren negeert internetreclame en 35% van deze groep zet adblockers in om aan reclame te ontkomen, blijkt uit de Irritatie Monitor Internetreclame 2015: “Het is tijd voor meer relevantie, dosering en een betere timing” (Fonk Online)

Een vierde van de Vlaamse kinderen is meer dan twee uur per dag ter ontspanning bezig met een tablet, smartphone of computer; een op de drie kinderen tussen 6 en 18 jaar heeft zelf een tablet, blijkt uit een grootschalige opvoedingsenquête van onderzoeksbureau Ivox (Het Belang van Limburg)

YouTuber Teske de Schepper lanceert een eigen real life-serie; de vlogster wordt voor de documentaireserie Teske&Co gefilmd door haar zus en haar vriend (Adformatie)

Ruim de helft van de Vlaamse tieners aanvaardt een vriendschapsverzoek van een onbekende persoon op Facebook, blijkt uit een experiment van het Radio 2-programma De Inspecteur (De Morgen)

De paradox van de smartphone: alle jongeren hebben er één en gebruiken hem voor van alles en nog wat maar vreemd genoeg niét om te bellen — jongeren vinden bellen té direct contact, dat durven ze niet meer (HLN)

Een op de vijf jongeren blijkt oké te zijn met het maken van selfies op een begrafenis (Sp!ts)

In oktober verschijnt de eerste editie van het Sprookjesboom Magazine, gemaakt door Blink Uitgevers in samenwerking met de Efteling (Fonk Online)

Mediahuis Nederland (waar nrc.next en NRC Handelsblad onder vallen) begint het online mediamerk Mindshakes voor Millennials; het draait om ‘geëngageerde journalistiek en verhalen die je raken in vorm en inhoud‘ (Adformatie)

Met ruim 4.000.000 bezoekers is Sense.info sinds 2009 dé landelijke site waar jongeren terecht kunnen met vragen over seksualiteit; na vijf jaar was de website aan een redesign toe en werd het vernieuwde platform na een ontwikkelingstraject van ruim 10 maanden gelanceerd (Adformatie)

H&M haalt de headlines met een campagne waarin een moslimmodel voor het eerst een hijab draagt; Mariah Idrissi schittert in de Close The Loop campagne onder andere naast een curvy model, een gehandicapt model, en een transgender model (ELLE)

Moeders corrigeren hun kind vaker bij ongehoorzaam gedrag dan vaders en reageren vaker adequaat op signalen van hun kind, blijkt uit onderzoek waarop Liesbeth Hallers-Haalboom promoveert aan de Universiteit Leiden (NJi)

Slechts één op de zeven leerkrachten op de basisschool is man; de afgelopen vijf jaar is het aandeel mannen op de basisschool elk jaar verder afgenomen, blijkt uit een data-analyse van LocalFocus op basis van cijfers van DUO over 2014 (AD)

Al hebben leerkrachten een streng rechtvaardigheidsgevoel, toch zijn ze onbewust strenger voor jongens dan meisjes in het middelbaar onderwijs, stelt nderwijskundige Els Consuegra (Vrije Universiteit Brussel) in haar doctoraat (De Standaard)

Vroeger zat kennis in je hoofd en in boeken, nu in de computer — dat vraagt om een nieuw soort onderwijs: meer keuzevrijheid, minder stampen; doceer klassieke vakken als aardrijkskunde en economie niet langer los van elkaar, adviseert het Platform Onderwijs2032 (Trouw)

Om iedereen die binnen technische bedrijven te maken heeft met het werven, begeleiden en behouden van jongeren daarbij te helpen, lanceert TechniekTalent.nu Radio TechKnow; op dit station zijn podcasts te beluisteren over vijf actuele en relevante thema’s (YoungWorks)

Besturen van basisscholen in grote steden spreken zich uit tegen de traditionele Zwarte Piet, maar buiten de Randstad gebeurt dat nog niet of nauwelijks (de Volkskrant)

Ouders balen van alle tegenstrijdige opvoedinformatie, blijkt uit een peiling van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI), ze worden onzeker (AD)

NS lanceert YouTube-reisprogramma ‘Trein Battle’ en lespakket om kinderen te inspireren te reizen

De meeste kinderen kunnen nog een flinke checklijst afwerken: 12 % van de kinderen tot 12 jaar heeft alle 12 Nederlandse provincies bezocht. NS peilde bij meer dan 1.000 ouders hoe reislustig hun kinderen zijn. Aanleiding hiervoor is het lespakket voor aardrijkskunde dat NS met Klasse TV start, met als motto ‘Ontdek de 12 provincies voor je 12e’. Vandaag kreeg groep 7 van Basisschool de Ridderhof de eerste les van Sipke Jan Bousema op Utrecht Centraal.

Utrecht (86%) en Noord-Holland (85%) zijn de meest bezochte provincies, direct gevolgd door Zuid-Holland (83%). Groningen is door kinderen het minst bezocht (40%), gevolgd door Friesland (45%) en Flevoland (49%). Slechts 3% van de kinderen kwam nog niet buiten de eigen provinciegrenzen. Bijna de helft van de kinderen reist zes keer per jaar of vaker met de trein. Meer dan 20% doet dat minstens elke maand. Gevraagd naar het favoriete vervoermiddel van de kinderen antwoord 57% de trein. Van de ouders  geeft 21% aan dat hun kinderen de voorkeur voor de auto hebben, voor 7% is dat de fiets.

NS wil laten zien hoe mooi Nederland is: al die plekken waar je bij aardrijkskunde over leert, kun je gewoon naartoe. Om dit mogelijk te maken, startte de onderneming 1 mei met het aanbieden van het gratis meereis-abonnement voor kinderen. Kinderen gaan wellicht wel naar de Middellandse Zee, maar zagen tegelijk nog nooit de Waddenzee, of zagen wel Aziatische rijstvelden, maar nog niet de Hollandse bollenvelden. Dit kan echt anders — goed initiatief.

Om kinderen te inspireren er op uit te trekken, start NS het YouTube-programma Trein Battle. In elke aflevering checken twee teams de leukste bestemmingen van een provincie. Reisleider en presentator Sipke Jan Bousema beoordeelt in elke aflevering welk team het beste zijn opdracht vervult. Trein Battle wordt via YouTube uitgezonden. KlasseTV en NS kozen bewust voor een reisprogramma op het videokanaal: kinderen kijken immers vooral online televisie op het moment dat hen dat uitkomt. Het programma is onderdeel van het lespakket, maar kinderen kunnen het ook los bekijken. De eerste aflevering van Trein Battle is vanaf 5 oktober online te zien op ns.nl/treinbattle. Hierin checkt een team de leukste bestemmingen van Flevoland en gaan ze de strijd aan met een team dat Friesland checkt. Onderstaand de promovideo. 

“In Trein Battle leren kinderen op uitdagende en eigentijdse manier Nederland kennen. Ik houd van reizen en weet nog goed dat ik voor het eerst als kind wegging uit Friesland. Daarom vind ik het zo leuk om kinderen te inspireren er op uit te gaan. Hoewel ik mij ben gaan richten op het producentschap, besloot ik nu een uitzondering te maken en het ook te presenteren.” [Sipke Jan Bousema]

Trein Battle is onderdeel van een digitaal lespakket voor het vak aardrijkskunde op de basisschool, waarbij de aansporing is om de 12 provincies voor je 12e te bezoeken. In elke les leren kinderen over een provincie: monumenten, natuur, bijzondere gebouwen en lokale eigenaardigheden — in 12 lessen komt heel Nederland voorbij. De kinderen maken een digitale reisgids, waarin ze hun eigen plaats op de kaart zetten. Welke bestemmingen zijn leuk voor kinderen? Wat moeten andere kinderen weten over jouw woonplaats? Elke bestemming die een klas op de kaart zet, maakt kans te worden gecheckt in het programma Trein Battle. Uiteindelijk leidt dit tot één online reisgids voor en door kinderen over Nederland.

Fijn initiatief!

Playmobil sponsort CliniClowns met bijzonder figuurtje

Leuke samenwerking, een win-win-situatie. CliniClowns en Playmobil hebben de handen ineen geslagen voor een bijzonder poppetje. Er is een CliniClown van Playmobil op de markt (lees: in de speelgoedwinkels etc.) gebracht. De twee partijen willen hiermee een glimlach te toveren op de gezichten van vele zieke en gehandicapte kinderen (jaarlijks spelen de CliniClowns-clowns met meer dan 90.000 zieke en gehandicapte kinderen om zo hun kwaliteit van leven te bevorderen, en dat kan nu dus ook enigszins zonder persoonlijk bezoekje).

De prijs is €3,49 en van elk verkocht figuurtje gaat één euro rechtstreeks naar de CliniClowns.

cliniclown

[Via @Polledemaagt]

Campina viert ‘Wereld Schoolmelkdag’ op sportieve wijze, maar met te weinig PR-waarde

Vandaag werd in ruim 40 landen Wereld Schoolmelkdag gevierd, een initiatief van de Wereldvoedselorganisatie om aandacht te vragen voor het belang van melk voor kinderen. Uit de Voedsel Consumptie Peiling blijkt dat kinderen gemiddeld een pakje (200 ml) melk per dag tekortkomen. Gezond eten vormt samen met voldoende bewegen de basis voor een gezond lichaam. In samenwerking met instructeurs van Arie Boomsma’s Vondelgym vierde Campina vandaag op een sportieve manier de promotie-actie in het Vondelpark in Amsterdam.

Wereld Schoolmelkdag is een wereldwijd initiatief van de Wereldvoedselorganisatie (FAO) en wordt in Nederland ondersteund door de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO). De meningen zijn verdeeld over de mate van gezondheid van melk, maar het Voedingscentrum adviseert voor kinderen dagelijks tussen de 400 en 600 ml zuivel, dit zijn twee tot drie bekers melk. Melk is een basisvoedingsmiddel dat van nature rijk is aan voedingsstoffen zoals proteine, vitamine B2, B12 en calcium, vandaar. Het pakje melk wat kinderen dagelijks tekortkomen kan door een Schoolmelkabonnement op een efficiënte manier aangevuld worden, zo is de gedachte.

Campina, leverancier van Schoolmelk in Nederland, greep vandaag de gelegenheid aan om samen met kinderen goede voeding in de vorm van melk te combineren met beweging. Samen met instructeurs van de Vondelgym organiseerden zij vandaag een sportmiddag in het Vondelpark in Amsterdam. De kinderen van Instituut Schreuder en de ASVO uit Amsterdam hebben samen met de instructeurs flink gesport. Pim (9 jaar): “We hebben vandaag bootcamp oefeningen gedaan en gebokst. Ik hoop dat ik later net zo sterk wordt als de trainers.” Wouter Teerhuis, instructeur Vondelgym: “sporten met kinderen is te gek, maar je moet voorzichtig zijn. Kinderen gaan vaak te snel, terwijl het beter is om langzaam op te bouwen.”

Campina voerde de actie om met kinderen en ouders stil te staan bij het belang van het drinken van melk. Maar hoeveel kinderen en ouders zullen hier iets van gemerkt hebben? Het aantal aanwezigen was beperkt en de activiteit niet opmerkelijk genoeg om publiciteit te genereren…

LEGO Dimensions laat gamers personages en universums uit verschillende bouwsets mixen en matchen #BreakTheRules

Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games en The LEGO Group kondigden vandaag de release van LEGO Dimensions aan. Met deze nieuwe entertainmentervaring spreken spelers hun verbeelding nog meer aan dan met traditioneel gamen. De game combineert het fysieke bouwen met LEGO-stenen met interactieve console-gameplay in 14 favoriete universums van fans. LEGO Dimensions is vanaf heden verkrijgbaar voor de PlayStation 3 en 4, Xbox One, Xbox 360 en Nintendo’s Wii UTM.

Voor de eerste keer in een LEGO-videogame komen 14 iconische entertainmentmerken en franchises samen in een spannend avontuur: DC Comics, The Lord of the Rings, The LEGO Movie, LEGO Ninjago, Back to the Future, The Wizard of Oz, Scooby-Doo!, LEGO Legends of Chima, Doctor Who, Jurassic World, Ghostbusters, The Simpsons, Portal en Midway Arcade. In het verhaal van de game duikt plotseling een mysterieuze en krachtige vortex op, die personages uit diverse LEGO-werelden meesleurt. Om hun vrienden te redden springen Batman, Gandalf en Wyldstyle dapper in de vortex. Algauw bevinden zij zich op een reis door onverwachte werelden en werken ze samen met onwaarschijnlijke bondgenoten om de kwaadaardige Lord Vortech te verslaan.

Dat klinkt misschien wat abstract? Waar het op neerkomt is dat de veelzijdigheid van LEGO-bouwsets naar een game-ervaring worden overgebracht. Fans kunnen personages en universums mixen en matchen, net zoals ze dat in hun speelkamer doen. Onderstaande trailer geeft een beeld.

“Dit is een totaal nieuwe LEGO-ervaring, waarbij spelers bouwen met het fysieke speelgoed en kunnen spelen met een mengelmoes van merken in de videogame, net zoals zij in het echte leven zouden doen. We wilden een game creëren waar spelers hun favoriete personages en universums kunnen combineren en zonder grenzen ermee kunnen spelen. Als ze willen kunnen ze Scooby-Doo in de onzichtbare Jet van Wonder Woman door Cloud Cuckoo Land uit The LEGO Movie laten vliegen. Letterlijk elk personage kan elke wereld betreden en elk voertuig of gadget gebruiken.” [Jon Burton, TT Games]

De LEGO Dimensions Starter Pack bevat de videogame, stenen om de LEGO Gateway te bouwen, drie LEGO Minifiguren; Batman, Gandalf en Wyldstyle, plus de LEGO Batmobiel en de LEGO Toy Pad. Met deze Toy Pad kunnen spelers speciale LEGO-minifiguren en -objecten in de game plaatsen en directe in-game actie ervaren door het fysieke speelgoed te bewegen. En net zoals kinderen ervan genieten om hun fysieke bouwstenencollectie te zien groeien en met elkaar te verbinden, is de LEGO Dimensions Starter Pack het startpunt voor een gaming-systeem dat continu speelplezier voor de komende jaren moet worden. Alles dat vandaag gekocht wordt en uitbreidingen die morgen worden toegevoegd, kunnen met elkaar samenwerken.

De LEGO Toy Pad is een interactief onderdeel van de gameplay-ervaring en fungeert als een additionele controller. Spelers hebben op deze manier interactie met het speelgoed en de game, kunnen zo elke combinatie van zeven karakters, voertuigen en gadgets gelijktijdig in de game brengen. Meer dan alleen een platform die de karakters in de game plaatst, biedt het drie aparte gebieden van RGB-lichttechnologie. Hiermee wordt een grote verscheidenheid aan kleuren geboden met hints en puzzels die opgelost moeten worden, waardoor het fysieke en digitale spel meer dan ooit tevoren met elkaar verweven zijn.

Naast de 14 levels in het hoofdverhaal van de game kunnen spelers ook toegang krijgen tot een freeplay Adventure World voor alle 14 submerken in de game. Daarnaast krijgen gamers de mogelijkheid om hun ervaring aan te passen met expansion packs van alle merken die in de game voorkomen. Deze Level Packs, Team Packs en Fun Packs hebben een hoge verzamelwaarde en bieden nieuw te bouwen personages, voertuigen en gadgets met allemaal speciale in-game eigenschappen. Alle uitbreidingsets bieden gamers de mogelijkheid om alles met elkaar uit te wisselen in de game. Alsof dat nog niet genoeg is, verschijnt er deze week een companion app’ die spelers een gratis instrument biedt om persoonlijke LEGO Dimensionsuitbreidingsets te volgen, wensenlijstjes te maken en extra informatie te ontvangen over de game en gerelateerde producten. De app biedt gedetailleerde informatie over de LEGO Dimensions verhaallijn, instructies voor verschillende gameplay features en een overzicht van alle in-game mogelijkheden en verschijningsdata van iedere uitbreidingsset. 

Boybands en YouTubers maken groot Wild West-feest van Tina-dag XL 2015

De Tina-dag XL was afgelopen weekend weer een groot succes. De 24ste editie van het feestje van Tina was met 25.000 bezoekers volledig uitverkocht, waarvan een deel al vanaf vrijdag op het vakantiepark van Duinrell verbleef. Grote YouTube-sterren als Enzo Knol, Furtjuh en Beautynezz maakten er dit jaar een extra groot feest van. Sommige YouTubers stonden op het grote podium van de ‘Show & Swing’ — zo liet Teske haar zangtalent horen, net als Dee (de vriendin van Enzo Knol) en zongen de Cinemates hun YouTube-hit Boybands are cliché.

Nieuw dit jaar op de Tina-dag was de YouTube-hoek in het ‘Tina Dorp’. Hier kwamen de grootste Nederlandse YouTubers als Enzo Knol, zijn vriendin Dee, Furtjuh, De Cinemates en vele anderen naartoe om hun fans te voorzien van een selfie, handtekening of tip tijdens de videoworkshops. Ook Tina’s eigen vloggers, bekend van het kanaal YouTube.com/TinaNL, waren aanwezig op de Tina-dag XL. Dit is hun verslag:

Op zaterdag 26 september om 9.30 uur gingen de deuren van Attractiepark Duinrell open voor de Tina-dag XL, die dit jaar ‘Wild West’ als thema had. Als vanouds weer files en gegil in Wassenaar dus, en opnieuw prachtig weer. Op zaterdag en zondag konden de meiden genieten van optredens van onder andere Nick & Simon, Femke Meines, Sarah & Julia, B-Brave, MainStreet en vele anderen. Uiteraard waren er ook dit jaar weer bekende acteurs, schrijvers en striptekenaars, maakten bezoekers kans op Meet & Greets en konden ze genieten van games en attracties. In ‘Tina DIY-plaza’ gingen de meiden creatief aan de gang bij de leuke beauty- en knutselworkshops en tot slot kon er uitgebreid worden geshopt. In onderstaande video zie je een impressie (klik hier om ook de ervaringen van adverteerders te bekijken).

En dit zijn de video’s die Enzo Knol en MeisjeDjamila van hun aanwezigheid samenstelden:

PS  Nick & Simon deelden op de Tina-dag XL het nieuwtje dat ze in Ahoy op 18 december een Kerstconcert gaan geven, speciaal voor Tina-meiden vanaf zeven jaar: “De jonge doelgroep van Tina vinden we stiekem het allerleukst. Dat we speciaal voor hen een concert mogen geven in samenwerking met Tina vinden we écht een feestje.” Natuurlijk is hun moeder (of tante, vader, zoon, nichtje, zus of gezellige buurvrouw) ook van harte uitgenodigd. De Tina-lezeressen zelf mochten hiervoor de speciale gastoptredens bepalen. Dit geheel nieuwe concept van Tina geeft meiden vanaf zeven jaar de mogelijkheid om hun allereerste concert te beleven in een veilige en gezellige Tina-sfeer. Zie tinainconcert.nl voor meer info. 

Kortjes: Toy Insider Hot 20, Born Ready, Optimist on Tour, en meer (week 39, 2015)

Kinderen en jongeren zijn continu in het nieuws. De meest lezenswaardige/opvallende berichten uit andere bronnen verzamel ik wekelijks in een post met ‘kortjes’ – oneliners met een linkje naar het oorspronkelijke artikel. KLIK & LEES MEER:

If kids have only one toy on their wish list this holiday season, odds are it will include a light saber; three toys based on Star Wars topped the annual Toy Insider Hot 20 list — Frozen’s Elsa isn’t quite done yet (Bloomberg)

Turn off the iPads and unplug the Playstation — traditional toys are making a comeback, according to research (ITV)

Streaming services may be keeping the music industry afloat, but one form of physical media is still going strong — vinyl sales are up 51%, generating $226 million; the CDs on store shelves are gathering dust (The Daily Dot)

New teen entertainment innovations are taking note of the unusual features tied to today’s youth; in contrast to previous generations, the Centennial demographic often leans towards responsible decision-making, financial savings and education (Trend Hunter)

What started as a fun fad has now become a full blown industry; the companies making temporary tattoos are constantly inventing new products and designs that will appeal to bigger and hungrier audiences (Racked)

Since the recession, teens have become more budget conscious, spending less money on clothes and shopping less frequently; they’ve also become much more selective about the brands they buy (Fusion)

The top 10 clothing retailers showcases many of the same brands that topped the ranking last year; Banana Republic is the only new brand moving into the top 10 — he brand launched a clever social media campaign s such as the #hotdudesreading campaign this year (Forbes)

For a large majority of ’90s and ’00s kids, J.K. Rowling’s magical series about a boy wizard inspired their love of reading — now, the Harry Potter readers decide to pay it forward, or rather, Potter it forward; fans are leaving notes in books for future readers to find (MTV)

While physical titles still fare well among the youngest age brackets, late teens are much more likely to turn away from paper; while 64% of 6- to 8-year-olds said most of the books they read for fun were print books, among 15- to 17-year-olds, that proportion was just 49% (eMarketer)

At half the price of its last mobile VR headset, the new $99 Oculus-made Samsung Gear VR is cheap enough to unlock virtual reality for the mainstream (TechCrunch)

ESports is coming to primetime on TBS; the Turner-owned cable network, which reaches 90 million homes, announced it’s teaming up with talent conglomerate WME-IMG to air 20 live programs of teens playing the massively popular video game Counter-Strike: Global Offensive (Digiday)

Toca Boca hit a major 100M download milestone with its range of kids mobile games; the Swedish company has positioned itself to compete with major kids developers like Disney and Nickelodeon, and it’s achieved that in just four years with no licensing deals (VB)

“Remember when I was 13 and I wrote that article that went viral, ‘I’m 13 and none of my friends use Facebook‘? Yeah, about that… Now I’m 15 and I use Facebook” (Mashable)

Instagram just keeps on growing; the photo-sharing network announced that it has reached 400 million users, up from 300 million just nine months ago (Re/code)

According to a survey by Luster Premium White, 95% of young adults have taken at least one selfie; 55% of participants confessed to taking a ‘sexy selfie’, while 47% said they practice their facial expressions before snapping a picture (DailyMail)

A handful of brands are beginning to design and tweak their wares to stand up to the specific challenges of phone photography — among them, that a flash can make foundation look white, or that in daylight selfies, cool colors can look warmer (The New York Times)

In its latest push to broaden its allure among millennials, Goldman Sachs rolled out a series of quick-hit recruiting ads on Snapchat, becoming the first major Wall Street bank to turn to the instant-but-fleeting messaging app for potential hires (Reuters)

ReThink is a keyboard plugin for adolescents that flags up offensive messages and asks the writer to reconsider before sending (Springwise)

To support the United Nations’ 17 Sustainable Development Goals, the United Nations Development Programme’s Giovanna Lucignano has created a list of 10 ways young people can use their talent and resources to make a huge difference in the world (Mashable)

Parents are trying to stay ahead of their kids’ behaviors by using security measures, implementing parental controls and even using GPS technology; despite parents’ best efforts, more than 70% of teens have found methods to bypass this monitoring (parenting.com)

Young parents cracked the cloud nine code and start to recognise that parenthood can’t be all moonlight and roses; gen Y couldn’t care less about keeping up appearances and admit that it’s damn hard to overcome the struggles of being a mom or dad (Trendwolves)

Family oriented health campaigns are both alarmist and authentic, two traits with considerable currency in the medical sector; fostering a sense of traditionalism is of the essence, especially where life or death issues are concerned (Trend Hunter)

Vans and national tobacco campaign truth have teamed up on a collaboration called Weapons of Mass Ridiculousness that aims to make smoking cigarettes a thing of the past (PSFK)

Ever since the introduction of mandatory fruits and vegetables for schoolchildren, kids have eaten less of them than before (Fast Company)

Steeds meer tieners zeggen ja tegen mdma sinds de leeftijdsgrens voor alcoholgebruik is verhoogd naar 18 jaar, zou blijken uit een onderzoek in opdracht van digitaal themakanaal NPO 101 van BNN — klopt dit wel? (de Volkskrant)

Even de applijst van je vriendin door scrollen om te kijken of zij niet met andere jongen zit te sjansen, dat vinden bijna alle Australische jongeren de normaalste zaak van de wereld, blijkt uit onderzoek (Trouw)

Je dochter van zestien verbieden om naaktfoto’s te maken is nergens voor nodig: “Een meisje dat een naakte selfie maakt, doet helemaal niks verkeerd” (AD)

Ondanks de honderden miljoenen gebruikers en ondanks honderden miljoenen investeringen wereldwijd, blijven de inkomsten van Snapchat achter: “Zolang advertenties niet worden geïntegreerd in een berichtendienst, heeft het geen hoge waarde voor merken” (Fonk Online)

Snapchat staat voor belangrijke keuzes: er wordt steeds meer geld in het bedrijf gepompt, maar die investeringen worden bij lange na niet terugverdiend — daarom onthulde CEO Evan Spiegel onlangs zijn 3V-strategie: vertical, video & views (Emerce)

Mediabedrijven en adverteerders moeten hun reclamebudgetten anders inzetten om in 2019 de gewenste doelgroepen te blijven bereiken: “Met name wanneer men jongere generaties wil bereiken, moeten budgetten nog meer worden verschoven van traditionele naar online media” (inct)

De prijs voor het best geïllustreerde boek, het Gouden Penseel, is dit jaar gewonnen door Alice Hoogstad voor Monsterboek; het Gulden Palet werd gewonnen door Marc Boutavant voor zijn illustraties in Is er dan niemand boos? (Leesplein)

Actiegroep One Million Moms wil dat The Muppets van de Amerikaanse tv verdwijnen; de serie zou niet geschikt zijn voor kinderen (Metro)

Driekwart van de jonge supermarktklanten wil meer informatie over producten terwijl ze boodschappen doen, ook willen klanten steeds sneller boodschappen doen (NOS)

Meerdere Nederlandse voedselbedrijven hebben meegewerkt aan reclames in een ‘Vakantie Doeboek’ voor kinderen van supermarkt Hoogvliet voor kindervoeding die ongezond blijkt te zijn, heeft de Reclame Code Commissie bekendgemaakt (NU.nl)

Het bekende Amerikaanse jeansmerk Wrangler heeft het nieuwe platform Born Ready gelanceerd, om te inspireren tot dagelijkse avonturen (Fonk Online)

De Optimist on Tour heeft het afgelopen jaar 15.000 kinderen kennis laten maken met de watersport; dit landelijk rondreizende watersportevenement wordt mogelijk gemaakt door Delta Lloyd (MarketingTribune)

Het aantal hokken in het Westland mag dan sterk afnemen, het imago van deze keten voor jongeren verbetert; stonden ze vroeger vooral bekend als plekken waar minderjarigen veel alcohol nuttigden, vandaag de dag staat vooral de sociale functie van de hokken centraal (AD)

Werkloze jongeren krijgen meer hulp bij het zoeken naar werk; gemeenten, uitkeringsinstantie UWV en bedrijven als McDonald’s, Rabobank, Kruidvat, Hilton en de Hema bundelen de krachten om de komende twee jaar 23.000 jongeren aan het werk te krijgen (NU.nl)

Veel Nederlandse jongeren hebben weinig vertrouwen in hun kans op de arbeidsmarkt, concludeert Randstad uit onderzoek naar de verwachtingen van jongeren op werk na en tijdens hun opleiding (NU.nl)

Een op de drie Nederlanders is relatief zeer welvarend en naar eigen zeggen gezond en tevreden met het leven; een kwart is dat niet, blijkt uit een nieuwe studie van CBS over de kwaliteit van leven in Nederland (CBS)

Ouders met vier of meer kinderen zijn meer tevreden met hun leven dan ouders met minder kinderen (AD)

Zwarte Piet blijft zwart bij RTL; de pieten in de Club van Sinterklaas zijn volgens de zender neergezet als kinderhelden en houden dit jaar hun eigen uiterlijk (AD)

Winkeliers in Nederland willen duidelijkheid en houvast over Zwarte Piet (Marketing Online)

De kleur van Zwarte Piet maakt kinderen niks uit — het gaat de kleintjes er vooral om dat ze tijdens Sinterklaas een cadeautje krijgen, zegt psycholoog Gerrit Breeuwsma: “De hele discussie over de kleur van Zwarte Piet is vooral een probleem van de volwassenen” (De Telegraaf)

Niet alleen scholieren hebben last van pesten, maar ook hun leerkrachten; bijna 1 op de 10 mensen die in het onderwijs werken, geeft aan in 2014 te zijn gepest, dit gebeurde het meest  door leerlingen (CBS)

In het tweede kwartaal van 2015 kwam het ziekteverzuimpercentage uit op 3,7 en was daarmee gelijk aan het percentage van een jaar eerder; het ziekteverzuim was het hoogst in het onderwijs (CBS)

En tot slot, klik hier voor 24 dingen die cool op school waren maar dat nu niet meer zijn (BuzzFeed)

[Verslag] Trends in Kids-, Jongeren- en Familie-Marketing 2015 #KJ15

Het was alweer de 24ste editie van het congres Trends in Kids, Jongeren en Familie Marketing, vandaag op het IJburg College in Amsterdam. Weer even ‘back to school’ dus, een goede omgeving gezien het onderwerp. Het congres is van een aparte ‘kidsdag’ met daarna een ‘jongerendag’ teruggebracht naar één dag, waarbij de doelgroepen ‘baby, peuter, kleuter’ en ‘familie’ werden toegevoegd. Op die manier werd het volledige spectrum vertegenwoordigd, en konden de kleine 200 bezoekers presentaties bijwonen die het beste aansluiten bij hun werkveld.

Net als bij de voorgaande jaargangen geldt ook deze keer: je had erbij moeten zijn — een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van kids- en jongerenmarketing in de breedste zin van het begrip, plus een netwerk van vakgenoten voor het aanspreken, altijd leuk. Onderstaand een impressie van #KJ15, in de vorm van een samenvatting.

—————————————————————————————————————————————–

Oud-onderwijzer en ontwikkelingspsycholoog STEVEN PONT opende als dagvoorzitter het congres met een verhaal over het verdedigingsmechanisme rondom geld. Hij haalde de inauguratie van marketingprofessor Peter Verlegh aan, die het in zijn oratie (pdf) had over waarde creëren: we moeten niet alleen duidelijk maken dat een product waardevol is voor mensen, maar ook waarden-vol (dat hoeft elkaar niet te bijten!). Marketing is niet langer de push van het product, maar maakt déél uit van het product. Maatschappelijke legitimatie is het antwoord op de waarom-vraag — bedrijven die dat aantonen bouwen aan ‘merkgezag’. Het is een gemiste kans als daarover geen informatie te vinden is op de website van een merk. Want waarom maak je een product eigenlijk?

—————————————————————————————————————————————–

“Docenten heten hier geen docenten maar experts.” [Nico Moen]

NICO MOEN van het IJburg College miste het woord ‘verleiding’ in Stevens introductie. Zelf zou hij het niet erg vinden om een grote Apple op het gebouw te zetten, als dat meer geld oplevert. Maar bedrijven moeten wel iets meer brengen dan dozen alleen, en niet tegen de principes van de ‘gezonde school’ ingaan (hoewel, een poster van McDonald’s kan nog net). Zijn school telt inmiddels 1.500 leerlingen, zonder iets aan marketing te doen. Het belangrijkste om mee te beginnen is de visie op onderwijs, daar komt de missie vanzelf uit voort: “Leren over jezelf en de wereld om je heen.” Vandaar dat gewerkt wordt met opdrachten uit de praktijk — de organisatie van dit congres door het interne ‘bureau’ Crealisatie is daar een goed voorbeeld van. Het gevoel van trots zijn komt iedere keer terug.

—————————————————————————————————————————————–

“Kids zijn de sleutel tot het gezin en kidscommunicatie werkt.” [Rens Scheffers]

FRANK VAN EIJK en RENS SCHEFFERS van BrandDeli deelden enige resultaten uit het onderzoek Little Big Influencers, uitgevoerd in zes landen. Daaruit blijkt dat een meerderheid (62%) van de ouders nu een hechtere band met hun kinderen hebben dan hun ouders met hen hadden. Voor wat betreft de besluitvorming binnen het gezin spelen de moeder en daarna de vader nog steeds de grootste rol, maar kinderen beïnvloeden de besluitvorming wel degelijk: 78% van de kinderen vertelt hun ouders wat ze moeten kopen. Maar liefst 98% van de ouders betrekt hun kroost bij het aankoopproces (de mate waarin per categorie: de invloed is het grootst voor speelgoed en kleding). De mening van het kind wordt gewaardeerd (87%), het is makkelijker om naar het kind te luisteren (56%) en kinderen weten soms meer dan ouders weten (43%). Over (goede) reclame wordt veel gepraat, met ouders (80%) en vriendjes (84%), en word of mouth leidt vervolgens tot aankopen. Kortom, kidscommunicatie werkt, mits relevant voor kinderen. Een voorbeeld daarvan is de spaaractie met Moestuintjes van Albert Heijn. Om ook de moeilijke fase van het groeiproces (wachten tot er iets opkomt) leuk te maken, werden dagelijkse verzorgingstips op muziek ingezet, onder de aandacht gebracht via verschillende commercials op Nickelodeon.

In een andere campagne, voor Avonturenpark Hellendoorn, werd gekozen voor een duale strategie (‘familiepropositie’), want kinderen hebben een grote stem in familie-uitjes maar ouders moeten de kaartjes kopen. Daarom werd de ‘Familie Hellendoorn’ (de avontuurlijkste familie van Nederland) in het leven geroepen. Dit gezin checkte het park, en dat werd gefilmd. Echte mensen vertellen de boodschap, dat verhoogt de geloofwaardigheid (en: ‘seeing is believing’).

—————————————————————————————————————————————–

“Risk today = life skills tomorrow.” [Kevin Thompson]

KEVIN THOMPSON van Tapestry was ingevlogen om uit te leggen waarom generatie Z voor geluk kiest. Hij deelde resultaten uit zijn Happiness-onderzoek voor Coca-Cola (er werd niet ingegaan op de rol van het merk in het debat over obesitas en helaas ook niet op de veelal geslaagde marketingacties van het merk). Coca-Cola staat al voor geluk en optimisme sinds 1886, maar het bedrijf wil hier nog altijd meer over leren. Uit een onderzoek onder onder ruim drieduizend 15-19-jarigen blijkt dat geluk hoger op de agenda van tieners staat dan ooit tevoren. De maatschappij kan daar aan bijdragen; met meer blije volwassenen zouden er ook meer blije jongeren zijn. Tieners worden het meest gelukkig van vrienden, familie en hun sociale leven; geld wordt veel minder vaak genoemd. Ze zien dat ze zelf voor dat geluk moeten zorgen. 

Geluk voor tieners is trouw blijven aan je eigen ware zelf, ruimte houden voor gekheid, alledaagse vreugde omarmen, dingen doen buiten hun comfortzone (persoonlijke ontwikkeling!) en anderen ook blij laten zijn (als vrienden lachen, voelen ze zichzelf ook goed). Daar kunnen we allemaal iets van leren, volgens de spreker, maar daarvoor moeten we jongeren wel de ruimte geven. Lessen in geluk hebben zij niet nodig, volwassenen misschien wel.

—————————————————————————————————————————————–

“Slechts 40% van de commercials die grappig bedoeld zijn, worden grappig gevonden.” [Marian Cammaert]

MARIAN CAMMAERT van de STER heeft verschillende onderzoeken op het gebied van kidsmarketing gedaan. Kinderen zijn een belangrijke doelgroep voor de reclameverkopers van de NPO omdat dagelijks meer dan een half miljoen kinderen naar Zapp/Zappelin kijken. Samen met YoungWorks zijn family visits gedaan, om te kijken naar aankoopgedrag. In elke fase speelt een ander gezinslid de hoofdrol, en die rollen wisselen ook per producttype (met name bij de keuze voor speelgoed bijvoorbeeld is de invloed van kinderen groot; dankzij tv-reclame herkennen ze de producten in de winkel en folder — boven de tien jaar verandert het gedrag, dan komt de nadruk meer op elektronica te liggen en gaan kinderen zelf sparen voor wat ze willen hebben). Kinderen én (groot)ouders spelen een belangrijke rol in de aankopen van kinderproducten. Media en met name tv-commercials spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van behoeften en ideeën. Hoe verser het product in het geheugen zit, hoe groter de kans dat gezinsleden het product in overweging nemen. Inhoudelijk is het aan te raden om in te spelen op de positieve interactie tussen gezinsleden en goede argumenten (voor zowel kinderen als ouders) aan te reiken.

De vraag of kinderen anno 2015 nog steeds lineair televisie kijken leverde enige discussie op; sommige aanwezigen zien deze groep alleen nog maar naar YouTube surfen, terwijl de STER uit onderzoek haalt dat het tv-toestel nog twee uur per dag de aandacht krijgt. Als kinderen voor de tv zitten, kijken ze reclameblokken door — omdat het vermaak biedt of omdat ze moe zijn en vrij consumptief tv kijken. Jonge kinderen (10-) zien reclame als een kort programma en moeten soms tijdens de reclame hun energie even kwijt (pauzemoment), oudere kinderen (10+) kijken met een kritischer oog naar reclame en zijn aan het multitasken tijdens tv-reclames. Kinderen vinden tv-commercials leuk als deze humor, kinderen, snel afwisselende beelden, auditieve prikkels en herkenbare elementen bevatten. 

—————————————————————————————————————————————–

“Je moet kinderen voorbereiden op een digitale toekomst.” [Ilse van Rillaer]

“We gaan de grenzen van de tablet verkennen.” [Jan Chalmet]

ILSE VAN RILLAER en JAN CHALMET van Studio 100 richten zich op 4-12-jarigen, ze noemen hun klanten ‘digital natives’. Met het platform Wanagogo willen ze een veilige omgeving voor deze doelgroep bieden, zonder in-app aankopen (er wordt gewerkt met abonnementen — kinderen zijn niet de kopers). Omdat gaming even belangrijk is in deze groep (82% speelt minstens wekelijks een digitaal spel), moest dat ook opgenomen worden. Er wordt met maar liefst 23 internationale partners samengewerkt, en er zijn veel gebruikerstesten gedaan (wat verwachten kinderen van een goed spel? — kinderen zijn geen kleine volwassenen). Omdat kinderen vaak de oude tablet van hun ouders toegeschoven krijgen, moeten de activiteiten op de iPad 2 kunnen draaien (vervelend voor bezitters van de eerste iPad, die is echt te oud). Kinderen worden continu op pad gestuurd binnen de digitale wereld, zo leren ze. Eigenlijk is Wanagogo een digitaal pretpark, met een virtuele wereld, gaming (activiteiten, thema’s) en een digitale bibliotheek (videoclips, shows, boeken, tv-programma’s) — reclamevrij. De ambitie is om breder te gaan: “Digitaal kent geen grenzen.”

—————————————————————————————————————————————–

“Mijn drie pijlers voor goede kidsmarketing zijn fun, herkenning en beleving.” [Bas Nadorp]

BAS NADORP (Cinekid), ILSE VAN RILLAER (Wanagogo) en kindercorrespondent TAKO RIETVELD gingen met elkaar in discussie over wat goede reclame voor kinderen is. Humor is belangrijk, vindt Ilse. Waarom? Als je lacht, onthoud je dingen beter, weet Tako. Bas vermijdt humor liever, want het kan z’n doel voorbij schieten — ‘fun’ is misschien een beter woord. Ook een actiecomponent (kinderen betrekken), consequent zijn (continu dezelfde vorm: herkenbaarheid), coolness, een spaarfactor, muziek/geluid, identificatie (leeftijdsgenoten) en aspiratie spelen een rol. Je moet het niet te ingewikkeld maken voor kinderen, hoe simpeler hoe beter, aldus Bas. En Tako praat uit ervaring als hij stelt dat kinderen anders naar de wereld kijken, ook naar reclame: “Je wordt continu verrast, ga met kinderen praten.”

—————————————————————————————————————————————–

Merkstrateeg ALJAN DE BOER van TrendsActive doet onderzoek naar gendertrends (mannen/vrouwen), generatietrends (millennials, generaties x,y,z) en maatschappelijke trends. Wij –als volwassenen- herkennen merken vrij snel. Jongeren (het gaat hier om de leeftijd 12-24 jaar) herkennen merken nog veel sneller. De reden is dat jongeren veel visueler zijn opgegroeid, zij komen uit de visuele cultuur. We moeten dus echt op een andere manier met jongeren communiceren, willen we ze blijven bereiken en boeien. Mensen kunnen beelden beter onthouden dan tekst. Jongeren weten niet beter dat alles in beelden wordt getoond. Communicatie in beelden gaat dan ook veel sneller. We navigeren ook met beelden. Jongeren zoeken ook met name visueel (vooral via YouTube — ‘How to…’ is vrij populair). Google is tekst, YouTube is visueel. 

Een visueel beeld krijgt vele malen meer likes dan een tekst bericht. De visuele sociale media groeien daarom erg hard, bijvoorbeeld Snapchat. De verwachting en de werkelijkheid van beelden vervaagt. Je kunt straks gaan betalen met een selfie, bij Domino’s kun je pizza bestellen met een emoij. Jongeren gebruiken steeds meer visuele middelen en ze zien ook dat bedrijven dat gaan doen. Overigens zijn stockfoto’s uit den boze, zet echt mensen in. Organisaties die zich op jongeren richten moeten dus bijvoorbeeld zo min mogelijk tekst op een site zetten, veel meer met visuals werken. Mars introduceert bijvoorbeeld een nagenoeg merkloze verpakking en jongeren kunnen zelf hun eigen Mars maken.

—————————————————————————————————————————————–

FRANK VAN EIJK (BrandDeli), TIM MAAS (Beiersdorf) en ANNEMARIE VAN DER POL (MEC) deelden een case uit de praktijk over Niveau Invisible for Black & White. Millennials zijn hiervoor de doelgroep. Deze doelgroep begint merkloyaliteit te ontwikkelen, en dus belangrijk voor de toekomst. Kenmerken van deze generatie is dat ze hun leven delen online, het leven vieren, niet van saai houden. Zij maken de toekomst. De vijf kenmerken van campagnes om millennials te bereiken zijn humor, creativiteit, nieuwsgierigheid, sociaal/deelbaar en passie of interessegebied (actief of passief, educatief, brand utility (heeft het een doel of dienst), bevestiging van anderen). Ook MTV omarmt deze kenmerken voor campagnes gericht op millennials. De zender nodigt jongeren uit om zelf filmpjes te plaatsen. Een ander voorbeeld is de actiematige campagne van Napoleon waarbij jongeren hun ‘Napoleon face’ konden uploaden.

Dan de Niveau-case. Niveau heeft in deze online campagne gewerkt vanuit het inzicht dat millennials een grote mate van interesse hebben in fashion. Nivea moet haar marktaandeel zien te behouden en laten groeien. De doelgroep wordt gevormd door oudere dames maar -zoals gezegd- is de jongere generatie ook erg belangrijk voor het merk. Beiersdorf heeft gemerkt dat het segment ‘anti-stains’ (geen vlekken door deodorant op je kleding) heel belangrijk is waarbij Rexona en Dove de grootste concurrent zijn. Als product heeft Niveau de Invisible for Black & White-producten.

Beiersdorf geloofde erin dat de samenwerking met de Fashion Week het merk waarde zou toevoegen. Ze zijn vervolgens gaan samenwerken met een van de bekendste beautyvloggers van Nederland (Serena Verbon), waarbij consumenten in een winactie een foto van hun zwart/wit-outfit konden uploaden waarmee ze kaartjes voor dit evenement konden winnen. De awareness van het product is sterk gestegen. Het marktaandeel binnen het segment is gegroeid ten opzichte van hun concurrenten, er is 30% meer omzet behaald.

—————————————————————————————————————————————–

Tijdens een expertpanel over jongeren met PAUL JANSEN (Footlocker Europe), LINA JUVENS (Trendwolves) en JAN WICHERS (Clear Channel Hillenaar) werden onder leiding van ALJAN DE BOER (TrendsActive) enkele stellingen neergelegd. De conclusie van de deskundigen was dat de combinatie van on- en offline het beste zal werken (ook wel ‘inline’ of ‘fygital’ genoemd). Voor Hello Bank bijvoorbeeld is naast de mobiele propositie ook gecommuniceerd over workshops voor jongeren in de fysieke wereld. Maar ook werd geconstateerd dat bedrijven vaak online gaan omdat ze geen budget hebben voor offline. Er ontstond een aardige discussie over de stelling dat als iemand eenmaal een merk kiest, de merkvoorkeur nauwelijks verandert. De ene expert gelooft daar heilig in, de ander helemaal niet. Wat is het effect van een slechte ervaring, wat speelt er in de omgeving? Je moet consumenten vooral niet teleurstellen. 

En wat is de rol van influencers (popsterren, modellen, vloggers, etc.) bij het bereiken van jongeren? Er worden wellicht te veel influencers ingezet tegenwoordig. Voorheen maakten ze gewoon hun video’s in hun slaapkamer, dat was aspirationeel en herkenbaar voor jongeren. Nu reizen de vloggers de wereld af, rijden in dure auto’s en dat is veel minder herkenbaar en aspirationeel voor jongeren. Het gaat dus verder van hen  afstaan en is daarom mogelijk minder effectief: “Je moet relevant blijven want je kunt je volgers in één klik verliezen. De vloggers worden te commercieel en dus minder geloofwaardig.” Bij TrendWolves geloven ze meer in innovators, bijvoorbeeld kunstenaars of mensen met een bijzonder kenmerk.

—————————————————————————————————————————————–

“Jongeren bereiken met online ads werkt nauwelijks meer, wel bereik je jongeren met relevante content.” [David Barends]

DAVID BARENS,  oprichter en uitgever van Ondertussen.nl, vertelde in een rondetafelsessie over zijn nieuwssite, gericht op jongeren tussen de 16 en 24 jaar. Adverteerders kunnen content overbrengen in news feeds, ING sponsort bijvoorbeeld content in de rubriek Geld. De bank levert actualiteit over geld om aan te geven dat ING op latere leeftijd de partij is voor financiële zaken. De voorwaarden voor het succes van de site zijn van waarde zijn (relevant nieuws — in de leefwereld van jongeren komen); realisme optimisme en inspiratie; samen met jongeren (in de doelgroep zelf); jongeren serieus nemen (niet belerend zijn, vragen stellen en antwoorden opnemen als content); snel actief worden op nieuwe kanalen; veel visueel en bewegend beeld; optimaliseren op delen van content; mobile first; niet alleen heel serieus nieuws (ook positief nieuws).

—————————————————————————————————————————————–

JON GEERARS is eigenaar van Scholieren.com, een site voor middelbare scholieren. Het is een platform om huiswerk, werkstukken en boekreviews uit te wisselen, met jaarlijks 90 miljoen page views en per maand ongeveer 2,5 miljoen unieke bezoekers (terwijl er maar 900.000 jongeren zijn, maar ook onze zuiderburen, ouders en leraren bezoeken de site). Jon wilde eigenlijk zijn huiswerk en werkstukken online delen, zo ontstond de site. Alles wat op school geproduceerd wordt kan erop staan; het wordt gerubriceerd, niet gecontroleerd maar kan wel geranked worden. Het gaat Jon met name erom dat hij de doelgroep heel erg leuk vindt. Hij snapt ook wel dat scholieren school niet echt leuk vinden, maar zijn site combineert het nuttige met het aangename: door de site heeft de scholier meer tijd over voor leuke dingen. 

—————————————————————————————————————————————–

“Instagram is meer een podium. Snapchat is meer in het nu, rauw en tijdelijk.” [Rik Spruijt]

RIK SPRUIJT van YoungWorks daagde in zijn rondetafelsessie de aanwezigen uit om de kenmerken van Snapchat op te sommen: mobile only, praten met foto en video, content 24 uur zichtbaar/eenmalig, op andere social media blijft content vindbaar, chat (persoonlijk, 1 of meerdere personen je snap delen) en verhalen (delen met alle volgers) — 71% van de tieners (12-19) gebruikt Snapchat. Jongeren ontwikkelen in hun pubertijd hun eigen identiteit. Snapchat en Instagram spelen daar heel goed op in en past heel goed bij de doelgroep. 

Snapchat is erg geschikt voor activatie. Omdat de content maar tijdelijk is sturen jongeren het makkelijk door. Voorbeeld is H&M, dat feestjes organiseert op tijdelijke locaties, waarvoor ze Snapchat gebruiken. Jongeren konden kaartjes winnen door H&M te volgen; ze kregen clou’s van H&M in hun tijdlijn. Soms worden ook bekende mensen benaderd (die veel volgers hebben) en ingezet voor campagnes.

—————————————————————————————————————————————–

“We zijn vooral een ’trial & error’-bedrijf.”

GEERT TORFS (de mooiste functienaam van de dag: ‘Chief Crazy Ideas’) van Your’in legde uit dat zijn muziekfestivals veilige en fijne evenementen zijn voor de leeftijdsgroep van 10-15 jaar (ouders zijn er niet bij). Aan ouders wordt beloofd dat er niets fouts gebeurt; tegen kinderen wordt het tegenovergestelde gezegd en worden juist de gevaarlijke hoekjes getoond — zo word je cool en betrouwbaar tegelijkertijd. Kortom: vertel wat ze willen horen, begin van daaruit verder te bouwen. Artiesten mogen maximaal 20 minuten zingen, en dan alleen hun hits (daarnaast is er 20 minuten voor signeren en evenveel tijd voor een meet & greet). De verpakking is belangrijker dan inhoud, een meer coole verpakking leidt tot meer verkopen. Over reclame/sponsoring is men open. Op elke editie wordt van alles geprobeerd, wat werkt gaat over naar de volgende editie. Bedoeling is om ook de stap naar Nederland te maken. 

—————————————————————————————————————————————–

“Het eerste dat ouders opgeven is hun carrière.” [Filip Lemaitre]

AMELIE ROMBAUTS en FILIP LEMAITRE van Trendwolves hebben jonge gezinnen geïnterviewd voor een boek dat binnenkort verschijnt: Ygenzinnige ouder(s). Ze kwamen tot de conclusie dat generatie Y de opvoeding totaal anders aanpakt dan generatie X en babyboomers, en dat vrienden daarbij belangrijk (en een antwoord op een noodzaak) zijn. Voor deze trend hebben ze de term ‘Framilies’ omarmd, een samenvoeging van ‘families’ en ‘friends’. Want: framily is de nieuwe familie — voor generatie Y zijn vrienden als familie en hebben deze zelfgekozen familieleden een grote rol in hun leven en dat van hun kinderen. Voor die ontwikkeling noemde de twee deskundigen aan hun ‘ronde tafel’ een aantal oorzaken: migratie, grootouders met een eigen leven, de opkomst van eenlingen (die af en toe andere mensen moeten inschakelen), gezinnen met minder dan twee kinderen (die anderen zoeken om kinderen samen te laten zijn), jonge ouders die connected zijn en het gegeven dat jonge ouders nog altijd jonge mensen zijn (de ‘Slash Generation’: verschillende rollen). Er zijn verschillende typen framilies te onderscheiden: ‘co-housing’, ‘singleton’, ‘boomerang’, ‘kangooroo’ en ‘multi-generational houses’. Ze zijn dynamisch en flexibel, kunnen groeien.

Dit gegeven heeft de nodige impact, maar biedt ook kansen. Producten en diensten moeten makkelijk te delen zijn; relevantie is essentieel, en “useful is the new cool.” In marketing en communicatie moeten framilies zich kunnen herkennen in de gekozen waarden en beelden. Ook ligt een uitdaging in het creëren van ervaringen die het delen waard zijn voor de hele framily.

—————————————————————————————————————————————–

“Een marketeer zonder data heeft geen toekomst.” [Robert Feltzer]

ROBERT FELTZER van EDM (mooi motto: ‘verstand van data, gevoel voor marketing’) kijkt met zijn bedrijf naar feitelijke inzichten. Het viel hem op dat data nauwelijks aan bod komt op dit congres, terwijl het een belangrijk onderwerp (en in opkomst) is. Hij heeft kort geleden de EDM Familybase gelanceerd, waarin 3 miljoen kinderen in kaart zijn gebracht, dus hij weet waarover hij het heeft. Data moet je onderhouden, verandert elke dag. Om wettelijke, ethische (in de praktijk ook economische — relletjes in de pers voorkomen) redenen wordt veel data niet gebruikt. Waar het om gaat, is relevant zijn, en dat is makkelijker als je de doelgroep beter kent. Aan de hand van data kan je bijvoorbeeld anonieme bezoekers herkennen op websites. Data wordt vooral gebruikt voor analyses, profielen samenstellen, targeting en voorspellingen (en tegenwoordig ook fraudebestrijding). Anonimiteit online bestaat niet, maar data wordt wel anoniem gebruikt. En een feitje uit de praktijk: post werkt beter dan email, en kent minder strenge regelgeving.

—————————————————————————————————————————————–

“Het woord toekomst is fundamenteel fout, het gaat om toekomsten.” 

TOM PALMAERTS van Trendwolves, vandaag niet op sneakers maar strak-in-het-pak, kijkt bij zijn werk vijf tot tien jaar vooruit, zodat bedrijven de tijd hebben om te innoveren aan de hand van zijn forecast. Als het om dergelijke voorspellingen gaat, denken mensen al snel aan technologische innovaties als Google Car of Amazon Prime Air, maar dergelijke ontwikkelingen duren langer dan verwacht en het gaat daarnaast over cultuur: wie zijn de consumenten? Bezorgen op dezelfde dag als de bestelling doet Amazon nu op fietsen — die zijn misschien wel meer de toekomst dan drones. Het verleden wordt vaak te eenvoudig voorgesteld, waardoor we denken dat de toekomst ook eenvoudig zijn. Er zijn echter verschillende scenario’s/toekomsten mogelijk. We moeten afstappen van dat ene beeld van technologische innovatie; wie om zich heen kijkt ziet bijvoorbeeld bedrijven die de oceaan probeert te redden, scholieren die tuintjes onderhouden en jongeren die zelf uitvindingen doen om problemen op te lossen. Tom ging in zijn inspirerende verhaal in op drie trends die iets gaan betekenen als een van de toekomsten.

‘Raw Culture’
In veel (animatie)films spelen vrouwen een krachtige hoofdrol. Het ‘brave buurmeisje’ Taylor Swift heeft dit jaar laten zien dat ze ook binnen deze ruwe trend past. Sieraden en kleding kunnen ruwheid uitstralen. Auto’s worden in stoere kleuren geleverd (steen, woestijn), chocolade hoeft niet langer glad te zijn, de pop-up stores van Hello Bank moeten kracht uitstralen, enzovoort. Ook in de Happiness-reclame die Coca-Cola op jongeren richt komt die ruwheid terug.

‘Intox Detox’
Onze bucket list is gigantisch lang, er is teveel te doen — denk aan Netflix of het aantal berichtjes dat beantwoord moet worden; voordat je het weet is het midden in de nacht. We gaan dingen tot in het extreme doen: drie dagen non-stop werken, Club-Mate drinken op het moment dat koffie niet meer helpt of clubs en cafés zonder alcohol en breakfast raves bezoeken. We moeten voor onze producten en communicatie nadenken hoe we gaan overleven in het extreme.

‘Bad Style’
Deze trend is belangrijk voor iedereen die bezig is met vormgeving en design. Het begint met het inzicht dat schoonheid mainstream is; zelfs grootouders en dorpelingen weten dat witte sokken en Comic Sans niet meer kunnen. Hoe gaat een creatief zich dan onderscheiden? Bijvoorbeeld met absurde zelfportretten, experimenteel websitedesign, bijeengeplakte uitnodigingen of vette hotdogs in combinatie met exclusieve champagne. 

Tom besluit zijn presentatie, de laatste van de dag, met het advies om te experimenteren. ‘WTF’ staat immers ook voor ‘what the future’. In onderstaande Diesel-advertentie zit een goed advies: misschien moeten we wel stupid zijn, al is het maar omdat het vaak een beter verhaal oplevert. En natuurlijk moeten we meer als water zijn, ons continu kunnen aanpassen.

stupid

—————————————————————————————————————————————–

PS  Naast een plenair programma was er een groot aantal parallelsessies in de vorm van een ‘bootcamp’ en ‘round tables’. Daardoor is bovenstaande samenvatting verre van compleet. Met dank aan Mylene Samuels (Move Jongerenmarketing Consultancy) zijn de presentaties van TrendsActive, Beiersdorf, Ondertussen.nl en YoungWorks, en het jongerenexpertpanel, aan dit verslag toegevoegd. Op Allesoverjongeren.nl schrijft Nina Hoek van Dijke nog iets meer over de presentatie van Tom Palmaerts.

Kids en Jongeren Marketing blog website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright © 2021