Cartoon Network lanceert buddy-platform tegen pesten: ‘Wees een maatje, geen pestkop’

Pesten is een probleem waar bijna alle kinderen op de basisschool mee te maken krijgen, en dat is natuurlijk niet OK. Daarom roepen tv-zender Cartoon Network en grappenmaker Arie Koomen kinderen in Nederland op om zich actief in te zetten tegen pesten. In samenwerking met De Kindertelefoon en jeugdkrant Kidsweek creëerde Cartoon Network een platform voor kinderen, leraren en ouders die met pesten te maken hebben. Het initiatief ‘Wees een maatje, geen pestkop’ gaat vandaag van start en maakt gebruik van Cartoon Network’s animatiestijl en vertelkracht om pesten aan te pakken op een manier die kinderen motiveert te praten over hun ervaringen, een goede vriend/vriendin te zijn en hulp te bieden aan anderen.

Het online platform, buddy.cartoonnetwork.nl, geeft kinderen informatie over pesten met enkele vuistregels hoe je ermee omgaat. In nieuwe animatiespots wordt duidelijk gemaakt wat de gevolgen zijn van pesten, gezien vanuit verschillende perspectieven: de pester, de toekijker en het mikpunt. De Nederlandstalige video’s kan ik nog niet insluiten, maar een van de originele Engelstalige filmpjes (de campagne startte daar eind vorig jaar al) zie je hieronder.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=1_9M4nP4-EE]

Een ieder zou zich moeten houden aan de zeven punten van de ‘maatjescode’:

 1. Gedraag je als je eigen beste vriend — behandel andere zoals jij behandeld wilt worden;
 2. Wees aardig en zorgzaam — veroordeel anderen niet, iedereen heeft een vriend nodig;
 3. Wees eerlijk en betrouwbaar;
 4. Wees loyaal en kom voor anderen op als ze dat nodig hebben;
 5. Durf ‘het spijt me’ te zeggen als je een fout hebt gemaakt;
 6. Steun een ander als die een slechte dag heeft;
 7. Maak plezier met je vrienden en nodig anderen uit om ook mee te doen.

In Nederland zet Arie Koomen de boodschap op luchtige wijze kracht bij, om kinderen aan te zetten over het onderwerp te praten. De comedian vindt het belangrijk dat hier aandacht voor wordt gevraagd op een manier die kinderen aanspreekt. In België vervult televisie- en theateractrice Tine Embrechts deze rol.

Het online ‘Buddy Network’ is vanaf vandaag beschikbaar voor kinderen, leraren en ouders. Tevens worden diverse spots over pesten uitgezonden op Cartoon Network. De campagne tegen pesten wordt tevens ondersteund door jeugdkrant Kidsweek, die via de lesbrief op scholen aandacht vraagt voor de anti-pestencampagne. De lesbrief is gekoppeld aan een actie, waarmee de winnende klas een comedymiddag wint over het thema pesten met een persoonlijk bezoek van Arie Koomen.

“Ik ben Arie Koomen, ik ben comedian en ik vind pesten helemaal niet grappig. Ik ben nooit gepest maar was daar wel bang voor. Ik zag wel wat het met iemand doet. Helaas was ik toen niet in staat om te handelen. Ik miste een cape en was waarschijnlijk zelf bang om doelwit te worden. Ik wil nu aandacht vragen voor het probleem en kinderen vertellen dat je makkelijk iets aan pesten kunt doen: ermee ophouden! Simpeler kan het niet. Help elkaar en voordat je het weet heb je misschien wel een vriend(in) voor het leven.”

Kindertelefoon luidt noodklok 
Pesten gebeurt overal: op school, op de sportclub, op internet en tijdens het spelen. Sommige kinderen denken dat ze alleen een grapje uithalen, maar als kinderen iemand anders expres pijn doen is dat pesten. Kinderen die gepest worden, voelen zich bang en alleen. Deskundige partner in de anti-pestencampagne is De Kindertelefoon, de organisatie die in gesprek gaat met kinderen en jongeren vanuit het anonieme en vertrouwelijke standpunt. De Kindertelefoon luistert, ondersteunt en geeft informatie en advies over alles wat kinderen en jongeren bezig houdt.

Pesten is een onderwerp waar veel over gebeld, gechat en in de kennisbanken gezocht wordt bij de Kindertelefoon. Meer dan 18.000 kinderen en jongeren belden in 2014 De Kindertelefoon over pesten, meer dan 5.000 chatgesprekken hadden het onderwerp pesten en meer dan 7.000 keer werd in de kennisbanken gezocht op het onderwerp pesten. Deze cijfers geven aan dat het probleem van pesten in Nederland groot is en dat hier blijvend aandacht aan gegeven moet worden. De Kindertelefoon luidt de noodklok, omdat de aard van het pesten steeds heftiger wordt: “Het gaat 24 uur per dag door.”

Tweederde van de kinderen is gepest
Uit een onderzoek van Cartoon Network in samenwerking met De Kindertelefoon en Jeugdkrant Kidsweek blijkt dat maar liefst 67% van de kinderen zelf weleens gepest is. Dit varieert van in het verleden gepest te zijn tot nog steeds gepest te worden. De helft (49%) van de kinderen geeft aan op school gepest te worden. Van de ondervraagde kinderen geeft 71% aan iemand te kennen die is of wordt gepest. Opvallend is dat 42% van de kinderen het aan niemand vertelt als ze zelf gepest worden of iemand kennen die gepest wordt. De reden hiervoor is dat ze het niet durven te vertellen of denken dat ze niet geloofd worden. Van de kinderen geeft slechts 36% aan dat ze het aan hun ouders, familie of aan een leraar vertellen.

Joepie-onderzoek naar misvattingen over jongeren anno 2015: ‘Ze zijn niet zorgeloos en ook niet oppervlakkig’

Het Vlaamse jongerenmagazine Joepie publiceerde afgelopen week de resultaten van haar grote onderzoek (pdf) naar misvattingen over jongeren. Alle 1.616 ondervraagde jongeren en ouderen, onder wie bekende Vlamingen zoals zanger Ian Thomas (17), regisseur en ‘Slimste Mens’ Adil El Arbi (26) en zangeres Laura Tesoro (18), gaven hun kort maar krachtig ‘akkoord’ of ‘niet akkoord’ over de 54 door Joepie geformuleerde beweringen. Er werd gepeild naar vier grote thema’s: (sociale) communicatie, onbezorgdheid, engagement en aankoopgedrag.

Vooral op vlak van (sociale) communicatie verschillen de meningen van jong en oud sterk. Zo denkt 56% van de ondervraagde ouderen dat jongeren vooral belang hechten aan hun ‘online vrienden’, terwijl slechts 14% van de ondervraagde jongeren akkoord gaat met die stelling. Verder blijkt dat er vooral op vlak van onbezorgdheid en engagement heel wat foute perceptie bestaat. Zo is het cliché van de ‘passieve jeugd’ volgens jongeren nog steeds een enorme misvatting. Slechts 8% van de jongeren die aan het onderzoek meewerkten heeft naar eigen zeggen ‘weinig zorgen’, terwijl bij ouderen de perceptie helemaal anders ligt: 37% denkt dat jongeren een zorgeloos bestaan leiden.

weinig zorgen

Dat jongeren en ouderen niet over alles een verschillende opvatting hebben, blijkt uit het feit dat de ouderen lijken te beseffen dat hun kinderen het niet fijn vinden als ze de woorden ‘in mijn tijd’ in de mond nemen. Maar liefst 80% van de ondervraagde ouderen kan zich vinden in deze stelling, zo’n 4% meer dan de jongeren uit het onderzoek.

Dit zijn enkele andere opvallende conclusies:

 • Van de jongeren bevestigt 92% dat materiële zaken (kleding, technologie, …) erg belangrijk voor hen zijn.
 • Een derde (32%) van de jongeren mag mee kiezen als er een auto wordt gekocht binnen het gezin.
 • Bijna alle jongeren (97%) willen later vele geld verdienen.
 • De helft van de jongeren (52%) denkt dat ze het later beter zullen hebben dan hun ouders, van de ouders heeft 62% deze mening.
 • Maar liefst 78% van de ouders zegt dat zij de kleding voor hun kroost kopen, maar slechts 62% van de jongeren bevestigt dit.
 • Negen van de tien jongeren (90%) zeggen dat veilige seks belangrijk voor hen is, 29% van de ouderen betwijfelt dit.
 • Jongeren willen de wereld veranderen, zo vindt 65% van de jongeren, en een meerderheid van 73% ontkent dat jongeren oppervlakkig zijn.
 • Slechts 30% van de jongeren is het eens met de stelling dat jongeren rebels zijn.

Ik vermoed dat het onderzoek niet wetenschappelijk verantwoord is uitgevoerd qua steekproeftrekking en vraagstelling, dus houd in het achterhoofd dat de resultaten ‘slechts’ indicatief zijn. De insteek is echter leuk en interessant genoeg om de studie hier te delen!

[Zie ook Joepie.be; via HLN]

Havas-rapport over moderne gezinnen: ‘Digitale technologie en het internet verpesten de jeugd’

Het creatieve netwerk Havas Worldwide heeft een nieuw ‘Prosumer Report’ gepubliceerd, deze keer over The New Dynamics of Family (gratis te downloaden in ruil voor je gegevens). Het rapport is gebaseerd op een nieuw onderzoek door Market Probe International onder 6.767 mannen en vrouwen (18+) in 20 landen. Interessante kost, want er is bekeken hoe het moderne gezin eruit ziet, of familierelaties veranderd zijn, wat opvoeding betekent in dit digitale tijdperk en welke invloed kinderen hebben op consumptiegedrag.

“The world is undergoing seismic shifts, with significant implications for our family structures. The traditional nuclear family is giving way to a hodgepodge of variations. Marriage is increasingly optional—and now open to a larger crowd. And age-old gender norms are being pushed aside as women and men increasingly take on the same functions. So how is all this change affecting how we think about family—and what we expect of it? Has the value we place on our blood relatives diminished as we’ve become less reliant on them for our survival and sense of self?”

Over het digitale leven zijn de gevoelens tegenstrijdig; de wereld houdt ervan en kan niet zonder, maar maakt zich ook zorgen, met name over wat het voor kinderen betekent. Een krappe meerderheid (53%) is het eens met de stelling dat digitale technologie en het internet de jeugd verpesten. Mensen zijn bezorgd over privacy en ‘oversharing’, maar ook dat kinderen los van de ‘natuurlijke wereld’ komen te staan en dat er te weinig gezamenlijke rusttijd is.

ambivalent over digitale leven

“A majority of the people we surveyed around the globe believe that digital technology and the Internet are ruining childhood. Levels of agreement range from a low of 25 percent in tech-happy Japan to a high of 70 percent in India. (…) The trick seems to be to find a balance that best serves the needs of minors. That means giving them access to the latest technologies without allowing them to be sucked entirely into the digital world.”

Driekwart van de ouders haalt meer plezier uit het besteden van geld aan hun kinderen dan aan zichzelf. Bijna de helft van de jongere vaders en moeders geeft vaak toe aan de druk om dingen voor hun kinderen te kopen waarvan ze eigenlijk niet willen dat ze die hebben. Kinderen blijken een enorme invloed te hebben op gezinsaankopen. Ouders in de leeftijd 18-34 jaar luisteren vooral naar hun kroost als het gaat om voeding (80% van de ouders zegt dat hun kinderen beïnvloeden wat gekocht wordt), media (muziek, films, games, boeken; 68%), vakantiecadeaus (67%), technologie (56%), kleding (65%), vakanties (63%), dranken (64%), meubelen (52%) en auto’s (49%).

Ik raad je aan om het rapport zelf te lezen (al is het maar voor het besef dat er nog genoeg ‘ouderwetse opvattingen’ zijn waar veel mensen aan vasthouden), hier alvast enkele andere conclusies:

 • Het aantal ’traditionele gezinnen’, waarbij de man voor het inkomen zorgt en zijn vrouw voor het huishouden en de kinderen, is fors afgenomen. Wat niet wegneemt dat een meerderheid van mening is dat singles zonder kinderen een belangrijk deel van het leven missen.
 • Maar liefst 38% van de respondenten rekent beste vrienden tot zijn familie, 31% zegt dat over huisdieren. Een derde van de millennials voelt zich soms nauwer verbonden met collega’s dan met hun familie.
 • Het begrip ‘familie’ wordt vooral gezien als een bron van vreugde (74%), troost (64%) en blijdschap (61%). Negatieve begrippen komen in mindere mate voor; 7% vindt familiebijeenkomsten stressvol, 5% noemt ze vervelend en 1% ziet ze als een nachtmerrie. Driekwart heeft een liefdevolle relatie met zijn familie.
 • De legalisering van het homohuwelijk is een omstreden onderwerp, waarbij net iets meer mensen dit een slechte ontwikkeling voor de samenleving vinden dan het aantal dat dit juist een goede zaak vindt. Millennials behoren in grotere mate tot de laatste groep dan babyboomers. Overigens geven nog steeds veel mensen er de voorkeur aan dat er gekozen wordt voor een partner met hetzelfde geloof (51%), dezelfde etniciteit (34%), dezelfde socio-economische achtergrond (38%) en dezelfde politieke visie (32%). Ook is het krijgen van kinderen zonder getrouwd te zijn nog niet volledig geaccepteerd.
 • Meisjes moeten als meisjes worden opgevoed en jongens als jongens (verschilende activiteiten, speelgoed, kleding, etc.) — met die stelling is 53,5% van de ondervraagde mannen en 37% van de vrouwen het eens. Dat betekent dat 46,5% van de mannen en 63% van de vrouwen vindt dat ouders hun kinderen zo veel mogelijk genderneutraal moeten opvoeden. Een meerderheid van generatie Y kiest ook voor deze laatste opvatting.
 • Millennials (hier gedefinieerd als 18-34-jarigen) vinden het belangrijk dat ouders hun kinderen kennis laten maken met andere culturen (8%), reiservaringen (75%), training in kunsten (73%) en blootstelling aan meerdere religies (45%). Deze jongeren mense vinden het ook belangrijker dan babyboomers dat ouders druk uitoefenen op hun kinderen om uit te blinken.
 • Zeven van de tien respondenten zijn van mening dat er geen groter succes valt te behalen dan een geweldige ouder te zijn. Een meerderheid (59%) van de millennials is van plan hun kinderen anders op te voeden dan ze zelf opgevoed zijn, maar slechts 44% durft zichzelf een betere ouder te noemen. Dat ouders en hun kinderen tegenwoordig een sterkere band met elkaar hebben dan bij vorige generaties, wordt door slechts 41% van de 18-34-jarigen onderstreept.

Meer resultaten in onderstaande presentatie.

“Now that we have schedules so complex that we need apps to track them, it can be a real luxury to spend a concentrated period alone with family. Brands are working to reduce the hassles of making that happen.”

Jammer dat Nederland en België niet in de studie zijn meegenomen!

[Via Adweek]

Of we een voorbeeld willen nemen aan hoe kinderen naar meervoudig gehandicapten kijken

De Noemi-stichting wil de manier waarop de maatschappij kijkt naar mensen met een meervoudige handicap te veranderen, om hun dagelijks leven te verbeteren.  Lang niet altijd wordt de waardigheid van deze groep gerespecteerd. Het experiment in onderstaande video maakt dat duidelijk. Ouders en hun kinderen werden uitgenodigd voor een sessie gekke bekken trekken. Iets dat waarschijnlijk toch al ongebruikelijk is als je volwassen bent, maar bij bepaalde voorbeelden wordt dat gevoel nog wat versterkt.

Misschien moeten we wat vaker door de ogen van het kind kijken?

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=WB9UvjnYO90]

[Creatie door Leo Burnett Paris; via Ads of the World]

CBS Jaarrapport 2014 Landelijke Jeugdmonitor: ‘91% van de jongeren positief over eigen gezondheid’

Het CBS heeft vandaag het jaarrapport 2014 (pdf) van de Landelijke Jeugdmonitor gepubliceerd. Het boekwerk* geeft een breed overzicht van hoe Nederlandse jongeren van 0 tot 25 jaar leven. Dat wordt gedaan aan de hand van vijf invalshoeken: jongeren en gezin, gezondheid en welzijn, onderwijs, arbeidsmarkt en veiligheid en justitie. Wat bijvoorbeeld naar voren komt is dat bijna één op drie jongeren van 18 tot 25 jaar wel eens rookt en bijna één op de vijf jongeren in dezelfde leeftijd overgewicht heeft. Tegelijkertijd ervaart bijna 91% van de jongeren de eigen gezondheid als (zeer) goed.

Jongeren die roken en jongeren met overgewicht zijn minder positief over hun gezondheid dan niet-rokende jongeren en jongeren zonder overgewicht. Het aandeel jongens met ernstig overgewicht is de laatste jaren licht toegenomen, bij meisjes bleef het gelijk. Overgewicht neemt toe met de leeftijd.

aandeel overgewicht

Dit zijn enkele andere conclusies uit het jaarrapport:

 • Bijna drie op de tien inwoners van Nederland is jonger dan 25 jaar, dat zijn 5 miljoen jongeren;
 • Ongeveer een kwart van de jongeren is van allochtone herkomst, van wie de meeste wel in Nederland zijn geboren;
 • Steeds meer jongeren groeien op in een eenoudergezin;
 • Jongens die in 2013 werden geboren hebben een levensverwachting van ruim 79 jaar, meisjes van ruim 83 jaar;
 • Kinderen van hogeropgeleiden hebben een hogere levensverwachting;
 • Meisjes volgen vaker dan jongens een opleiding in de havo of het vwo, ook in het hoger onderwijs zijn er meer meisjes dan jongens;
 • Eén op de tien jongeren gaat voortijdig van school;
 • De jeugdwerkloosheid nam afgelopen jaren fors toe en meer jongeren werden afhankelijk van een uitkering;
 • Jonge mannen en vrouwen zijn in hun beroepskeuze vaak nog erg traditioneel, ongeacht hun onderwijsniveau;
 • 42% van de werkende jongeren is flexwerker;
 • Mannen met een technische opleiding hebben het hoogste inkomen;
 • De jeugdcriminaliteit is in 2012 verder gedaal; in 2012 werden bijna 75.000 jongeren (2,5%) van 12 tot 25 jaar door de politie aangehouden voor een misdrijf,
  ruim een derde van alle in Nederland aangehouden verdachten in dat jaar.

*Het rapport is een gezamenlijke publicatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inhoud is gebaseerd op cijfers die op de website www.landelijkejeugdmonitor.nl staan.

Als jongeren posters maken over gevaren alcohol en energydrank…

Ook in Reimerswaal (Zeeland) wordt op jonge leeftijd al veel alcohol gedronken. Hoewel dat mogelijk niet zo slecht is als gedacht, loopt er reeds enige jaren een  alcoholpreventieproject. De oude campagneposter ‘Stop Zuupe’ was aan vervanging toe, vond de werkgroep alcoholpreventie, waarin ook de twee Calvijn College-locaties in Krabbendijke participeren. Hoe zet je jongeren beter aan het denken dan door ze zelf te betrekken in het ontwerp van een nieuwe poster, zo is de gedachte. En dus werden scholieren aan het werk gezet.

De werkgroep alcoholpreventie, bestaande uit medewerkers van de gemeente, raadsleden, docenten van de middelbare en basisscholen in Reimerswaal, ouders, detailhandel en mensen betrokken bij de kerken, hebben in samenwerking met Indigo de middelbare school opdracht gegeven om nieuwe posters te ontwerpen voor de voorkant van de nieuwe preventiefolder van de gemeente. Daarnaast worden de winnende posters in heel Reimerswaal opgehangen, vooral op de plaatsen waar jongeren en ouders komen en in de supermarkten. Doel van de actie was om jongeren bewust te maken van de schadelijke impact die alcohol en energydrank hebben.

Leerlingen uit klas 3 vmbo en havo/vwo en van de afdelingen Zorg & Welzijn en Handel & Verkoop gingen aan de slag. Bij de wedstrijdopdracht kregen ze achtergrondinformatie over de effecten van alcohol en energydrank. Bekroond werden uiteindelijk de bedenkers van de posters met de slogans ‘Zeg nee, drink niet mee’ en ‘Met energy maak je het nie’.

Winnende posters

Bij de feestelijke prijsuitreiking werden fleurige alcoholvrije cocktails geschonken (impliciete boodschap: ook zonder alcohol kan het feest zijn) en kregen alle leerlingen een flesje water met op de wikkel een afbeelding van de winnende posters mee naar huis. De makers daarvan wonnen een cadeaubon van €12,50 en een blik snoep.

[Via PZC; foto’s van Calvijn College]

7Days kiest Jongere van het Jaar 2014: “Omdat jongeren heel positief bezig zijn”

Niet alleen nieuwsplatform Ondertussen.nl zet veelbelovende jongeren in het zonnetje, ook jongerenweekkrant 7Days doet dat. Welke Nederlandse jongere leverde afgelopen jaar de meest indrukwekkende prestatie? Om die vraag draait de verkiezing van ‘7Days Jongere van het Jaar’, die jaarlijks georganiseerd wordt. Op www.jongerevanhetjaar.nl stellen de zeven genomineerden zich voor in een filmpje en kan iedereen zijn stem uitbrengen. Wie met de award aan de haal gaat, wordt vrijdag 12 december bekendgemaakt.

“Als het over jongeren gaat, zijn de verhalen vaak negatief. Met deze verkiezing, die we alweer voor de vijfde keer organiseren, willen we laten zien dat veel jongeren juist heel positief bezig zijn.” [Lotte Stegeman, hoofdredacteur van 7Days]

Dit zijn de genomineerde jongeren van 2014 — een mooi lijstje:

 • Saief Moeridjan (17) uit Rotterdam is moslim én homo en was dit jaar te zien in het KRO-programma Uit de Kast. Nu wil hij andere gelovige moslims helpen en ze laten zien dat ze niet alleen staan.
 • Sophie Milzink (17) uit Kudelstaart heeft een succesvol YouTube-kanaal en verenigde zich dit jaar met andere YouTube-grootheden (Cinemates, Mert Ugurdiken, Dylan Haegens en Bardo Ellens) in de app CollApp.tv.
 • Svenja Staats (18) uit Utrecht speelde viool voor 58 wereldleiders tijdens de Nucleair Security Summit in Den Haag. Bovendien was ze een van de twaalf uitverkorenen voor een masterclass van meesterviolist Leonidas Kavakos.
 • Zwemtalent Maaike de Waard (18) uit Rozenburg won deze zomer tijdens de Jeugd Olympische Spelen in China goud op de vijftig meter rugslag. Haar droom? Deelnemen aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro (2016) of Tokio (2020).
 • Solomonica de Winter (17) uit Bloemendaal schreef haar eerste roman, Over the Rainbow. In Duitsland kreeg het al een zeer lovende recensie. Het boek is in het Engels geschreven en komt binnenkort ook in Nederland uit.
 • Jiami Jongejan (15) uit Voorburg heeft een succesvol mode-, beauty- en lifestyle-blog met meer dan honderdduizend bezoekers per maand. Lifesplash.nl werd vorig jaar bekroond met een Gouden Apenstaart en daar kwam dit jaar de Best Content for Kids Award bij: een prijs voor de beste Europese website voor kinderen.
 • Jesse van Doren (18) uit Geervliet organiseerde samen met een vriend de succesvolle World Hackaton Day. Nu is hij druk met een nieuw initiatief om bedrijven te helpen: Tomorrow Innovation Week. CEO’s, jongeren en professionals wisselen tijdens die week tips uit om nieuwe ideeën op te markt te brengen.

In 2013 gingen de Cinemates (YouTube-talenten Kelvin Boerma (18) en Peter de Harder (20)) er met de award vandoor. Nu laten ze in onderstaande video zien dat zo’n bekroning best bijzonder is.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=ply2acPv8As]

Update (13/12):  Blogger Jiami Jongejan (15) is uitgeroepen tot 7Days Jongere van het Jaar 2014. Haar website Lifesplash.nl, waarop Jiami blogt en vlogt over mode, beauty, lifestyle en haar dagelijks leven, is razend populair en telt tienduizenden unieke bezoekers per maand. Haar YouTube-kanaal telt ruim 70.000 abonnees. Ruim 5.200 jongeren brachten hun stem uit tijdens de vijfde editie van de jaarlijkse verkiezing van 7Days, 43% daarvan ging naar Jiami Jongejan en dat maakt deze jongste genomineerde de terechte winnaar.

‘Aanmodderfakker’ genomineerd voor Woord van het Jaarverkiezing in categorie jongerentaal

Van Dale nomineerde tien nieuwe woorden uit 2014 die strijden om de titel ‘Woord van het Jaar’. De verkiezing, sinds 2007 georganiseerd door woordenboekenuitgeverij, kent ook publieksnominaties. De afgelopen weken hebben Nederlanders door het insturen van nieuwe woorden in vijf categorieën nieuwe woorden genomineerd. Het woord ‘aanmodderfakker’ is genomineerd in de categorie jongerentaal. Het is is een samenvoeging van de woorden aanmodderen en motherfucker, en staat synoniem voor ‘lamzak’.

Aanmodderfakker is de titel van de film van regisseur Michiel ten Horn, onlangs met drie Gouden Kalveren bekroond tijdens het Nederlands Film Festival. Actrice Juliette van Ardenne bedacht het woord naar aanleiding van haar aanmodderende vriend. De film gaat over de eeuwige student Thijs, die op relaxed tempo door zijn leven vol bier, chicks en een occasional shift in een mediagigant sloft. Als hij weer eens een wasje wil draaien bij zijn zus treft hij daar de oppas aan: Lisa, een zestienjarig meisje met torenhoge ambities. Deze ontmoeting boort bij Thijs een diep weggestopte onvrede over zijn eigen passieve leven aan.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=-qx_1yRLPho]

Dit zijn de vijf nominaties in de categorie jongerentaal:

 • Aanmodderfakker (iemand zonder ambities die niet verder komt in het leven, lapzwans);
 • Churchie (in de kerk, tijdens een dienst of mis gemaakte selfie);
 • Facebookvoyeur (iemand die zelf geen of nauwelijks postings plaatst op Facebook maar wel geregeld de statusupdates van zijn Facebookvrienden raadpleegt);
 • Fotobommen (een foto of selfie van een ander verpesten door (in een vreemde pose) op de achtergrond in beeld zichtbaar te zijn);
 • Onesie (ruimzittend, uit één deel bestaand huis- of pyjamapak dat alleen hoofd, handen en voeten vrijlaat, gewoonlijk met een ritssluiting aan de voorkant, soms met een capuchon).

Stemmen kan hier tot 15 december 2014, 12.00 uur. De volgende dag worden de winnaars bekendgemaakt.

Update (16/12): Met 17,8% van de stemmen is ‘dagobertducktaks’ winnaar van deze verkiezing en gaat het woord de geschiedenis in als het officiële Van Dale Woord van het Jaar 2014. In de categorie jongerentaal werd het meest gestemd op ‘aanmodderfakker’ (28%), net voor ‘onesie’ (27%), dat in België wel won in deze categorie. In de categorie sport & amusement won selfiestick, gevolgd door ‘loomen’. In België was er dit jaar ook weer de verkiezing van het Kinderwoord van het Jaar, een samenwerking van Ketnet met de Jommekeskrant; de winnaar is ‘OMG’ (Oh My God).

Vooroordelen over millennials weerlegd in video vol goede daden

De vooroordelen over generatie Y (de ‘selfie-generatie’) die Anjuly de Geus in haar boek #GeenFilter probeert te nuanceren zijn hardnekkig. Er zijn echter genoeg voorbeelden dat jongeren en jongvolwassenen niet alleen maar hedonistisch en narcistisch zijn, maar zich wel degelijk druk maken om een betere wereld en zich daar ook voor inzetten. In onderstaande video zetten Welzoo (een community voor ‘passieve actie’ fondsenwerving) en creatief bureau Column Five een aantal fraaie initiatieven achterelkaar.

Het is wellicht niet altijd even zichtbaar, maar veel jongeren zijn goed bezig, aldus de makers van het filmpje. Waarvan akte.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=dZP-owj7flQ]

“They say we don’t care, but our actions say otherwise. Maybe they just aren’t looking in the right places, like our social media, crowdfunding sites, and good deeds online. Millennials mobilize for change in new, high-tech ways, and data continually show that we prefer social good over personal profit.”

[Via Mashable]

Kinderen ontwerpen hun stad van de toekomst in wereldwijde ‘Design-a-thon’

Morgen (15 november 2014) zullen 150 kinderen tegelijkertijd, in Nairobi, Dublin, Amsterdam, Berlijn, Rio de Janeiro, gezamenlijk hun stad van de toekomst ontwerpen. Tijdens de eerste, van een reeks, wereldwijde ‘Design-a-thons’ voor kinderen leren kinderen omgaan met de methode van ontwerpend leren met gebruik van nieuwe technologie, zoals Arduino en LittleBits. Deze aanpak combineert Design thinking en Makersonderwijs, die beiden wereldwijd terrein aan het winnen zijn in het onderwijs.

Belangrijkste doel van de Design-a-thon is om dit nieuw type onderwijs te demonstreren aan ouders, onderwijzers en beleidsmakers; om deze manier van maken en leren in toenemende mate te integreren in het dagelijkse onderwijs; om kinderen beter voor te bereiden op de continu veranderende en steeds complexer wordende wereld.

Initiatiefnemer Emer Beamer heeft de afgelopen 15 jaar een groot aantal design-gerichte onderwijsprojecten gerealiseerd in Afrika, Zuid-Amerika en Azië met de stichting Butterfly Works. Gedreven door haar achtergrond als interaction designer en haar wil om alle kinderen een kans te bieden, heeft zij duizenden kinderen aan kennis en werk geholpen. Met haar nieuwe bedrijf Unexpect wil zij kinderen over de hele wereld bereiken. Bovendien maakte zij haar onderwijsmethode geschikt voor jongere kinderen. Deze is vereenvoudigd naar 4 stappen: ‘onderzoek doen’, ‘bedenken en schetsen van je idee’, ‘bouwen van een prototype met motors, sensors, en andere nieuwe techniek’ en ‘presenteren van je idee’.

designathonprocedure

“We vergeten kinderen vaak om hun mening te vragen. Stel ze de vraag: ‘Wat zou je het liefst veranderen in de wereld, en hoe zou je dat aanpakken?’. Dan roepen ze niet ‘meer speelgoed!’, maar willen ze een 3D-printer ontwikkelen om de honger op te lossen, of een zelf-schrijvende pen ontwikkelen voor kinderen met dyslexie. Als je kinderen de juiste vraag stelt, hen de ruimte geeft voor hun fantasie, en ze met een ontwerpend leren methode en technologie helpt om een oplossing te bedenken, dan kunnen wij heel veel van hun leren.” [Emer Beamer]

designathonmethode

Het evenement op 15 november is de wereldwijde introductie van deze ‘future-proof’ onderwijsmethode. De 150 kinderen zullen dan hun stad van de toekomst ontwerpen rondom mobiliteit, voeding en afval. Hoogtepunt op de dag is het moment waarop alle kinderen elkaar ontmoeten via Skype en hun ontwerpen en ideeën uitwisselen.

De Design-a-thon wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Doen, Amsterdam Smart City, Motivaction, FreedomLab, Software Improvement Group, Yoxi en IXDS, en gesteund door Daan Roosegaarde, Ralien Bekkers, Jeroen van Erp en Gesche Joost.

Ondertussen.nl lanceert ‘de Jonge 100 van 2014’: de 100 meest veelbelovende jongeren van Nederland

Rampen, oorlogen en angst voeren de boventoon in het nieuws. Wat voor wereldbeeld krijgen jongeren voorgespiegeld? Hoe reëel is die eenzijdige verslaggeving van structurele narigheid? Qua actualiteit heel reëel. Want het gebeurt allemaal. Maar hoe reëel is het dat leuk, hoopvol en inspirerend nieuws zo weinig aandacht krijgt? Irreëel volgens Ondertussen.nl, want ook over die onderwerpen kan verslag worden gedaan. Op het platform wordt daarom nieuws en actualiteit uit de leefwereld van jongeren gebracht, met de ambitie om jongeren positief te beraken en te inspireren.

Vanuit dat uitgangspunt is het niet onlogisch dat vooruitgekeken wordt naar een toekomst die wordt gevormd door jonge, frisse ondernemende geesten met bijzondere ideeën en talenten. En dus presenteert Ondertussen.nl de Jonge 100 van 2014, een lijst met 100 jongeren tot 25 jaar die in het afgelopen jaar bijzondere dingen hebben gedaan of gepresteerd (in de woorden van de initiatiefnemers: ‘Ze zijn leuk, a-typisch, onnavolgbaar, oogverblindend of qua prestaties van een andere planeet. Ze bereiken honderdduizenden leeftijdsgenoten. Zijn one man band uitgeverijen van hun eigen merk. Ze werken aan ideeën die de wereld verder helpen. Bedenken jobs die nu nog niet bestaan. En bouwen aan de bedrijven van de toekomst.’).

“De Jonge 100 is geen echte wedstrijd. Het is een lijst met 100 bijzondere jonge mensen die op een positieve en inspirerende manier het verschil willen en zeker ook kunnen maken. En die het allemaal verdienen om in de schijnwerpers te staan. Daar willen wij ze met Ondertussen.nl graag bij helpen.” [David Barens, Ondertussen.nl]

De jongeren zijn onderverdeeld in de categorieën ‘Beauties & Brains’, ‘Big Ideas’, ‘Champions’ en ‘Creators’. Tijdens een feestavond op 11 december 2014 bij Baut in Amsterdam worden er per categorie 2 winnaars bekendgemaakt, waarvan er één is gekozen door het publiek en één door de redactie van Ondertussen.nl. Deze 8 jongeren krijgen in 2015 op Ondertussen.nl een podium als gastblogger en als gasthoofdredacteur.

De Jonge 100 is opgezet in samenwerking met PC- en tabletfabrikant Lenovo, een bedrijf dat naar eigen zeggen wordt geïnspireerd door ‘DO-ers’, de rusteloze, creatieve en ondernemende jonge mensen die altijd op zoek zijn naar innovatie en verbeteringen, en vandaar een geschikte partner voor deze actie. Lenovo bundelde zelf al op geslaagde wijze verhalen van die groep op de eigen website whatsyourway.nl.

Stemmen kan t/m 30 november, waarmee je kans maakt op kaarten voor de uitreiking en een Lenovo Yoga 2 10.1.

Update (12/12): dit zijn de acht Jonge 100 Award-winnaars:

Categorie Big Ideas:

 • Bambook (publiekswinnaar)
 • Boyan Slat (jurywinnaar)

Categorie Beauties & Brains:

 • Robin van Wijngaarden (publiekswinnaar)
 • Michelle Sweering (jurywinnaar)

Categorie Champions:

 • Sharon van Rouwendaal (publiekswinnaar)
 • Dafne Schippers (jurywinnaar)

Categorie Creators:

 • StukTV (publiekswinnaar)
 • Lucas & Arthur Jussen (jurywinnaar)

Campagne pleit voor nieuwe mentaliteit in opvoeding, onderwijs en jeugdzorg: ‘Gun kinderen hun eigen label’

De afgelopen jaren hebben wij in Nederland meer kinderen een psychiatrische diagnose gegeven dan ooit tevoren. In een veranderende tijdgeest komt een groep kinderen met bepaalde eigenschappen en gedragingen klaarblijkelijk steeds meer in de problemen. Ligt dat aan deze kinderen of aan onze maatschappij? De Nationale Academie voor Media & Maatschappij start vandaag de campagne Gun kinderen hun eigen label, bestaande uit een film, posters, een website en een expertbijeenkomst.

De organisatie stelt dat een nieuw bewustzijn nodig is bij ouders, leerkrachten, docenten en jeugdhulpverleners, gebaseerd op de vraag ‘Wat heeft een kind nodig?’ en niet ‘Wat mankeert een kind?’ Gepleit wordt voor meer aandacht hebben voor de diversiteit en eigenheid van kinderen, met de focus op wat ieder kind nodig heeft om optimaal te kunnen participeren in onze samenleving.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=PUp_K2D6YKY]

Veel genoemde oorzaken voor het te snel labelen van kinderen zijn competentiegericht onderwijs, veeleisende en onzekere opvoedstijlen, minder tolerantie voor afwijkingen van de norm, altijd aanwezige en prikkelende (sociale) media, een dominante biomedische wetenschap die verschillen tussen mensen als afwijkingen van één of andere norm beschouwt, een actieve farmaceutische industrie en een terugtredende overheid die inzet  op ‘ontzorging’ en bezuinigt op jeugdzorg.

De campagne heeft als doel om informatie en ondersteuning te bieden aan ouders die misschien een moeilijke tijd ervaren in de omgang met hun kinderen, aan leerkrachten, docenten of hulpverleners die mogelijk niet goed weten hoe zij met specifiek gedrag van kinderen kunnen omgaan en aan de overheid en de jeugdzorg, die te maken krijgen met nieuw beleid en bezuinigingen. Klik voor meer info door naar gunkinderenhuneigenlabel.nl.

eigenlabel

Campingvrienden: ‘Je kijkt gewoon of je een geel nummerbord ziet’

Zomervakantie, de tijd dat veel jongeren met (of zonder) hun ouders gaan kamperen. Veel te vroeg wakker worden door de felle zon die precies op jouw tentje staat, zelf afwassen, zelf eten maken en met een toiletrol over de camping lopen; wat vinden jongeren daar nou leuk aan? Als kind heb ik niet vaak gekampeerd, maar van veel vriendinnen hoorde ik dat ze het als kind helemaal te gek vonden om ieder jaar weer te gaan kamperen. Vorige week was ik op een camping in Kroatië, dus ging ik op onderzoek uit.

Struinend over de camping ging ik op zoek naar gele nummerborden in de hoop daar ook wat jongeren aan te treffen. Al gauw vond ik Jolien (14) die met haar ouders en hun caravan een mooi plekje, letterlijk op het strand, hadden weten te bemachtigen. Vrienden van haar ouders en hun dochter Romy (11) stonden een stukje verder op de camping. Het liefst gaan Jolien en Romy de hele dag snorkelen in zee: “We zijn heel snel in het water omdat we deze plek hebben en we hebben heel mooi uitzicht. We staan eigenlijk ieder jaar bij een camping aan de zee.” Een ander voordeel van kamperen vindt Jolien dat je sneller contact maakt op een camping: “Mensen zijn hier veel opener. Dat zijn ze in een hotel niet, dan praat je niet heel snel met andere mensen. Dat heb je hier wel, dus dan kun je ook sneller vrienden maken.” Toch hebben Jolien en Romy niet zoveel behoefte om vrienden te maken op de camping: “Wij zitten gewoon met z’n 2en een beetje te zwemmen en een beetje op de telefoon.”

De enkele keer dat ik heb gekampeerd maakte ik net als Jolien en Romy ook geen vrienden. Ik kon me de hele dag vermaken met m’n zusje. Van vriendinnen had ik echter gehoord dat er op de camping hele vriendengroepen ontstaan, dus ik struinde verder de camping over. Een aantal caravans en tenten later zag ik vier jongens zitten. Dominique (15), Lars (17), Mike (18) en Ruud (17) hebben elkaar op de camping leren kennen en vertelden me dat ze een hele groep vakantievrienden hebben: “Er horen nog meer mensen bij ons groep, maar die liggen allemaal nog te pitten.” Ik ben benieuwd hoe zo’n vriendengroep dan ontstaat, dus Lars legt uit “Hij kwam aanwandelen met een blik bier en hij zegt: “Zijn jullie Nederlanders?” Ik zeg zo: “Ja”. Hij zegt met z´n Brabantse accent: “Gaan we nog zuipen of wa?” En toen leerden we Ruud een beetje kennen. Daarna kwamen Dominique, Kevin en Jelte aanlopen: “Hej jullie zijn Nederlanders”. Zo leer je elkaar een beetje kennen en dan vraag je: “Komen jullie vanavond bij het strand zitten?” Je loopt eigenlijk gewoon naar elkaar toe en kijkt of je een geel nummerbord ziet.”

Sneller contact kunnen maken met andere jongeren vinden de vakantievrienden een groot voordeel van kamperen ten opzichte van een vakantie in een hotel of appartement. Langzamerhand mengen zich steeds meer jongeren bij de groep: “We hebben een groepsgesprek in Whatsapp aangemaakt en dan sturen we een berichtje als we wakker zijn.” Kevin (16): “Mensen op de camping zijn veel socialer, staan veel meer open om contact te leggen. We zijn vorig jaar naar een all inclusive hotel gegaan maar dat vonden we toch wel veel minder.” Daarnaast hebben jongeren het gevoel dat ze meer vrijheid hebben op een camping: “Een camping is meestal veel groter, je hebt meer mogelijkheden om dingen te doen enzo.” Ik merk dat de hele dagbesteding van de jongeren eigenlijk om de avond draait. “We liggen aan het strand, wachten tot het avond is, dan gaan we drinken. Hier op het strand of in The Jungle waar alle feesten zijn. Dat is een 18+ club maar als je betaalt dan kom je binnen. Eigenlijk bereiden we ons de hele dag een beetje voor op een grote avond.” Die vrijheid vinden de jongeren met name ’s avonds (of beter: vroeg in de ochtend) erg prettig legt Ruud (17) uit: “Ik vind het wel mooi. Je kan thuis komen wanneer je wilt, je ouders hebben er toch geen last van. Als ik om half 5 thuis kom, niemand die het merkt. Of nouja, sommige mensen wel hahaha.”

Na een hoop gegiechel merk ik dat de jongeren samen al veel meegemaakt hebben: “We hebben zoveel verhalen, maar ik denk niet dat je telefoon daar genoeg geheugen voor heeft.” De jongens laten me een filmpje zien van een van de jongens die “met z’n dronken hasses” probeert een boot op te lopen en in het water valt. De rest van de verhalen en filmpjes zijn naar eigen zeggen niet voor de rest van de wereld bestemd: “We hebben heel veel filmpjes, maar laat die maar niet allemaal zien.” Dat de jongeren het naar hun zin hebben dat zie ik aan hun gezicht. Dominique beaamt dit: “Je kan wel zeker zeggen dat het een geslaagd vakantie was.”

campingvrienden

Uit mijn onderzoekje blijkt maar weer dat jongeren uniek zijn en je ze niet over één kam kunt scheren. De één maakt heel snel veel vrienden op een camping en de ander heeft daar minder behoefte aan. Toch geven alle jongeren aan dat het een voordeel is dat je sneller contact maakt op een camping makkelijker gaat dan als je in een hotel verblijft. Sociaal contact speelt een belangrijke rol in het leven van jongeren. Maar of je nou wel of geen vrienden maakt op de camping, jongeren ervaren ook veel vrijheid op de camping. In letterlijke zin, omdat je echt buiten leeft als je gaat kamperen, maar daarnaast ook omdat ze meer mogelijkheden hebben wat betreft activiteiten. Ze kunnen gaan en staan waar ze willen, zonder dat hun ouders daar last van hebben. Dat ze in de rij moeten staan voor de douches en vroeg wakker worden van de brandende zon nemen ze dan maar voor lief. En eigenlijk ben ik het wel met ze eens; je voelt je echt vrij als je gaat kamperen. Waarom hebben we dat vroeger niet vaker gedaan? ;)

Apple inspireert ouders met handige apps in commercial voor iPhone 5s

Recent onderzoek van IKEA toonde aan dat ouders meer aandacht hebben voor hun mobiele telefoon en voor sociale media dan dat ze tijd doorbrengen met hun kinderen. Dat klinkt als een zorgwekkende conclusie, maar in een nieuwe commercial ter promotie van de iPhone 5s laat Apple zien dat het een het ander niet hoeft uit te sluiten. Sterker nog, de smartphone kan moeders én vaders helpen om het ouderschap efficiënter in te vullen (of om het leuker te maken). Een Life of Dreams, als we de soundtrack van Julie Doiron mogen geloven.

Waar het schermpje in de praktijk vaak als zoethoudertje wordt ingezet, gaat het hier om functionaliteiten die nog iets toevoegen ook. De apps die centraal staan in de video, zoals WithingsWithBaby, MyTeeth, Drawnimal, PetManagerPro, WeMo, Nike+Running, ParrotFlowerPower en natuurlijk Flashlight (om te kijken of er geen monster onder het bed verstopt zit), worden op de Apple-website ook nog eens onder de aandacht gebracht.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=fmTpgSMJ96c]

“With the power of iPhone 5s, you’re more powerful than you think.”

[Creatie door Apple; via Creativity]

Kids en Jongeren Marketing blog website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright © 2021